Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Заступники деканів з міжнародної діяльності

Прізвище ім’я
по батькові

Факультет

e-mail заступника декана з міжнародної діяльності

Мосол Наталія Олександрівна

соціальної педагогіки та психології

nmosol.spp@gmail.com

Швидка Світлана
Петрівна

математичний

spsh@znu.edu.ua

 

Макаренков
Олексій Леонідович

юридичний

almak17@ukr.net

Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна

журналістики

ksirinyok@gmail.com

Черкасов Станіслав Сергійович

історичний

stancherkasov@gmail.com

Коваленко Наталія Миколаївна

менеджменту

nataliya.kovalenko.znu@gmail.com

Биба Марія
Олексіївна

іноземної філології

marya.byba@gmail.com

 

Мацегора Іван
Леонідович

філологічний

filolognauka@yandex.ua

Сорокіна Олександра Сергіївна

соціології та управління

sorokina.soc@gmail.com

Бойка Олена
Анатоліївна

біологічний

olena.boika.ua@gmail.com

Cидорук Ганна 
Вікторівна

фізичного виховання

anna.sydoruk@yandex.ua

 

Осаул Аліна Олександрівна

економічний

alinaosaul@ukr.net

 

                                      ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ

Кириченко Олексій Геннадійович

 

металургії

alkir@ukr.net

 

Разгонова Олеся
Віталіївна

 

будівництва та цивільної інженерії

razghonova@gmail.com

Чейлитко Андрій
Олександрович

енергетики, електроніки та інформаційних технологій

cheilytko@i.ua

Сіліна Ірина
Вадимівна

Економіки та
менеджменту

іvsilina@ukr.net