ukr eng rus   
 

» Про лабораторію
» Проекти
» Співробітники
» Контакти
» Наукові публікації
» Студентам. Науково-методичні видання
» Опитування
» Інтернет-телебачення
» Вебінари
» Відеоконференції
» Презентації
» Пробне незалежне оцінювання
» Оліпміади з історії
» Новини


Наукові публікації

 1. Терно С. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи: Посібник для вчителя. — Запоріжжя: ВСВСДГО, 2001. — 60 с. ( Technology_concepts-2001.pdf)

 2. Терно С. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи: Посібник для вчителя. — 2-е вид. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 72 с. (Technology-2002.pdf; Tehnologiya.zip)

 3. Терно С. Технология формирования исторических понятий у старшеклассников // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С. 152-153. (Technology.rar)

 4. Терно С. Нові підходи у вивченні історії: прогрес в науці чи шлях в нікуди? // Історія в школах України. – 2003. – № 1. – С. 45-49; № 2. – С. 45-51. (New_approches_History.pdf; Novipidhody1.rar.rar)

 5. Терно С. Нові підходи у вивченні історії: прогрес в науці чи шлях в нікуди? // Історія в школах України. – 2003. – № 2. – С. 45-49; № 2. – С. 45-51. (New_approches_History2.pdf; novi_pidhody_2.rar )

 6. Терно С. Історичні поняття: структура і способи визначення // Історія в школах України. – 2003. – № 3. – С. 36-37. (Istorychni_ponyattya.pdf; Istorycghniponyattya.rar )

 7. Терно С. Ознайомлення учнів із системою понять історичних курсів (Класифікації та шляхи формування понять) // Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 24-26.(Oznayomlennya_ponyattya.pdf; Oznayomlennyauchiv.rar )

 8. Терно С. Як підвищити ефективність навчання? (Науково-технологічні засади формування історичних понять) // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 21-26. (Yak_pidvyschity_efektyvnist_navch.pdf; yakpivyschytyefektyvnist.rar )

 9. Терно С. Підручник з історії сьогодні: стан і перспективи // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С. 6-8. (Pidruchnik_syogodni.pdf; pidruchnyk_syogodni.rar)

 10. Терно С. Як обрати підручник? (поради вчителю) // Історія в школах України. – 2004. – № 5. – С. 17-19. (Yak_obraty_pidrychnyk.pdf; yak_obraty_pidruchnyk.rar)

 11. Терно С. Вони грають зовсім не так, або постмодернізм у сучасній українській історіографії // Генеза: політологія, історія, філософія. – 2004. – № 1. – С. 92-111. (Postmodernism.pdf; postmodernizm-1.rar postmodernizm-2.rar )

 12. Терно С. Дидактика історії чи методика навчання історії? // Історія в школах України. – 2004. – № 6. – С. 25. (Didactic_or_Methodology.pdf; dydaktyka_istorii.rar )

 13. Терно С. Методичний апарат підручника: яким вимогам він повинен відповідати? // Історія в школах України. – 2004. – № 7. – С. 17-20 (Methodical_apparat.pdf metodychnyj_aparat.rar )

 14. Терно С. Як підвищити вмотивованість вивчення історії? // Історія в школах України. – 2004. – № 8. – С. 22-26.(Yak_pidvyschity_vmotyvovanist.pdf; yak_pidvyschyty_vmotyvovanist.rar )

 15. Терно С. Складові ефективного навчання, або Що потрібно знати вчителю про пізнавальні процеси учнів? // Історія в школах України. – 2005. – №. 4. – С. 8-11. (Skaldovi_efectyvnogo_navchannya.pdf; skladovi_efektyvnogo_navchannya.rar)

 16. Terno S. Les Ukrainiens ne sont pas Russes? // d’Outre-Terre revue francaise de geopolitiqu. – (Paris) – 2005. – № 12. – P. 249-252 (французькою мовою). (TERNO_OT12.pdf)

 17. Терно С. Проблемні задачі з історії для старшокласників: Дидактичний посібник для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 32 с. (Problemni_zadachi_starshokl_2006.pdf; Problemni_zadachi-2006.rar)

 18. Терно С. Зовнішнє оцінювання з історії: чи завжди добрі наміри приводять до очікуваних позитивних результатів? // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С. 18-22.(Zovnishne_otsinyuvannya1.pdf; Zovnishne_otsinyuvannya_1.rar)

