Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Заступники деканів з міжнародної діяльності

 

Прізвище ім’я
по батькові

Факультет

e-mail заступника декана з міжнародної діяльності

Мосол Наталія Олександрівна

соціальної педагогіки та психології

nmosol.spp@gmail.com

Швидка Світлана
Петрівна

математичний

spsh@znu.edu.ua

 

Макаренков
Олексій Леонідович

юридичний

almak17@ukr.net

Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна

журналістики

ksirinyok@gmail.com

Черкасов Станіслав Сергійович

історичний

stancherkasov@gmail.com

Коваленко Наталія Миколаївна

менеджменту

nataliya.kovalenko.znu@gmail.com

Пєшкова Олена 
Андріївна

іноземної філології

elena.andreevna828@gmail.com

Мацегора Іван
Леонідович

філологічний

ivanmatsehora212@gmail.com

Сорокіна Олександра Сергіївна

соціології та управління

sorokina.soc@gmail.com

Бойка Олена
Анатоліївна

біологічний

olena.boika.ua@gmail.com

Cидорук Ганна 
Вікторівна

фізичного виховання

anna0956564651@gmail.com

Венгерська Наталя Сергіївна

економічний

nataljavengerskaja@ukr.net

 

                                ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

Бєлоконь Карина Володимирівна

ІННІ

kv.belokon@gmail.com