ukr eng rus   
 

» Про лабораторію
» Проекти
» Співробітники
» Контакти
» Наукові публікації
» Студентам. Науково-методичні видання
» Опитування
» Інтернет-телебачення
» Вебінари
» Відеоконференції
» Презентації
» Пробне незалежне оцінювання
» Оліпміади з історії
» Новини


Проекти

Співробітники лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій ЗНУ беруть активну участь у реалізації проектів Міністерства освіти і науки України, Ради Європи, Європейського Союзу, а також ініціюють власні проекти та забезпечують їх реалізацію.

 1. Проект Міністерства освіти і науки України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні "Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини" (2016 р.)

 2. Проект Всеукраїнської асоціації викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба" та Міжнародного фонду "Відродження" "Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства. Підготовка навчального модуля для студентів-істориків" (2011 р.)

 3. Держбюджетна тема "Тестові технології в суспільствознавчій освіті", № 12/11, № ДР 0111U000102 (2011-2012 рр.)

 4. Держбюджетна тема "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства" (2009-2010 рр.).

 5. Пробне незалежне оцінювання - 2010.

 6. Пробне незалежне оцінювання - 2009.

 7. Проект Ради Європи та Європейського Союзу - Програма співробітництва між Європейським Союзом та Радою Європи "Сприяння розвитку культури прав людини в Україні та на Південному Кавказі" - 2008 р.

 8. Держбюджетна тема "Критичне мислення на уроках історії в загальноосвітній школі"

 9. Проект "Громадянська освіта – Україна" (березень 2005 – березень 2008, Програма Європейського Союзу для України)

 10. Проект Міністерства освіти і науки України.

 11. Проекти Ради Європи.

Проект Міністерства освіти і науки України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні "Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини" (2016 р.)

Мета проекту: удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні.

У межах проекту підготовлений рідер "Критичне мислення як інструмент проведення правоосвітніх заходів у загальоосвітніх наввчальних закладах"

Результати проекту розміщені на сторінці сайту Наукові публікації

Проект Всеукраїнської асоціації викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба" та Міжнародного фонду "Відродження" "Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства. Підготовка навчального модуля для студентів-істориків" (2011 р.)

Завдання проекту:

  – Підготувати матеріали до навчального модуля «Викладання історії в умовах багатокультурного суспільства» для студентів історичних факультетів вишів України;

  – У ході Літньої школи для вчителів практиків, викладачів та студентів педагогічних університетів апробувати матеріали навчального модуля;

  – Удосконалити та поширити апробовані матеріали модуля серед історичних факультетів, кафедр історії України та методики викладання історії вищих навчальних закладів України.

Результати проекту розміщені на сторінці сайту Наукові публікації

Держбюджетна тема "Тестові технології в суспільствознавчій освіті", № 12/11, № ДР 0111U000102 (2011-2012 рр.)

Підставою для науково-дослідної роботи "Тестові технології в суспільствознавчій освіті" є наказ Міністерства освіти і науки України № 1177 від 30.11.2010 р.

Термін виконання: початок – з 01.01.2011 р., закінчення – 31.12.2012 р.

Метою проекту є створення різнорівневих технологій попереднього, тематичного, підсумкового контролю навчальних досягнень учнів та студентів з історії та суспільствознавства. Для досягнення поставленої мети було поставлено низку завдань:

  1) розробити теорію тестування з історії та суспільствознавства, спираючись на досягнення загальної тестології;
  2) обґрунтувати методологію та технологію конструювання тесту з суспільствознавства відповідно до рівня діагностики (репродуктивний, реконструктивний та творчій рівні);
  3) розробити технологію інтерпретації результатів тесту;
  4) видати посібник з теорії та технології конструювання тесту;
  5) провести контрольний педагогічний експеримент у школах м. Запоріжжя та Запорізькому національному університеті з метою апробації та удосконалення теорії та технології різнорівневого тестування.

Результати проекту розміщені на сторінці сайту Наукові публікації

Держбюджетна тема "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства" (№ 9/09, № ДР 0109U002528)

Підставою для науково-дослідної роботи "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства" є наказ Міністерства освіти і науки України № 1043 від 17 листопада 2008 р.

Термін виконання: початок – з 01.01.2009 р., закінчення – 31.12.2010 р.

Метою проекту є створення концепції, методики та технології тестування навчальних досягнень учнів та студентів з історії та суспільствознавства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку завдань:

1) здійснити аналіз практики тестування в Україні;

2) узагальнити зарубіжний досвід тестування;

3) розробити концепцію тестування з історії та суспільствознавства та механізм її реалізації на практиці;

4) обґрунтувати методологію створення тестових завдань та інтерпретації отриманих по тестуванню результатів;

5) розробити науково-методичний посібник для укладачів тестів та викладачів історії та суспільствознавства;

6) здійснити пілотний  контрольний педагогічний експеримент з метою перевірки робочої гіпотези у школах м. Запоріжжя та Запорізькому національному університеті.

Результати дослідження розміщені на сторінці цього сайту Наукові публікації

Пробне незалежне оцінювання - 2010

Відповідно до календарного плану роботи над держбюджетною темою "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства" лабораторія здійснила підготовку до тренінгу з пробного незалежного оцніювання, який відбувся 25 квітня 2010 р. у Запорізькому національному університеті. Тестові завдання складені відповідно до зразку Українського центру оцінювання якості освіти. Більш детальна інформація міститься на відповідній сторінці цього сайту (Пробне незалежне оцінювання).

