Конгрес "Перлина Запорожжя"
Доповіді
Перейти на сторінку ...
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
СЕКЦІЯ № 1 "ЄДНАННЯ І ДУХОВНІСТЬ"
СЕКЦІЯ № 2 "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН"
СЕКЦІЯ № 3 "ГАРМОНІЗАЦІЯ СПІВІСНУВАННЯ: ЛЮДИНА - ПРИРОДА - БУТТЯ"

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Савін В.В. - доктор ф.-м. наук, професор, ректор Запорізького державного університету Відкриття конгресу

Березовський В.П. - голова Запорізької облдержадміністрації Вітальне слово

Карташов Є.Г. - мер м. Запоріжжя Вітальне слово

Тронько П.Т. - голова координаційної міжвідомчої ради Всеукраїнського комітету збереження та відродження о. Хортиця

Дітер Рауе (Німеччина, м. Магдебург) - доктор, професор університету Магдебург - Стендаль Вітальне слово

Крапивка Г.А. - директор національного заповідника о. Хортиця "Концепція розвитку Національного заповідника "Хортиця"

Лях В.О. - завідуючий кафедри ботаніки та генетики Запорізького державного університету "Остров Хортица как объект ботанических исследований"

Пол Тейз (США, м. Фресно) - професор Каліфорнійського університету

СЕКЦІЯ № 1 "ЄДНАННЯ І ДУХОВНІСТЬ"

1.1. "Духовна спадщина і філософія буття української нації"

Керівник підсекції: Кривега Л.Д., д.філос.н., професор
Заступник: Головашенко О.В., к.філос. наук, доцент
Технічний секретар: Мегрелішвілі О.Г., ст. лаборант

1.2. "Культурні та мовні надбання українського етносу"

Керівник підсекції:Чабаненко В.А., д. філол.наук, професор
Заступник: Кравченко В.О., к.філол. наук, доцент
Технічний секретар підсекції: Бородько О.

1.3. "Історична, інституційна і конституційна місія о.Хортиця"

Керівник підсекції: Лях С.Р., д.і.н., професор
Заступник: Ткаченко В.Г., к.і.н., доцент
Технічний секретар підсекції: Коробов О., аспірант

1.4. "Роль козацтва у формуванні національної свідомості українців та сучасному державотворенні"

Керівник підсекції: Лепявко С.А., д.і.н., професор
Заступник: Бойко А.В., д.і.н., професор, Мільчев В.І., к.і.н., професор
Технічний секретар підсекції: Молдавський Р., аспірант

1.5. "Археологічні надбання та перспективи музейно-заповідної справи о.Хортиця та Подніпров'я"

Керівник підсекції: Тощев Г.М. , к.і.н., професор
Заступник: Єльніков М.А, к.і.н., доцент
Технічний секретар підсекції: Тубольцев О., аспірант


Антощак М. (Запорізький державний університет)
Організація недільних повторювальних шкіл на півдні України в педагогічній парадигмі М.О. Корфа

Бачинська О. (Одеський національний університет)
Задунайські запорожці у вирі російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

Белозерова Е., Великая Н. (Армавірський державний педагогічний університет, Росія)
О невойсковых переселенцах из Екатеринославского наместничества в Черноморию в конце ХV в.

Берестень О. (Дніпропетровський національний університет)
Культурно-просвітницька діяльність молочанського менонітського учительського товариства на початку ХХ ст.Берестень Ю. (Дніпропетровський національний аграрний університет)
Розвиток системи початкової та середньої освіти в менонітських колоніях Хортицької волості Катеринославського повіту (наприкінці XІХ - на початку XХ століття)

Білівненко С. (Запорізький державний університет)
Участь козацтва в підрядно-відкупній торгівлі на півдні України останньої чверті XVIII століття

Бойко А. (Запорізький державний університет)
Запорізька традиція у соціальному бітті населення Південного краю

Бондаренко В.
Роль козацького ідеалу, історії та традицій запорізької січі у відродженні козацтва в 1917 - 1918 рр.

Брехуненко В. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, м. Київ)
Стосунки Запоріжжя та Дону в ХVІІ ст.

