Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Міжнародні партнери

Сіпвробітництво із зарубіжними навчальними закладами

intpartners.pdf

Країна Навчальний  заклад або його підрозділи, з якими підписано  угоду про співробітництво Головний  напрямок співробітництва 
Німеччина Німецький благодійний  фонд «Марга і Курт Мелльгаард» (м. Ессен)  Фінансування  участі молодих фахівців ЗНУ у  міжнародних наукових конференціях в Європі
Франція Посольство  Франції 
в Україні сайт
Залучення викладачів із Франції до навчального процесу  на факультеті іноземної філології.
Німеччина

Торговельно-Промислова Палата
м. Магдебург

сайт 

Організація дворічної  практики випускників технічних  та економічних спеціальностей вищих  навчальних закладів
м. Запоріжжя  на підприємствах федеральної землі  Саксонія-Ангальт (Німеччина)
Німеччина

Гете-Інститут,
філія у м. Київ

сайт

Створення та діяльність Центру вивчення німецької мови при ЗНУ.
Німеччина
Румунія
Швеція
Португалія
Великобританія
Угорщина
Університет Магдебург-Стендаль; Університет Суза; Університет Карлштад; Університет Порту; Технічний університет м. Лісабон;
Університетський коледж Едж Хілл; Будапештський університет
Участь у  європейській програмі «Європейські перспективи  соціального включення»
Росія

Санкт-Петербурзька державна академія фізичної культури
ім. П.Ф. Лесгафта

сайт

Співробітництво в галузі параолімпійського спорту; розробка методик адаптації засобами фізичних вправ.
Німеччина

Інститут фасіліті менеджменту (м. Берлін)

сайт

Співробітництво в галузі логістики; створення при  ЗНУ Міжнародного логістичного центру.
Німеччина

Університет
ім. Отто фон  Геріке
(м. Магдебург)

сайт

Обмін фахівцями; участь у спільних міжнародних конференціях, семінарах; організація спільних наукових досліджень; обмін випускниками для подальшого навчання
Нідерланди 

Наймегенська  школа менеджменту Редбауд університету
(м. Наймеген)

сайт

Впровадження  спільних навчальних програм і проектів; проведення спільних міжнародних семінарів
Росія

Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології
(м. Санкт-Петербург)

сайт

Співробітництво в галузі біологічних наук
Німеччина

Університет Магдебург-Стендаль (м. Магдебург)

сайт

Співробітництво в галузі соціальної роботи та психології, розвиток спеціалізації «музична терапія»; вивчення іноземних мов; участь у  спільних міжнародних проектах
США

Фресно Пасіфік  Університет
шт. Каліфорнія

сайт

Проведення  спільних наукових досліджень; організація спільних міжнародних семінарів; участь у спільних міжнародних проектах
Росія

Чуваський державний  педагогічний університет ім. І.Я. Яковлєва

сайт

Обмін студентами та викладачами для спільних робіт  в галузі соціальної педагогіки та психології
Росія

Всеросійський науково-дослідний інститут мисливського господарства та звіроводства
ім. Б.М. Житкова

сайт

Наукове забезпечення стабілізації ресурсів мисливських  тварин (екологія, моніторинг, керівництво)
Німеччина

Університет
ім. Отто фон  Геріке
(м. Магдебург)

сайт

Співробітництво за напрямами: міжнародний менеджмент;
інжиніринг механічних процесів; прикладна математика; міжнародна економіка; співробітництво в рамках “Центру співробітництва “Запоріжжя-Магдебург”.
Німеччина

Університет Магдебург-Стендаль (м. Магдебург)

сайт

Співробітництво за напрямами: соціальна педагогіка, музична терапія; охорона навколишнього середовища, проблеми очищення води; вивчення німецької мови; співробітництво в рамках “Центру співробітництва “Запоріжжя-Магдебург”.
Австрія

Україно-австрійська фундація «Business award foundation»

сайт

Інформаційний обмін в галузі економічних наук
Німеччина

Громадська  організація «Киндерфордерверк»
(м. Магдебург)

сайт

Впровадження  програми «Кенгуру» (соціальний патронаж, психолого-педагогічний супровід на дому дітей з особливими потребами)
США

Представництво  ООН 
в Україні

сайт

Орагнізація Кутка  ООН у Науковій бібліотеці ЗНУ
Італія

Департамент впровадження програм ЮНЕСКО

Налагодження  міжнародного співробітництва між  природними парками України та Італії
Греція Освітній синдикат
«Гнозіс Ассесмент»
Впровадження  курсів з англійської мови та тестування на отримання сертифікату системи «Англія»
Німеччина

Університет
Карла фон Оссієтського
(м. Ольденбург)