 19. Терно С. Зовнішнє оцінювання з історії: чи завжди добрі наміри приводять до очікуваних позитивних результатів? // Історія в школі. – 2006. - № 11. – С. 9-14. (Zovnishne_otsinyuvannya2.pdf; Zovnishe_otsinyuvannya_2.rar)

 20. Терно С. О. Проблема нації в сучасних українських підручниках з історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 464-469.(Problema_natsii.pdf; Terno_NPIFZNU_XX.rar)

 21. Терно С. Критичне мислення: чергова мода чи нагальна потреба? // Історія в школах України. – 2007. – №. 4. – С. 13-15.(KM_chergova_moda.pdf; Critical_thinking.rar)

 22. Терно С. Історичне мислення: як його розвивати? // Історія в школах України. – 2007. – №. 5. – С. 8-12.(Istorychne_myslennya_yk.pdf; Historical_thinking.rar)

 23. Терно С. Науково-методичні засади розвитку критичного мислення учнів у процесі вивчення історії // Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти. Збірник документів і наукових праць / За ред. К.О. Баханова. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 235-240.(Naukovo-metod_zasady.rar)

 24. Терно С. Чи навчені наші учні мислити критично? // Історія в школах України. – 2007. – № 7. – С. 18-23.(Chi_navcheni_uchni.pdfChi_navcheni_uchni.rar)

 25. Терно С. Зовнішнє оцінювання з історії: стандарт сірості в освіті? // Дзеркало тижня. – № 41 (670) 3 — 10 листопада 2007 (Зовнішнє оцінювання)

 26. Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження // Історія в школах України. – 2007. – № 9-10. – С. 3-11 (Metodika_KM_dsvid_experiment.pdf; Forming_experiment.rar)

 27. Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 483-487. (Rozvytok_KM_na_urokah.pdf; Critical_thinkingZNU.rar)

 28. Терно С. Суспільні відносини // Громадянська освіта: Теорія і методика навчання. – Київ: ЕТНА-1, 2008. – С. 25-30. (TTG_main1.pdf; 07_a003-1.rar)

 29. Терно С. Соціальні норми // Громадянська освіта: Теорія і методика навчання. – Київ: ЕТНА-1, 2008. – С. 31-39 (TTG_main2.pdf; 08_a004-1.rar)

 30. Терно С. Методика формування громадянознавчих понять // Громадянська освіта: Теорія і методика навчання. – Київ: ЕТНА-1, 2008. – С. 118-125. (TTG_main3.pdf; 19_a015-1.rar)

 31. Терно С. Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України. – 2008. – № 1. – С. 19-23. (Suspilni_vidnosunu.pdf; social_relation.rar)

 32. Терно С. Забобони й стереотипи: що слід про них знати викладачу громадянознавчих курсів // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 17-21 (Zabobony_i_sterotypy.pdf; Zabobony_i_sterotypy.rar)

 33. Терно С. Конфлікт: це добре чи погано? (Як вивчати конфлікти у громадянській освіті) // Історія в школах України. – 2008. – № 3. – С. 17-23 (Koflikt_tse_dobre_chi_pogano.pdf; Conflict.rar)

 34. Терно С. Розвиток мислення учнів під час вивчення шкільного громадянознавчого курсу // Історія в школах України. – 2008. – С. 11-17. (thinking_developing_civic.pdf; thinking_developing.rar)

 35. Терно С. Проблемні задачі з історії для старшокласників: Дидактичний посібник для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Вид. 2-е, доопр. та допов. - Запоріжжя: Просвіта, 2008. - 32 с. (Terno_Problem_tasks-10-11_2008_.pdf)

 36. Терно С. Полікультурна освіта: чи потрібна вона Україні? // Історія в школах України. – 2008. – № 9. – С. 15-20. (Polikulturna_osvita.pdf; Polikulturna_osvita.rar)

 37. Терно С. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С. 5-13 (Rozvytok_KM_starshoklasnykiv_ber.pdf;Development.rar)

 38. Громадянська освіта: Теорія і методика навчання. – Київ: ЕТНА-1, 2008. – 174 с. (TTG_main.pdf; TTG_main_part1.rar; TTG_main_part2.rar)

 39. Терно С. Як знайти виважений спосіб викладання національної ідентичності та культурної різноманітності в шкільному курсі історі? // Історія в школах України. - 2009. - № 1-2. - С. 4-8 (Identity.pdf; Identity.rar)

