Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Третє десятиліття поспіль на базі ЗНУ діє осередок Національної академії наук України

Третє десятиліття поспіль на базі ЗНУ діє осередок Національної академії наук України

Третє десятиліття поспіль на базі ЗНУ діє осередок Національної академії наук України
05.03.2021 13:29 Все Головні новини Факультети Історичний ZNU Zaporizhzhia National University історичний факультет наукова діяльність Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім М С Грушевського НАН України

Днями відбулася знакова подія в науковому житті Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University): його ректор д.і.н., професор Микола Олександрович Фролов та директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України д.і.н., п.н.с. Георгій Володимирович Папакін підписали договір який чергового разу (на наступні 10 років) продовжив діяльність його Запорізького відділення.

Цей осередок з’явився в складі ЗНУ ще у жовтні 1999 р., згідно з договором про співпрацю, укладеним між керівництвом нашого Університету та Інститутом. Першим керівником Запорізького відділення був знаний український вчений доктор історичних наук, професор ЗНУ Анатолій Бойко (1960 – 2010). Починаючи із січня 2011 року і до нашого часу Відділенням керує доктор історичних наук, професор Володимир Мільчев (декан історичного факультету ЗНУ). Ядро Відділення складає колектив кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін – д.і.н., професори Васильчук Г.М. і Мільчев В.І. та к.і.н., доценти Білівненко С.М., Головко Ю.І., Іріоглу Ю.О., Савченко І.В, а також аспіранти кафедри.

Запорізьке відділення Інститут, яке діє на базі ЗНУ, активно співпрацює із такими знаними в Україні та світі науковими інституціями та осередками, як Запорізьке наукове товариство ім. Якова Новицького, Канадський інститут українських студій, Інститут національної пам’яті НАН України й ін.

Видавнича діяльність Запорізького відділення Інституту є надзвичайно ґрунтовною, як за кількістю, так і за якістю публікацій. Тут варто згадати добре знані в науковому світі видання джерел та наукових розвідок: «Запорозька спадщина», «Старожитності Південної України», «Джерела з історії Південної України», «Усна історія Степової України», «Забуті щоденники», «Вознесенські старожитності», «Джерела з історії соціальних рухів на півдні України» й ін. Ще одним напрямком археографічної діяльності стали масштабні проекти «Твори Дмитра Яворницького в 20-ти томах», а також «Твори Якова Новицького в 5-ти томах».

Важливим напрямком діяльності Відділення є науково-педагогічна робота. Воно є традиційною базою проходження практик для студентів ЗНУ. Вже більше двох десятиліть наукові співробітники Відділення (всі вони є викладачами історичного факультету), разом зі студентами ЗНУ продовжують роботу із запису усної історії – споминів та розповідей, згідно розробленої народознавчої анкети, про суспільне, господарське та побутове життя, звичаї, традиції та обряди населення Запорізького краю в 20-50-х роках ХХ ст. Усього було організовано експедиції у більш ніж 100 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької Херсонської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської областей та до Автономної Республіки Крим.

Починаючи з 2005 р. при Відділенні діє його Рукописне зібрання, яке також, за взаємною домовленістю сторін, є структурним підрозділом Наукової бібліотеки ЗНУ. Основу цього зібрання складають більше ніж 18000 одиниць зберігання, майже 50 фондів і колекцій. На особливу увагу заслуговує депозитарій копій документів XVII-XIX ст. з архівосховищ Росії, Польщі, України та деяких інших країн, зроблені впродовж наукових відряджень кінця 1990-х – початку 2000-х років. Цікавими для дослідника є й колекції фотографій, платівок, діафільмів, які тематично й за часом свого створення охоплюють практично все ХХ ст.

Основними напрямками наукової діяльності співробітників Запорізького відділення Інституту є:

  • Реконструкція та дослідження джерельної бази з соціально-економічної історії краю у XVIII-XIX ст.;
  • Запорозьке козацтво в контексті історичних процесів XVIII-XIX ст. Розвиток козацького соціуму, еволюція військових, економічних, соціальних, культурних процесів на теренах Вольностей, постсічова доба та соціальні процеси серед козацтва в контексті політики Російської імперії;
  • Заселення і колонізація південного краю в усіх складових та проявах; Зокрема, розвиток адміністративно-територіального устрою, історія міст в контексті історичної урбаністики, торгівельні, аграрні відносини у краї, релігійна та конфесійна історія, історія соціальних верств, прошарків, груп краю тощо;
  • Наративні та періодичні джерела з історії Південної України;
  • Історіографічна традиція дослідження краю;
  • Усна історія як засіб передачі історичної пам’яті соціуму.

 

 

 

 

Схожі новини