Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Оформлення відряджень за кордон

 

Перелік необхідних документів для оформлення закордонного відрядження:

 
1.Офіційне запрошення* приймаючої сторони
2. Заява** про відрядження
 
*Якщо запрошення видано іноземною мовою, особа яка їде у відряження САМОСТІЙНО перекладає на українську мову.
Переклад засвідчується у відділі міжнародних зв'язків.
 
**
Заява пишеться ВЛАСНОРУЧ
 
Приклад заяв для НПП: dlya_npp_2019.docx
Приклад заяв для ЗВО: dlya_student__v_18_09.docx
 

Перелік необхідних документів, які треба подати у 7-денний термін після закордонного відрядження:

 1. Звіт про результати відрядження надати у паперовому та елетронному вигляді (intoffice.znu@gmail.com) 


Академічна мобільність

1.Офіційне запрошення приймаючої сторони
2.Заява на академічну мобільність 
3. Договір про академічну мобільність (у двох екзеплярах) 
4.Індивідуальний план
 
*Якщо запрошення видано іноземною мовою, особа яка їде у відряження САМОСТІЙНО перекладає на українську мову.
Переклад засвідчується у відділі міжнародних зв'язків.
 
**
Заява пишеться ВЛАСНОРУЧ
 
Приклад заяви для НПП: dlya_npp_2019_akadem.docx
Приклад заяви  для ЗВО:dlya_student__v_akadem.docx
 
Договір: dogovor.doc
Індивідуальний план:plan.docx