ukr eng rus   
 

» Про лабораторію
» Проекти
» Співробітники
» Контакти
» Наукові публікації
» Студентам. Науково-методичні видання
» Опитування
» Інтернет-телебачення
» Вебінари
» Відеоконференції
» Онлайн курси
» Презентації
» Пробне незалежне оцінювання
» Оліпміади з історії
» ОПП Середня освіта (Історія)
» Новини


Про сектор інноваційних освітніх технологій лабораторії

Сектор інноваційних освітніх технологій є правонаступником лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін, створеної 16 квітня 2003 р. з  метою розвитку нового науково-методичного напрямку – інтерактивних технологій навчання. Згідно з наказом № 142 від 29 березня 2013 року лабораторія інтерактивних технологій навчання була реорганізована у сектор інноваційних освітніх технологій лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій. Новостворена лабораторія є підрозділом науково-дослідної частини Запорізького національного університету, розміщена на історичному факультеті Запорізького національного університету.

Онлайн дослідження виконуються на програмній платформі VirtualExS - сервер виртуальных исследований.
Університетська ліцензія на проведення некомерційних онлайн досліджень.

Основними завданнями сектора лабораторії є:

  » розробка інтерактивних технологій навчання гуманітарним дисциплінам;

  » створення методичних та навчальних посібників з гуманітарних дисциплін;

  » розробка та публікація методичних та навчальних посібників;

  » проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів з інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін;

  » надання консультативних послуг освітнім установам та їхнім структурним підрозділам;

  » публікація в Інтернеті загальних матеріалів діяльності лабораторії;

  » популяризація знань: створення науково-популярних праць, поширення інформації про діяльність лабораторії, сприяння обізнаності широкої освітянської громадськості про новітні дослідження у галузі інтерактивних технологій навчання.

Основні завдання сектора лабораторії визначаються такими видами її діяльності:

  » здійснення комплексних досліджень в галузі освітніх технологій;

  » апробація інтерактивних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін;

  » розробка методів застосування інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін;

  » створення системного банку даних про новітні освітні технології;

  » здійснення методичних досліджень викладання гуманітарних дисциплін;

  » проведення психолого-методичних досліджень у напрямку "комп’ютер у навчальному процесі";

  » розробка теоретичних основ методики викладання та практичних технологій навчання;

  » пошук і виявлення інформації, евристична робота в архівах та бібліотеках України;

  » публікація історичних документів, наукових статей з інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін, інших матеріалів науково-дослідницької діяльності лабораторії;

  » проведення наукових семінарів, конференцій, з інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін;

  » публікація в Інтернеті загальних матеріалів діяльності лабораторії;

  » популяризація знань: створення науково-популярних праць, поширення інформації про діяльність лабораторії, сприяння обізнаності широкої освітянської громадськості про дослідження в галузі інтерактивних технологій навчання в Україні та поза її межами.©Запорізький національний університет 2006
Steve's free web templates