Гвоздик В. (Запорізький державний університет)
Запорізький край у революційних подіях 1917 року

Головко Ю. (Запорізький державний університет)
Митні та карантинні установи Олександрівської фортеці

Грачевська Т. (Дніпроперовський національний університет)
Запоріжжя і Хортиця в повісті Панаса Феденка "Несмертельна слава"

Грибовський В. (Заступник голови Нікопольської районной адміністрації)
Запорожці та нагайці в контексті Великого кордону

Дітькова С. (Запорізький державний університет)
Тема українського козацтва у французькій літературі

Ігнатуша О. (Запорізький державний університет)
Хортиця в матеріалах особового архівного фонду М.П. Киценка

Клевако П. (Запорізький державний університет)
Хортицька контрнаступальна операція 1941 р.

Князьков Ю. (Запорізький державний університет)
Географическое название "Хортица" в составе топонимического ряда

Коновальчук Н. (Запорізький державний університет)
Трансформація історичної правди в романі А. Чайковського "Сагайдачний" (художнє висвітлення історії та побуту Запорожжя)

Константінова В. (Бердянський педагогічний університет)
Заселення міст Південної України запорозькими козаками в останній чверті ХVІІІ ст.

Коробов О. (Запорізький державний університет)
Трансформація поглядів П.О.Куліша на козацтво під впливом "Літопису Самовидця"

Кравченко А.
Національна культура і громадянське суспільство в Україні

Лиман І. (Бердянський педагогічний університет)
Монархи і синод у питаннях керівництва православною церквою на Півдні України (остання чверть XVIII - середина ХІХ ст.)

Лепявко С. (Чернігівський державний університет)
Запорізьке козацтво в контексті Великого кордону

Лімарєва А. (Запорізький державний університет)
Легенди про острів Перун у системі нижньонаддніпрянської фольклорної прози

Маленко Л. (Запорізький державний університет)
Козацькі війська в системі політичних відносин на півдні України в останній чверті ХVІІІ століття

Малукало А. (Кубанський державний університет, Росія)
Казачье законодательство: история становления и развития, сфера применения

Мільчев В. (Запорізький державний університет)
Листування кошового отамана Костя Гордієнка - джерело з історії Запорожжя початку XVIII ст.

Мірущенко О. (Запорізький державний університет)
Геополітичне становище Нової Січі

Молдавський Р. (Запорізький державний університет)
Нова Дніпровська лінія - останній етап ліквідації запорозького козацтва

Мороко В. (Запорізький державний університет)
Комуністична партія проти співця Хортиці: перший удар по Миколі Киценку

Никульчев Н.
Украинская национальная идея: духовное единство

Пачев С. (Мелітопольський педагогічний університет)
Болгарський етнос та козацька традиція Південної України

Павленко І. (Запорізький державний університет)
Креативний імпульс Запорожжя та реґіональна специфіка фольклору Нижньої Наддніпрянщини

Павленко І. (Запорізький державний університет)
Перспективи видання фольклорних та художніх творів про Запоріжжя та запорожців

Панєкіна Т. (Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова)
"Козацька" аемантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів'їв та приказок

Подкупко Т. (Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького)
Вплив козацького світогляду на українські стародруки першої половини XVII ст. (За матеріалами ОДНБ ім. М.Горького)

Полторак В. (Одеський національний університет)
Розмежування вольностей війська запорозького та війська донського в 40-і роки XVIII ст.

Приймак О. (Запорізький державний університет)
Типологія землевпорядних робіт на півдні України (1906-1917)

Савченко І. (Запорізький державний університет)
Козацтво південної України у здійсненні місцевими адміністративними установами адміністративного регулювання соціальної структури населення реґіону (остання чверть XVIII століття)

Сапожников І. (Інститут археології НАН України)
З історії пошуків козацьких скарбів на Запорожжі

Сигида Г. (Запорізький національний технічний університет)
Умови формування купецького стану в південній Україні в першій половині ХІХ століття

Сокульський А. (Запорізьке відділення Інституту козацтва НАН України)
Козакування і раннє козацтво: процес виникнення та еволюція

Старух О. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, м. Київ)
Хортиця в політичному та соціокультурному дискурсі України 20-30-х рр. ХХ ст.: бачення із сьогодення

Степанчук В.
Палеоекологічні умови та еволюція палеоліту порожистої частини Дніпра 27-28 тис. років тому (за даними багатошарової палеолітичної стоянки міра)

Стоянов Ф. (Одеський національний університет)
Використання російською владою військового потенціалу українського козацтва лівобережної України у першій третині ХІХ ст.

