Відділ виховної роботи

Запорізького національного університету

Документи

Нормативні акти

 • Запобігання та протидія насильству. Методичні рекомендації
 • Бланк згоди на обробку персональних даних
 • Положення про визначення у Запорізькому національному університеті кандидатів на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя (Додаток 1: анкета кандидата
  зразок заповнення анкети
  Додаток 2: приклад таблиці рейтингу)
 • Розподіл квот на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді з січня 2021 року
 • Графік отримання факультетами іменних стипендій
 • Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті
 • Рекомендації щодо проведення щорічної акції "16 днів проти насильства"
 • Журнал роботи куратора
 • Положення про роботу кураторів академічних груп (курсів)
 • Концепція гуманітарного розвитку на період до 2020 року
 • Методичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму
 • НАКАЗ Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
 • НАКАЗ МОН Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми
 • КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • Закон України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
 • Наказ МОН про затвердження концепції національно-патріотичного виховання молоді
 • Лист Міністерства освіти і науки України про організацію екскурсій
 • Перелік тематичних екскурсій
 • Інструктивно-методичний лист щодо запобігання негативному впливу інформаційно-комунікативних технологій на формування моральної свідомості учнівської та студентської молоді
 • Положення про стипендію голови Запорізької обласної державної адміністрації студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Запорізької області
 • Положення про стипендію голови Запорізької обласної ради студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Запорізької області
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вищу освіту"
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Національну доктрину розвитку освіти"
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір
 • Концепція Програми «Студентський та учнівський гуртожиток»
 • Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
 • П о л о ж е н н я про гуртожиток Запорізького національного університету

 • Протокол № 6 зібрання Студентської ради ЗНУ від 19.05.2020. Рішення щодо участі студентів у благоустрої гуртожитків та отримання додаткових послуг з охорони

 • Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Запорізького національного університету
 • П о л о ж е н н я про відділ виховної роботи Запорізького національного університету
 • Конкурси

  Бланки