Дистанційне навчання в ЗНУ
ukr
Головна сторінка
Можливості системи тестування ЗНУ
Методичні матеріали
Приклади
Існуючі навчальні матеріали
Бібліотека
Форум

Можливості системи тестування ЗНУ

Можливості системи тестування ЗНУ

Види тестів

Тести поділяються на групи за трьома принципами:

 1. Особливості подання запитань
 2. Особливості оцінювання
 3. Мета тесту

За особливістю подання запитань тести поділяються на:

 • прості
 • тести типу інтерв’ю
 • адаптивні тести

Прості тести. Всі запитання можуть бути показані опитуваному одночасно без шкоди для репрезентативності тесту. Запитання можуть бути показані в довільному порядку. В тестах такого типу запитання подаються на одній сторінці а якщо і розбиваються на сторінки, студент може переходити з однієї сторінки на іншу і відповідати на запитання в довільному порядку.

Тести типу інтерв’ю. Запитання мають іти у чітко визначеному порядку. Зміна порядку запитань може вплинути на результат і репрезентативність тесту. Так буває, якщо в наступному запитанні міститься відповідь на попереднє, наприклад, перше запитання – назвати склад крові, а в другому перелічуються складові крові і треба вказати, яка з них виконує ту чи іншу функцію. В тестах такого типу запитання відображаються на сторінці по одному. Тільки після того, як студент дає відповідь на запитання, він зможе побачити наступне.

Адаптивні тести . Запитання не просто ідуть у чітко визначеному порядку, але й залежать від того, яку відповідь дасть студент на попереднє запитання. Так можуть бути збудовані соціологічні опитування, психологічні тести Наприклад, у першому запитанні питають, який напій він вживає частіше, чай чи каву. Відповідно, для тих, хто обере каву, наступне запитання буде: “мелену чи розчинну?”, а для тих, хто обере чай – “чорний чи зелений?”. В тестах такого типу запитання теж показуються по одному. Тільки після того, як студент дає відповідь на запитання, він зможе побачити наступне.

За особливістю оцінювання тести поділяються на:

 • одношкальні
 • багатошкальні

Одношкальні тести . До них належить більшість екзаменаційних тестів, тестів для перевірки засвоєних знань. Кожен варіант відповіді на запитання передбачає кількість балів, які будуть нараховуватися студентові, якщо він вибере цей варіант. Результат виконаного тесту – число, яке позначає кількість набраних балів.

Багатошкальні. До них можна віднести багато психологічних тестів, які вимірюють одночасно кілька показників, наприклад, основна шкала і шкала достовірності.

Автор окремо прописує ключі – номери запитання і варіанти відповідей. Кожен збіг з ключем додає опитуваному один бал за даною шкалою. Потім можна порівнювати кількість балів, набрану за різними шкалами.

За метою тести поділяються на:

 • такі, що мають на меті вивчення особистості студента (психологічні, соц. опитування);
 • такі, що мають на меті перевірити рівень засвоєння знань, умінь, навичок (екзаменаційні);
 • такі, що мають на меті навчання, засвоєння матеріалу (навчальні)

Види завдань

Види завдань, які ви можете запропонувати студентам

1 Вибір одного варіанту відповіді серед запропонованих

Для того, щоб відповісти, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на рядок, в якому знаходиться вибраний варіант відповіді. Цілитися точно в перемикач не обов'язково. Учень має одну спробу для вибору варіанту відповіді. Після вибору елементи керування блокуються, і для нової спроби потрібно відкрити тест заново.

В тренувальному тесті оцінка відповіді з'являється відразу після вводу відповіді, в екзаменаціному - після збереження відповідей в базі даних. Якщо відповідь правильна, то тло завдання перефарбується в зелений колір та в лівому верхньому кутку з'явиться малюнок усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло завдання перефарбується в червоний колір та в лівому верхньому кутку з'явиться малюнок сумного обличчя .

2 Вибір кількох варіантів відповіді серед запропонованих

Для того, щоб відповісти, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на рядок, в якому знаходиться вибраний варіант відповіді. Цілитися точно в перемикач не обов'язково.

В тренувальному тесті оцінка відповіді з'являється відразу після вводу відповіді, в екзаменаціному - після збереження відповідей в базі даних. Якщо відповідь правильна, то тло вибраного варіанту відповіді перефарбується в зелений колір та в біля вибраного варіанту з'явиться малюнок усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло вибраного варіанту відповіді перефарбується в червоний колір біля відмітки з'явиться малюнок сумного обличчя .

В тренувальному тесті учень має одну спробу для вибору варіанту відповіді. Після вибору елементи керування блокуються, і для нової спроби потрібно відкрити тест заново.

3 Друкування відповідей у текстове поле

Цей тип питання вимагає, щоб студент надрукував правильний варіант відповіді у відведене для цього текстове поле. При введенні правильних відповідей необхідно виконувати наступні правила:

 • всі правильні відповіді повинні набиратися тільки на клавіатурі;
 • у відповідях не допускаються символи, які не можуть бути набрані одним натисканням клавіші.
 • кілька пробілів, які йдуть підряд один за одним сприймаються як один пробіл.
 • після символів пунктуації та перед ними допускається будь-яка кількість пробілів.
 • перед початком відповіді та після відповіді можна надрукувати будь-яку кількість пробілів.

В тренувальному тесті оцінка відповіді з'являється відразу після вводу відповіді, в екзаменаціному - після збереження відповідей в базі даних. Якщо відповідь правильна, то тло текстового поля перефарбується в зелений колір та в біля нього з'явиться малюнок усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло текстового поля перефарбується в червоний колір та біля нього з'явиться малюнок сумного обличчя .

З огляду на більшу складність завдань цього типу, учень може змінювати текст відповіді скільки завгодно.

 

4 Копіювання відповідей у текстові поля

Цей тип питання є варіантом попереднього. Єдина відмінність – у можливості переносити фрагменти тексту, заздалегідь приготовані автором. Процедура копіювання зводиться до двох натискань лівої клавіші миші: спочатку на слово в сірому прямокутнику, а потім - на текстове поле, в яке потрібно вставити текст.

Загальний рахунок тесту.

Внизу сторінки з тестовими завданнями Ви можете бачити Ваш результат і відсоток правильних відповідей. Якщо ви не впевнені в правильності підрахунку балів, ви можете натиснути на кнопку "Перевірити" біля текстового поля із загальним рахунком.

Структура кодів

Нижче розміщені приклади тестів, закодованих у файли XML. Ці приклади призначені для авторів, які бажають створити тест самостійно, використовуючи всі можливості системи тестування ЗНУ.


  | Головна сторінка | Можливості системи тестування ЗНУ | Методичні матеріали | Приклади | Існуючі навчальні матеріали | Бібліотека | Форум |