Сурева Н. (Запорізький державний університет)
Нормативні джерела з історії дворянства південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX ст.

Ткаченко В. (Запорізький державний університет)
Історичне минуле в побуті мешканців Запоріжжя в міжвоєнний період

Тощев Г., Андрух С. (Запорізький державний університет)
Могильник Мамай-Гора

Тубольцев О., Кобалия Д., Пешков С.
Исследования экспедиции "Новая археологическая школа" на острове Хортица

Тубольцев О. ( ліцей ЕІТ, м.Запоріжжя), Степанчук В. (Запорізький державний університет)
Балка Широка: нове палеонтологічне місцезнаходження гіппаріонової фауни в середньому Подніпров'ї

Фролов Б. (Краснодарський історико-археологічний музей-заповідник, Росія)
Переход черноморской казачьей флотилии к Тамани в августе 1792 года

Христич І. (Запорізький державний університет)
Бджільницька лексика запорозького козацького вжитку

Чоп В. (Запорізький національний технічний університет)
Селянські рукописи як джерело з історії суспільних рухів на Україні першої чверті ХХ століття

Швайба Н. Запорізький державний університет)
Запорозька старшина XVIII століття у студіях Н.Д.Полонської-Василенко

Шевченко Т. (Запорізький державний університет)
Козацькі села (про населені пункти Вільнянського району, засновані козаками)

Шугальова І. (Запорізький державний університет)
Запорозькі традиції і тенденції змін православної церкви на півдні України в другій половині ХVІІІ - середині ХІХ ст.

Костюк В. (Запорізький державний університет)
Роль ЗМІ у формуванні духовності суспільства

Чухліб Т. (Інститут історії України НАН України, директор інституту козацтва НАН України)
Козацтво в українській історії ХVІІ століття

Журавльова Н. (Запорізький державний університет)
"Бувайте ж здорові, козаки панове браття..." (елементи фольклорно-козацької ввічливості в епістолярії ХІХ ст. - поч. ХХ ст.

Кривега Л. (Запорізький державний університет)
Природа в світоглядних орієнтаціях українця

Утюж І. (Запорізький державний університет)
Українська культура як засіб реалізації освітнього потенціалу особистості

Єль Гуєссаб Карім (Запорізький державний університет)
Природа як цінність арабо-мусульманського світогляду

Гамідов Вугар Міргамід огли (Запорізький державний університет)
Свобода в світоглядних орієнтаціях сучасної людини

Ребро П. (м.Запоріжжя)
Хортиця і Тарас Шевченко

Кобалія Д. (Південно гідроархеологічний філіал охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України)
Чабаненко В. (Запорізький державний університет)
Соклаков О. (Росія)

СЕКЦІЯ № 2 "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН"

Голова секції: Осецький В.Л, д.е.н., професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка,Тян Р., д.е.н., професор
Співголови: Ткаченко В.А., д.е.н., професор, проректор ДУЕіП, Кущик А.П., к.е.н, доцент, декан економічного факультету ЗДУ

Морозов Л., Мерло Павел (Вірмінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща)
Статистический анализ использования методов оценки эффективности инвестиций на польских предприятиях

Топалов А. (Запорізький державний університет)
Екологічний підхід до формування інвестиційної політики розвитку сільського господарства в ринкових умовах

Новіков М. ( Запорізький державний університет)
Інвестиції в інновації

Шик Л., Бойко Н. (Запорізький державний університет)
Проблемы управления инновационными расходами

Бройде І. (Управління з питань екології, м. Запоріжжя) Приходько Н. (Запорізький державний університет)
Вирішення проблеми твердих побутових відходів на о. Хортиця

Малахова Ж. (Запорізький державний університет)
Екологічні проблеми трудових асоціацій

Коваленко Н. (Запорізький державний університет)
Розвиток маркетингових каналів реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки

Пустова О. (Запорізький державний університет)
Розвиток рекреації Запорізького регіону

Шевирталова Н. (Запорізький державний університет)
Роль засобів просування в розвитку рекреаційних та туристичних об'єктів

Олійник О. (Запорізький державний університет)
Розвиток маркетингових каналів реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки"

Кривега К. (Запорізький державний університет)
Поняття та складові інфраструктури туристичного бізнесу

Головашенко О. (Запорізький державний університет)
Управління розвитком туристичних центрів України

