Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Як скласти успішне CV07.11.2012 16:13:00

Що таке CV?

• CV або Curriculum Vitae (автобіографія) – це «життє- та кар’єроопис» та являє собою огляд вашої академічної освіти та професійних досягнень.

• Curriculum Vitae (далі «CV») зазвичай необхідне для подачі своєї кандидатури на післядипломну освіту, на працевлаштування в навчальний заклад або міжнародну організацію, і в окремих професійних галузях.

Коли використовуються Curriculum Vitae

• В США CV використовуються, в першу чергу, при працевлаштуванні на посаді в сфері освіти: науково-педагогічні кадри. Також автобіографія входить до переліку документів на стипендію або грант.

Різниця між резюме та CV

• Багато правил оформлення та написання резюме можуть бути використані і для написання CV.

• CV – це більш великий за розміром, детальне викладення змісту вашої попередньої освіти та набутого досвіду та навичок.

o Досвід та освіта задають об’єм вашого CV

o В середньому CV займає 2-3 сторінки для більшості студентів магістратури та аспірантури.

• В CV включена більш детальна інформація про вас.

Акцент ставиться на академічні досягнення, такі як отримана освіта та курси, які ви відвідували для підвищення кваліфікації, дослідницькі інтереси, опубліковані роботи, досвід викладання та/або роботи, академічні нагороди, та вся інша додаткова інформація, яка пов’язана безпосередньо з обраною сферою діяльності.

• Як і в резюме, в CV необхідно зазначити особисту інформацію про себе: ПІБ, контактну інформацію, отриману кваліфікацію, особисті якості та досвід.

• Додатково, CV ще передбачає викладення вашого досвіду викладання, публікацій, грантів та стипендій, членства в професійних асоціаціях, наявність ліцензій, нагород та сертифікатів, і іншої інформації, яка безпосередньо відноситься до обраного вами кола наукових інтересів.

• Для початку складіть перелік із загальної повної інформації про вашу попередню освіту та досягнення, розподіліть пункти переліку по категоріям, вкажіть дати.

*** Склади своє CV он-лайн - http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

Приклади CV

Поради щодо складання CV, приклади