Славетні запоріжці
| А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

САРБЕЙ Віталій Григорович (псевдоніми: В.Г. Григоренко, В.Г. Бойко, В.Г. Григорович, В.Г. Федоренко, В.С.)

Славетні запоріжці / Всi персоналії / САРБЕЙ Віталій Григорович (псевдоніми: В.Г. Григоренко, В.Г. Бойко, В.Г. Григорович, В.Г. Федоренко, В.С.)

(31.01.1928, с. Янчекрак Василівського р-ну – 22.04.1999, м. Київ) – заслужений діяч науки і техніки України (1996), історіограф, джерелознавець, доктор історичних наук (1976), професор. Закінчив Харківський державний ун-т. 1951–1953 – вчитель історії, української літератури, завідувач навчальної частини школи с. Новий Кропивник, с. Підбуж, Дрогобицька обл. 1958 – кандидат історичних наук. 1956 – лаборант, 1957 – молодший, 1961 – старший науковий співробітник Ін-ту історії Національної академії наук УРСР. За зміст докторської дисертації «Основоположники марксизму-ленінізму та дожовтнева історіографія України» (захищена 1972) звинувачений у перебільшенні значення історичних концепцій представників дорадянської історіографії, їх внеску в розвиток суспільно-політичної думки тощо. Більше чотирьох років Вища атестаційна комісія СРСР не присуджувала С. ступінь доктора історичних наук. З 1978 – завідувач відділу історії капіталізму (з 1991 відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.). У 1990-х сферою наукових інтересів стає раніше не досліджуваний пласт – національні рухи, формування національної самосвідомості. Головні пріоритети в науково-творчій діяльності – історіографія та джерелознавство, проблеми історії України ХІХ ст., особа в історії. Сформулював концепцію національного відродження України, яка поєднала риси марксистської методології і висновки представників національної традиції. Критикований у радянські часи за націоналістичні «похибки», у першій половині 1990-х зазнав звинувачень за використання «марксистсько-ленінської методології» та «застарілі підходи» до вивчення історії України. Автор понад 1000 праць, серед яких монографії «Очерки по методологии и историографии истории Украины (период капитализма)» (1989), «Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна» (1990), «Національне відродження України» (1999). Підготував 12 докторів і близько 40 кандидатів історичних наук. Нагороджений медалями.

Літ.: Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. – К., 1998. – Вип. 1; Сарбей Віталій Григорович (1928–1999): бібліографічний покажчик / під ред. Смолія В.А. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999.

А.І. Король