ukr eng rus   
 

» Про лабораторію
» Проекти
» Співробітники
» Контакти
» Наукові публікації
» Студентам. Науково-методичні видання
» Опитування
» Інтернет-телебачення
» Вебінари
» Відеоконференції
» Онлайн курси
» Презентації
» Пробне незалежне оцінювання
» Оліпміади з історії
» ОПП Середня освіта (Історія)
» Новини


Терно Сергій Олександрович

Сергій Терно, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, керівник сектора інноваційних освітніх технологій лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій Запорізького національного університету.

Працює викладачем кафедри історії України з 1995 р., а з 2003 р. є доцентом цієї ж кафедри і завідувачем лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін (2003-2013 рр.), з 2013 р. керує сектором інноваційних освітніх технологій лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій, з 2017 р. - завідувач лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій.

В 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Методика розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії" у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ).

В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи" у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ).

За підсумками конкурсу на здобуття премій НАНУ для молодих учених за кращі наукові дослідження у 2001 р. нагороджений Грамотою Президії Національної академії наук України за наукову працю "Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи" (Посібник для вчителя. – Запоріжжя: ВСВСДГО, 2001. – 60 с.). У 2002 р. за підсумками конкурсу на здобуття премій НАНУ для молодих учених за кращі наукові роботи присуджена Премія Національної академії наук України (постанова Президії НАН України від 24.02.2003 р.; праця "Постмодернізм у сучасній українській історіографії", надрукована: Вони грають зовсім не так, або постмодернізм у сучасній українській історіографії // Генеза: політологія, історія, філософія. – 2004. – № 1. – С. 92-111; Нові підходи у вивченні історії: прогрес в науці чи шлях в нікуди? // Історія в школах України. – 2003. – № 1. – С. 45-49; № 2. – С. 45-51, розміщені на сторінці сайту Наукові публікації).

У 2004 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за активну участь у розробленні Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та вагомий внесок у розвиток національної освіти України. Протягом 2003-2004 р. працював у проекті МОН України "Навчальні програми для 12-річної школи".

 Заступник головного редактора науково-методичного журналу МОН України "Історія в школах України" (2004-2010);.голова науково-методичної ради історичного факультету ЗНУ (2004-2009 рр.).

Брав участь у спільних проектах МОН України і Ради Європи: міжнародний семінар "Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної та старшої школи в Україні" (вересень–жовтень 2003 р.), міжнародний семінар "Сучасні навчальні програми з історії для загальноосвітніх закладів України: виклики і відповіді" (липень 2004 р., м. Львів), а також у міжнародних наукових симпозіумах під егідою Ради Європи "1945" (жовтень 2003 р., м. Ялта), "1989" (квітень–травень 2004, м. Будапешт).

Проходив наукове стажування в Інституті з міжнародних досліджень підручника імені Георга Еккерта (вересень 2004 р., м. Брауншвейг, ФРН).

Нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2006 р.).

З 2006 по 2008  рік керував науково-дослідною держбюджетною темою "Критичне мислення на уроках історії в загальноосвітній школі" (наказ Міністерства освіти і науки України від № 654 від 16 листопада 2005 р.). Основний результат проекту - авторська методика розвитку критичного мислення у процесі навчання історії, втілена у дидактичних посібниках для учнів 6-7; 8-9 та 10-11 класів (гриф МОН України "Схвалено"). Результати дослідження розміщені на сторінці сайту Наукові публікації.

З серпня 2006 р. по лютий 2008 р. працював експертом в проекті "Громадянська освіта – Україна".Результатом проекту стало видання посібника для студентів вищих навчальних закладів: "Громадяньса освіта: теорія і методика навчання" - Київ, 2008. - 174 с. Результати дослідження розміщені на сторінці сайту Наукові публікації.

В 2008 р. працював експертом в Програмі співробітництва між Європейським Союзом та Радою Європи "Сприяння розвитку культури прав людини в Україні та на Південному Кавказі". Взяв участь у трьох міжнародних семінарах у межах цієї програми: "Нові підходи до виховання толерантності в умовах багатокультурного та багатоконфесійного суспільства" (21-22 квітня 2008 р., м. Львів); "Відображення національної ідентичності та культурної різноманітності у навчальних програмах, підручниках та посібниках з історії" (21-23 травня 2008 р., м. Чернігів) та "Нові підходи до багатокультурної та багаторелігійної освіти" (3-4 липня 2008 р. м. Мукачеве Закарпатської області). Результати дослідження розміщені на сторінці сайту Наукові публікації.

В 2009-2010 рр. керував науково-дослідною держбюджетною темою "Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства". Метою проекту було створення концепції, методики та технології тестування навчальних досягнень учнів та студентів з історії та суспільствознавства. Результати дослідження викладені на сторінці сайту Наукові публікації.

В 2011-2012 рр. керував науково-дослідною держбюджетною темою "Тестові технології в суспільствознавчій освіті". Метою проекту було розроблення теорії тестування та створення різнорівневих технологій попереднього, тематичного, підсумкового контролю навчальних досягнень учнів та студентів з історії та суспільствознавства. Результати дослідження розміщені на сторінці сайту Наукові публікації.

Є автором понад 160 наукових та науково-методичних праць.

Електронні адреси:

terno@znu.edu.ua

Follow me on Academia.edu

Google+©Запорізький національний університет 2006
Steve's free web templates