 40. Терно С. Пробне незалежне оцінювання з історії України – 2009 (як готувати учнів до ЗНО) // Історія в школах України. – 2009. – № 3. – С. 14-17. (Trial_testing.pdf; Trial_testing.rar)

 41. Терно С. Актуальні проблеми зовнішнього незалежного оцінювання та сучасної тестології // Історія в школах України. – 2009. – № 4. – С. 9-13. (Actual_problems.pdf; Actual_problems.rar)

 42. Терно С. "Банківська" модель освіти і ЗНО // Дзеркало тижня. – № 20 (748) 6 — 12 червня 2009. – С. 12 (Банківська модель)

 43. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с. (Terno_monograph.pdf; Terno_monograph_part1.rar; Terno_monograph_part2.rar; Terno_monograph_part3.rar; Terno_monograph_part4.rar)

 44. Терно С. Методика розвитку критичного мислення учнів 6-7 класів на уроках історії // Історія в школах України. – 2009. – № 7-8. – С. 12-16. (Critical_thinking_6-7.pdf; Critical_thinking_6-7.rar)

 45. Терно С. Методика розвитку критичного мислення учнів 8–9 класів на уроках історії // Історія в школах України. – 2009. – № 9. – С. 7-13. (Critical_thinking_8-9.pdf; Critical_thinking_8-9.rar)

 46. Терно С. Чи бувають задачі з історії? // Школа юного вченого. – Запоріжжя. – 2009. – № 1-2. – С. 42-43 (Chi_buvaut_zadachi.pdf; Chi_buvaut_zadachi.rar)

 47. Терно С.А. Историческое образование: каким ему быть сегодня? // Actes des conferences dans le forum international pour le development de l'education et des science en 2009 / CIES 2009 / FIDES 2009 / PH.D. THESIS 2009. – Paris, France, 2009. – P. 63-69 (Istoricheskoe_obrazovanie.pdf; Historical_education.rar)

 48. Терно С. О., Коган З. Б., Полтавська І. В. Проблемні задачі з історії для учнів 6-7 класів загальноосвітньої школи: Дидактичний посібник для учнів 6-7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 24 с. (Terno_Problem_tasks-6-7_2009_.pdf)

 49. Терно С. О., Хінєва А. Д. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи: Дидактичний посібник для учнів 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 32 с. (Terno_Problem_tasks-8-9_2009_.pdf)

 50. Терно С. Методичні дискусії ХІХ – початку ХХ століття та сьогодення: біг по колу? // Історія в школах України. – 2010. – № 4. – С. 23-28 (DiscussionsXIX-XX.pdf; DiscussionsXIX-XX.rar)

 51. Терно С. Нейропедагогіка: чим вона може допомогти вчителеві історії? // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 1. – С. 13-16 (Neuropedagogy.pdf; Neuropedagogy.rar)

 52. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С. О. Терно : [посібник для вчителя]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 105 с. (Terno-CTDTheory.pdf)

 53. Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії / С. О. Терно. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 275 с. (Terno-CTDSP-monograph2.pdf; Terno-CTDSP_part1.rar; Terno-CTDSP_part2.rar; Terno-CTDSP_part3.rar; Terno-CTDSP_part4.rar)

 54. Терно С. О. Наукові підходи до розвитку критичного мислення в зарубіжній педагогіці / С. О. Терно // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). — Бердянськ : БДПУ. 2011. – № 2. – С. 252-260 (Terno-SRCT.pdf; Terno-SRCT.rar).

 55. Терно С. Чому важливо розвивати критичне мислення учнів? // Історія в школах України. – 2011. – № 10. – С. 30-34 (Terno_why_impotant.pdf; Terno_why_impotant.rar).

 56. Терно С. Тестові завдання з історії: формотворення та доцільність // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання – 2011. – № 10. – С. 23-27 (terno__N10_23_27.pdf; terno__N10_23_27.rar).

 57. Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців / Упорядники Ф.Г. Турченко, І.М. Шугальова, О.О. Стадніченко, В.Г. Ткаченко, О.М. Ігнатуша. – Запоріжжя: Дике Поле, 2010. – 352 с. (Golodomor_1932-933_Zaporizhzhya.pdf; Golodomor_1932-933_Zaporizhzhya_part1.rar; Golodomor_1932-933_Zaporizhzhya_part2.rar; Golodomor_1932-933_Zaporizhzhya_part3.rar).

