Дистанційне навчання в ЗНУ
ukr
Головна сторінка
Можливості системи тестування ЗНУ
Методичні матеріали
Приклади
Існуючі навчальні матеріали
Бібліотека
Форум

Вимоги до авторів тестових завдань

Шановні автори, будь ласка, виконуйте наведені нижче вимоги. Так ви збережете свій і наш час.
Для перевірки та створення комп'ютерного варіанту приймаються правильно сформульовані та оформлені тестові завдання. До завдань додається інформація про тест.

Інформація про тест:

 • Автор
 • Назва курсу
 • Вид контролю(екзамен, залік і т.д.)
 • Для кого складений тест (курс, факультет, спеціальність)
 • Посилання. Література до курсу, список джерел, в яких можна знайти правильні відповіді.

Оформлення

 • Приймаються тести, збережені у форматі MS Word.
 • Шрифт - "Times New Roman"
 • Перед початком кожного завдання вставляйте два пусті рядки
 • В питаннях, де треба вибирати серед існуючих варіантів відповіді:
  • Помилковий варіант позначається [   ]
  • Правильний варіант позначається [#]
 • В питаннях, де треба друкувати відповідь: правильна відповідь пишеться в квадратних дужках: [правильна відповідь]

Приклади оформлення питань

Завантажити приклад1. Жанр твору Ю.Яновського „Вершники”:
[  ] а) роман;
[  ] б) повість;
[#] в) роман у новелах;
[  ] г) новела;
[  ] ґ) оповідання.


1. Gbnfyyz zrtcm nfv gbnfyyz:
[  ] а) gthif dslgjdslm;
[  ] б) plehf dslgjdsln;
[#] в) dfhsfyn nhb;
[  ] г) dfhsfyn xjnbhb;
[#] ґ) db,fhb vtyt.


1. Впишіть правильну букву:   Р[о]зетка

Додатова інформація

[1] Поради і алгоритми для розробки тестових запитань і вигадування неправильних відповідей - /fra_gram/zapyt1.doc

[2] Найпоширеніші дефекти запитань і способи їх позбутися /fra_gram/zapyt2.doc

[3] Алгоритм створення тестових завдань

[4] Макрос для кодування тестів

Консультації

/fra_gram/

289-41-09

1-й корпус ЗНУ №22а

Добровольський Геннадій Анатолійович


| Головна сторінка | Можливості системи тестування ЗНУ | Методичні матеріали | Приклади | Існуючі навчальні матеріали | Бібліотека | Форум |