Зубов В. (Запорізький державний університет)
Підприємницький інтерес як рушійна сила сучасного господарювання і трудової активності особистості

Кутідзе Л. (Запорізький державний університет)
Роль рекреаційних комплексів у розвитку економічного потенціалу регіону

Куреда Н. (Запорізький державний університет)
Умови конкурентоспроможності рекреаційних об'єктів України

Осецький В. (Київський національний університет ім. Т.Шевченка)
Інновації як фактор забезпечення якісних змін у розвитку української економіки

Задоя А. (Дніпропетровський університет економіки і права)
Імідж регіону як фактор привабливості для іноземних інвестицій

Петруня Ю. (Дніпропетровський інститут економіки і права)
Фондовий ринок як інструмент залучення інвестицій

Приходченко А. (Дніпропетровський державний технічний університет)
Эколого-экономическая доктрина развития цивилизации и место в ней Украины

Тян Р. (Придніпровська академія будівництва та архітектури)
Управління вартістю інвестиційних проектів

Галушко О. (Дніпропетровський національний гірничий університет)
Вплив інтеграційних процесів на вибір екологічно безпечних шляхів розвитку виробничого потенціалу України

Єрошкіна О. (Дніпропетровський національний гірничий університет)
Забезпечення раціональної спрямованості фінансових потоків з метою розвитку екологічно безпечних виробів

Шаров О. (Дніпропетровський національний гірничий університет)
Еколого-економічні проблеми регіонів в умовах інтенсифікації виробництва

Шаповал В. (Дніпропетровський університет економіки та права), Валіков В. (голова ради Кіровського р-ну м. Дніпропетровська)
Особливості становлення і функціонування малого бізнесу в Україні

Турило А. (Криворізький національний технічний університет)
Методичні основи оцінки показників результативності, ефективності і продуктивності

Момот В. (Дніпропетровський університет економіки і права)
Дуалізм інноваційної діяльності як чинника невизначеності середовища господарювання

Цуркан І. (Дніпропетровський національний гірничий університет)
Удосконалення податкового законодавства з метою забезпечення екологічної безпеки

Карпенко А. (Запорізький державний університет)
Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки України

Метеленко Н. (Запорізький державний університет)
Теоретичні аспекти стратегічного управління та оцінки потенціалу підприємства

Головкова Л. (Запорізький державний університет)
Стан та напрями підвищення інноваційної діяльності підприємств Запорізького регіону

Риженко О. (Запорізький державний університет)
Дослідження чинників, що обмежують застосування фінансового планування в сучасних умовах

Волков В., Волков Г., Литвинов Є. (Запорізький державний університет)
Резерви ефективності енергоменеджменту бюджетних установ у сільській місцевості (на прикладі бюджетних установ Гуляйпільського району Запорізької області)

СЕКЦІЯ № 3 "ГАРМОНІЗАЦІЯ СПІВІСНУВАННЯ: ЛЮДИНА - ПРИРОДА - БУТТЯ"

Голова секції: Пахомов А.Є., д.б.н., професор Дніпропетровського національного університету
Співголови:
Бессонова В.П., д.б.н., професор Дніпропетровської сільськогосподарської академії
Богун С.В., начальник держуправління охорони навколишнього сердовища в Запорізькій обл.
Омельянчик Л.О., д.фарм.н, професор, декан біологічного факультету ЗДУ
Лях В.О., д.б.н., професор, зав. кафедрою ботаніки та генетики ЗДУ
Волков В.П., д.т.н.. професор кафедри галузевого менеджменту ЗДУ
Ступаченко В.С., головний архітектор заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Барщевський М. (Інститут географії НАНУ, м. Київ)
Геолого-геоморфологічні умови формування сучасних ландшафтів о. Велика Хортиця

Гвоздяк П. (Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України, м. Київ)
Звідки взявся та куди дівається кисень в атмосфері Землі? Як бути?


