Запорізький національний університет

Центр післядипломної
освіти

Енергоефективність

Атестаційна комісія утворена наказом ректора ЗНУ № 61 від 19 лютого 2019 року. Атестаційна комісія ЗНУ – робочий орган ЗНУ, передбачений в статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року, що утворюється для проведення атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Атестаційна комісія з питань професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Нормативна база

Освітньо-професійні програми

Зразки документів, що подаються на розгляд

До заяви додаються:

  1. копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
  2. копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
  3. копія трудової книжки;
  4. стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
  5. інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Перелік питань для проведення атестації

Рішення Атестаційної комісії

  • Документ 1