 58. Терно С. Дискусії новаторів і консерваторів у першій чверті ХХ ст. стосовно розвитку мислення учнів: які уроки маємо винести? // Історія в школах України. – 2011. – № 11-12. – С. 32-40 (IcvertXXct.pdf; IcvertXXct.rar).

 59. Методика укладання та використання тестових завдань // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 42-47 (Testing_tasks.pdf; Testing_tasks.rar).

 60. Терно С. Природовідповідне навчання історії на основі розвитку критичного мислення / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 38-42 (Natural_teaching.pdf; Natural_teaching.rar).

 61. Україна 1921-1938 рр. у шкільному курсі 10 класу (поради вчителю) / Турченко Ф., Терно С. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 2. – С. 8-17 (Turch_N2_2012.pdf)

 62. Вивчення соціально-економічних і політичних перетворень в Україні 1929-1938 рр. у шкільному курсі історії (Поради вчителю) / Турченко Ф., Терно С. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 3. – С. 39-48 (Ukraine-1929-1939.pdf)

 63. Вивчення теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921 – 1938 рр." у 10 класі (поради вчителю) / Турченко Ф., Терно С. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. – 2012. – № 4. – С. 14-20 Ukraine-west-1921-1938.pdf)

 64. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення – сучасна методологічна основа історичної освіти / С. О. Терно // Особистість в єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тех. / наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя: ТОВ "Фінвей", 2012. – С. 92-94 (Terno-tezy.doc)

 65. Терно С. О. Теорія та методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / Терно С. О. // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ "Інновація", 2012. – Ч. 2. – С. 60-62 (Terno-tezy1.doc)

 66. Терно С. О. Історична освіта сьогодні: виклики і відповіді // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філософія. Філософські перипетії". – Вип. 45. –Харків, 2012. – С. 121-127 (23_Tern.pdf)

 67. Терно С. О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С. О. Терно : [посібник для вчителя]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 70 с. (Terno_Methodology.pdf).

 68. Терно С. О. Розвиток понятійних форм історичного мислення школярів у методичній науці 60-80-х років ХХ ст. / С. О. Терно // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. XXXII. – С. 62-69 (http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/32/terno.pdf).

 69. Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 27-39 (CTWorld.pdf).

 70. Терно С. Проблемні задачі з історії для старшокласників. Практикум для учнів 10-11 класів. – К. : Шкільний світ, 2012. – 17 с. // Історія України. – 2012. – № 21-22 (757-758). (Problem_Tasks-10-11_2012.pdf).

 71. Терно С. О. Реалізація принципів толерантності у процесі створення шкільного підручника з історії // Підручник з історії: проблеми толерантності : метод. посіб. для авторів та редакторів видавництв / Г. В. Касьянов, П. Б. Полянський, І. Б. Гирич та ін. - Чернівці : Букрек, 2012. – С. 41-50 (Tolerance_principles.pdf).

 72. Терно С. Хто голосніше за всіх кричить: "Тримайте злодія!"? // Освіта.ua – 13 лютого 2013 року http://osvita.ua/school/school_today/34287/; Terno_Hto_goloshishe_za_vsih.docx

 73. Терно С. Хто голосніше за всіх кричить: "Тримайте злодія!"? // Historians.in.ua - 14 лютого 2013 року http://www.historians.in.ua/index.php/dyskusiya/583-serhii-terno-khto-holosnishe-za-vsikh-krychyt-qtrymaite-zlodiiaq; Terno_Hto_goloshishe_za_vsih.docx

 74. Терно С. Нова програма з історії – повернення в тоталітарне минуле? / С. Терно // Historians.in.ua – 22 квітня 2013 року. – Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/675-serhii-ternonova-prohrama-z-istorii-povernennia-v-totalitarne-mynule

 75. Терно С. Нова програма з історії – маргіналізація молодого покоління? / С. Терно // Освіта.ua – 22 квітня 2013 року. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/35620/

 76. Терно С.О. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9-го класів / С. Терно, А. Хінєва. – К. : Шкільний Світ, 2013. – 24 с. // Історія України. – 2013. – № 9 (793). (Maket_8-9-2013.pdf).