сайт

Співробітництво по реалізації проекту ТЕМПУС
Tempus IV Project QATMI ETF-JP-00373-2009 «Контроль якості інтернаціоналізації освіти»
Польща 

Інститут паразитології 
ім. В. Стефанського Польської Академії Наук (м. Варшава)

сайт

Проведення  спільних фауністичних, таксономічних, молекулярно-біологічних досліджень; співробітництво в галузі охорони  навколишнього середовища, екології, екологічного менеджменту.
Росія

Бєлгородський
державний університет

сайт

Проведення  фундаментальних досліджень в галузі економіки та математики
Азербайджан

Бакинський 
слов’янський університет

сайт

Співробітництво в галузі українознавства та сходознавства 
Болгарія 

Пловдивський  Університет 
ім. Паісія Хілендарського

 сайт

Співробітництво за напрямами: культурологія, історія, славістика (болгарська, українська, російська мови та літератури, фольклор).
Словаччина 

Інститут громадських  справ

сайт

Співробітництво на напрямами: політологія, соціологія, історія, міжнародні відносини, міжнародне право
Польща 

Торговельно-Промислова Палата (м. Варшава)

сайт

Співробітництво у напрямку проектної діяльності та освітніх обмінів
Польща 

Університет м. Вроцлав 

сайт

Співробітництво в галузі вивчення польської мови
та культури
Франція

Університет дю Мен
(м. ле Ман)

сайт

Впровадження  програми подвійного магістерського диплому  для магістрів економічного факультету і факультету менеджменту
Росія

Федеральний державний  навчальний заклад «Іркутська державна сільськогосподарська академія» Міністерства сільського господарства Російської Федерації

сайт

Наукове забезпечення стабілізації ресурсів мисливських  тварин; організаційно-економічні та правові  проблеми природокористування
Азербайджан

Бакинський 
слов’янський університет

сайт

Організація та проведення літніх шкіл з українознавства та сходознавства
Туреччина

Готель «Санрайз Резорт» (м. Анталія)

сайт

Організація практики студентів факультету фізичного  виховання в Туреччині
Угорщина 

Університет м. Дебрецен

сайт

Співробітництво в галузі сільського господарства
Ірландія 

Королівський Університет Белфаста

сайт

Співробітництво в галузі фізичної реабілітації
Білорусь 

Білоруський торгово-економічний  університет споживчої кооперації

сайт

Проведення  спільних конференцій; обмін навчально-методичною літературою; організація стажувань; спільні наукові дослідження ін.
Німеччина

Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт

сайт

Обмін студентами і викладачами;
спільні дослідницькі проекти;
запрошення лекторів
США

Волонтерська  організація «Корпус Миру»

сайт

Організація роботи волонтера на факультеті іноземної філології
Росія

Тюменський державний університет

сайт

Міжуніверситетська взаємодія в галузі вищої освіти, науки та культури; підвищення ефективності навчально-методичної та науково-дослідної роботи
Росія

Курський державний університет

сайт

Впровадження науково-дослідних, освітніх, методичних та видавничих проектів; співробітництво в галузі освітніх програм інноваційного характеру
Франція

Приватна французька компанія «Laboulet Semences»

сайт

Співробітництво в галузі селекційного льону олійного; екологічні випробування нових сортів цінних зразків льону та лунарії
Польща

Економічний університет в Катовіцах

сайт

Участь у спільних дослідницьких проектах в галузі економічних наук; обмін студентами і викладачами; організація спільних заходів академічного характеру
Болгарія

Софійський університет ім. Климента Охридьского

сайт

Проведення наукових досліджень в галузі соціології та управління
Польща

Технічний університет Лодзі

сайт

Участь у літніх мовних курсах польскої мови
Росія

Всеросійський НДІ мисливського господарства та звіроводства ім. професора Б.М. Житкова

сайт

Участь у конференціях, семінарах тощо; обмін інформацією за тематикою спільних досліджень; обмін науковими співробітниками, стажування
Росія

Калмицький державний університет

сайт

Встановлення партнерських зв'язків та сприяння культурному обміну
Польща

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині

сайт

Налагодження науково-дослідного та педагогічного співробітництва
Німеччина

Інститут іноземних мов ім. Аристотеля

сайт

Лінгво-культурологічна практика для студентів (мови:німецька, англійська)
Туреччина

 Університет Чукурова (м. Адана)

сайт

 Академічний обмін студентами, аспірантами та науковими співробітниками
Чехія

Метрополітен Університет (м. Прага)

сайт

Співробітництво в галузі академічного обміну між партнерами
Росія

Петрозаводський державний університет

сайт

Співробітництво в науково-дослідній сфері, обмін викладачами, дослідниками та співробітниками, обмін студентами; проведення спільних заходів.