Лабутова Н., Левина Р., Поляков А., Гордон В. (Санкт-Петербургский государственный университет, Росія)
Использование азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов для восстановления баланса азота и фосфора в почвах Приднепровья

Булахов В., Пахомов А., Рева А. (Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск)
Устойчивому развитию индустриальных регионов - двукратное обеспечение заповедно-охраняемыми территориями

Яковлєва-Носарь С., Тетельбаум Ю. (Запорізький державний університет), Бессонова В. (Дніпропетровський державний аграрний університет)
Продуктивність та стан байрачних ценопопуляцій Quercus robur в умовах рекреації

Чехов А. (Институт масличных культур УААН, г. Запорожье)
Экологически безопасное выращивание полевых культур - перспективное направление в растениеводстве

Горелов А. (Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины, г. Киев)
Геофизические поля как энергоинфомационный элемент ландшафта

Аксёнов И. (Институт масличных культур УААН, г. Запорожье)
Основная обработка почвы и агрегатный состав пахотного слоя чернозема обычного маломощного тяжелосуглинистого

Горбань В., Воронова Н. (Запорізький державний університет), Білецька Г. (Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни)
Санітарно-епідеміологічне значення кровососних членистоногих о. Хортиця

Grigorova N.V., Eshchenko V.A., Bovt V.D., Eshchenko J.V., Malko M.N., Kuchkovsky O.N., Omelyanchic V.N. (Zaporizhzhya State University), Vazhnenko A.V. (Zaporizhzhya State Administration)
Blood granulocytes state in persons exposed to ecologic unfavourable factors

Домбровский К. (Запорожский государственный университет)
Биоразнообразие плавневых водоемов верховья Каховского водохранилища

Домбровський К., Муленко М. (Запорізький державний університет)
Про знахідку невідомої форми Melanargia galatea L. на острові Велика Хортиця

Домніч В., Петриченко В., Варфоломієва Ю. (Запорізький державний університет)
Реєструючі структури - індикатор визначення вікового складу ссавців на півдні України

Дубова О., Попкова Д. (Запорізький державний університет)
Рудеральна рослинність о. Хортиця

Дубова О., Костенко Л. (Запорізький державний університет)
Перспективи інтродукції Paulownia tomentosa Steud. на півдні України

Єрешко Т., Дмитренко Г. (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім А.В. Думанського НАН України, м. Київ)
Відновлення Cr (VI) іммобілізованими бактеріями при безперервному та періодичному культивуванні

Саланін В. (Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя)
Збереження та відновлення природно-територіального комплексу острова Хортиця

Туник А. (Запорожский государственный университет)
Зона экологического бедствия

Митрофанова Т. (Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя)
Аналіз та перспективи рекреаційної діяльності Національного заповідника Хортица

Лисенко Г. (Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя, м. Ніжин, Чернігівська обл.), Пархоменко О. (Інститут географії НАН України, м. Київ)
Значимість ґрунтового покриву природно-заповідного фонду України

Леппік М. (Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя)
Відновлення степових фітоценозів на господарсько освоєних землях острова Хортиця

Домнич В., Вовченко В., Петриченко В., Малеванова М., Лобанова М. (Запорожский государственный университет)
Стратегия возрождения фаунистических комплексов о. Хортица

Корж О., Лебедєва Н. (Запорізький державний університет)
Остров Хортиця як пріоритетний об'єкт природоохоронної справи Запорізької області

Костюченко Н., Рыльский А., Лях В. (Запорожский государственный университет)
Особенности структуры сапрофитного комплекса в черноземах юго-востока Украины

Омельянчик Л. (Запорожский государственный университет), Омельянчик В. (9-я городская больница, г. Запорожье)
Биохимический состав и приминение кувшинки белой - одного из красивейших лекарственных растений водоемов о. Хортица

Рильський О. (Запорізький державний університет), Ткаченко А. (Запорізька державна інженерна академія)
Екологічний стан і можливості використання вод природних джерел та озер острова Хортиця

Сорока А. (Институт масличных культур УААН, г. Запорожье)
Биотехнологические приемы сохранения и размножения ценных видов растений

Фендюр Л., Пересипкіна Т., Мотрук О. (Запорізький державний університет)
Стан рослинних угруповань прибережного фітоценозу озера Головківське

Фролов О., Федотов Є., Копійка В. (Запорізький державний університет)
Стан і перспективи відновлення виду медичної п'явки (Hirudo medicinalis) у гідрофауні басейну Дніпра та о. Хортиця методами біохімії

Фролов А., Кириченко В., Кузьменко Е. (Запорожский государственный университет), Сычев П. (Донецкий государственный университет)
Изучение микобитов лесных насаждений и открытых просторов о.Хортица с перспективой ее дополнения методами интенсивной биотехнологии

Сушко К. (м. Запоріжжя)
Концепція заповідно-рекреаційного влаштування о. Хортиця
© Zaporizhzhya State University