 77. Терно С.О. Проблемні задачі з історії для учнів 6–7 класів / Терно С., Коган З., Полтавська І. – К. : Шкільний світ, 2013. – 16 с. // Історія України. – 2013. – № 13 (797). (Maket_6-7-2013.pdf)./

 78. Терно С. Навчання критичного мислення – ознака середньовічної відсталості? /С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 25-31. (Critical_thinking-backwardness.pdf)

 79. Терно С.А. Обучение истории на основе принципов нейропедагогики / Терно С.А. // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 7 (27). – 16 с. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25642

 80. Терно С.А. Концепция критического мышления в зарубежной педагогике / Терно С.А. // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 8 (28). – 25 с. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2013/08/26054

 81. Терно С.А. Развитие критического мышления – оптимальный способ обучения истории / Терно С.А. // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 8 (24). – 8 с. – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2013/08/3688

 82. Терно С.А. Критическое мышление в школе – средневековая отсталость? / Терно С.А. // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 9 (29). – 33 с. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26512

 83. Терно С.А. Эволюция идеи: рефлексивное мышление – критическое мышление – метакогнитивное развитие / Терно С.А. // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 10 (26). – 7 с. – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2013/10/3900

 84. Терно С.О. Роль критичного мислення у громадянському вихованні на уроках історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV. – С. 374-382 (http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/issues/35/terno.pdf)

 85. Терно С. Дискусії навколо проблем історичної освіти як люстро методичної науки в Україні / С. Терно // Освітня політика. Портал громадських експертів, 01.09.2013. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/58-diskusiji-navkolo-problem-istorichnoji-osviti-yak-lyustro-metodichnoji-nauki-v-ukrajini

 86. Терно С.О. Освітня практика критичного мислення // Постметодика. – 2013. – № 6. – С. 3-14 (pm----6--115--Terno.pdf).

 87. Терно С.А. Обучение критическому мышлению – “экзотические приёмы” или решение нетривиальных проблем? // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 1. – 20 с. – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2014/01/5594.

 88. Терно С. Пропедевтичний курс історії: навіщо, чого та як слід навчати? // Освітня політика. Портал громадських експертів, 30.01.2014. – 12 с. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/188-propedevtichnij-kurs-istoriji-navishcho-chogo-ta-yak-slid-navchati

 89. Терно С. Сприйняття та розуміння протестного руху в Україні освітянами та підприємцями: що сталося та куди рухатися? // Освітня політика. Портал громадських експертів, 07.02.2014. – 12 с. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/analytics/196-sprijnyattya-ta-rozuminnya-protestnogo-rukhu-v-ukrajini-osvityanami-ta-pidpriemtsyami-shcho-stalosya-ta-kudi-rukhatisya

 90. Терно С.А. Пропедевтический курс истории: зачем, чему и как учить? // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 2. – 12 с. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31015

 91. Терно С.А. Пропедевтический курс истории: международные параллели // Гуманитарные научные исследования. – Март 2014. - № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/03/5887 (дата обращения: 28.02.2014).

 92. Терно С.А. Гражданское противостояние в Украине (2013–2014): психологический очерк // Reklamaconnect. Russian diginal magazine. 17 March 2014. URL: http://reklamaconnect.com/Post/Ukraine

 93. Терно С.О. У чому секрет успіху пропаганди, або усвідомленість – системотвірна властивість критичного мислення // Постметодика. – 2014. № 4. – С. 13-20. (Terno-usvidomlenist_KM.pdf)

 94. Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 44, том 2. – С. 179-183 ( Terno-CT-stretegies.pdf)

 95. Критичне мислення як інструмент проведення правоосвітніх заходів у загальноосвітніх навчальних закладах / С. О. Терно: Рідер для вчителів – учасників тренінгу. – К.: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 2016. – 78 с. (ReaderCT.pdf).

 96. Терно С. О. Критичне мислення: динаміка та сфера застосування // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2016, вип. 46. – С. 310-315 (CT-dynamic.pdf).

 97. Терно С. Революція Гідності 2013-2014 рр.: які уроки варто винести? // Історія в рідній школі. - 2017. - № 7-8. - С. 37-39 (Terno_Dignity_Revolution.pdf).

 98. Терно С. Критично мисляча особистість: як нею стати? // Історія в рідній школі. - 2018. - № 11. - С. 2-5 (Terno-CT-person-ss.pdf).

 99. Педагогічна практика (методичні рекомендації для здобувачів рівня вищої освіти бакалавр спеціальності "історія та археологія"): методичні рекомендації. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 24 с. (praktika_2019.docx)©Запорізький національний університет 2006
Steve's free web templates