Пробне незалежне оцінювання - 2009

Відповідно до календарного плану роботи над держбюджетною темою "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства" лабораторія підготувала тестові зошити для "Пробного незалежного оцінювання" з історії України, яке відбулося 25 січня 2009 р. у Запорізькому національному університеті. Тестові завдання складені відповідно до зразку Українського центру оцінювання якості освіти. Більш детальна інформація міститься на відповідній сторінці цього сайту (Пробне незалежне оцінювання).

Програма співробітництва між Європейським Союзом та Радою Європи "Сприяння розвитку культури прав людини в Україні та на Південному Кавказі" - 2008 р.

Завідувач лабораторії Сергій Терно взяв участь у якості експерта у напрямку проекту "Підготовка вчителів" – запровадження полікультурної освіти у педагогічних університетах та інститутах післядипломної освіти. Взято участь у трьох міжнародних семінарах: "Нові підходи до виховання толерантності в умовах багатокультурного та багатоконфесійного суспільства" (21-22 квітня 2008 р., м. Львів); "Відображення національної ідентичності та культурної різноманітності у навчальних програмах, підручниках та посібниках з історії" (21-23 травня 2008 р., м. Чернігів) та "Нові підходи до багатокультурної та багаторелігійної освіти" (3-4 липня 2008 р. м. Мукачеве Закарпатської області). Результати роботи проекта представлені на сторінці цього сайту Наукові публікації.

Держбюджетна тема "Критичне мислення на уроках історії в загальноосвітній школі"

(№ 12/06, № ДР 0106У000590).

Підставою для науково-дослідної роботи "Критичне мислення на уроках історії в загальноосвітній школі" є наказ Міністерства освіти і науки України № 654 від 16 листопада 2005 р.

Термін виконання: початок – з 01. 01.2006 р., закінчення – 31.12.2008 р.

Метою проекту є створення системи педагогічних впливів, що сприятиме розвитку критичного мислення старшокласників у процесі вивчення історії. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку завдань:

 1. провести констатуючий педагогічний експеримент, з метою обстеження учнів на предмет володіння прийомами критичного мислення;

 2. розробити дидактичні матеріали для учнів з розвитку критичного мислення (задачники з історії, в яких буде представлена система вправ та правила здійснення стратегій та базових прийомів критичного мислення);

 3. розробка методичних посібників для вчителів, в яких буде представлена методика розвитку критичного мислення в учнів загальноосвітніх шкіл;

 4. провести формуючий педагогічний експеримент з метою впровадження спроектованої системи педагогічних впливів та апробації дидактичних та методичних розробок;

 5. здійснити контрольний педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності розробленої системи педагогічних впливів, що мусить забезпечувати розвиток критичного мислення школярів.

Основний результат проекту - авторська методика розвитку критичного мислення у процесі навчання історії, втілена у дидактичних посібниках для учнів 6-7; 8-9 та 10-11 класів (гриф МОН України "Схвалено").

Видання проекта розміщені на сторінці сайту Наукові публікації

Проект "Громадянська освіта – Україна"
(березень 2005 – березень 2008)
(Програма Європейського Союзу для України)

Завідувач лабораторії бере участь у якості короткострокового експерта у напрямку проекту "Підготовка вчителів" – запровадження підготовки з громадянської освіти у педагогічних університетах та інститутах післядипломної освіти.

Загальною метою проекту є консолідація громадянської освіти в Україні із зосередженням на 9-11 класах (10-12 класах за новою 12-річною системою навчання). Проект передбачає включення елементів громадянської освіти у суспільно-гуманітарні предмети, що вивчатимуться у 10-12 класах: економіка, право і філософія, а також історія та обов'язковий предмет у 12 класі "Людина і світ".

Конкретні завдання проекту:

 • консолідація існуючих програм з громадянської освіти

 • запровадження підготовки з громадянської освіти у педагогічних університетах та інститутах післядипломної педагогічної освіти

 • Комплексний підхід до навчання громадянської освіти, який охоплюватиме дітей з особливими потребами та їхніх вчителів

 • Підтримка діяльності асоціацій та спілок вчителів з громадянської освіти

 • Підтримка позашкільних заходів з поширення демкоратичних принципів.

Проект Міністерства освіти і науки України.

Протягом 2003-2004 р. завідувач лабораторії працював у проекті МОН України "Навчальні програми для 12-річної школи". Робота над Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти та навчальними програмами для 12-річної школи відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Проекти Ради Європи

Співробітники лабораторії брали участь у спільних проектах Ради Європи і МОН України: міжнародний семінар "Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної та старшої школи в Україні" (вересень–жовтень 2003 р.), міжнародний семінар "Сучасні навчальні програми з історії для загальноосвітніх закладів України: виклики і відповіді" (липень 2004 р., м. Львів), а також у міжнародних наукових симпозіумах під егідою Ради Європи "1945" (жовтень 2003 р., м. Ялта), "1989" (квітень–травень 2004, м. Будапешт).©Запорізький національний університет 2006
Steve's free web templates