Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ підбили підсумки роботи науково-технічної ради за 2010-2011 навчальний рік

У ЗНУ підбили підсумки роботи науково-технічної ради за 2010-2011 навчальний рік

21.06.2011 13:49

16 червня науково-технічна рада Запорізького національного університету підбила підсумки роботи за 2010-2011 навчальний рік. Головні тези, затверджені учасниками засідання, такі:

1. Протягом 2010-2011 навчального року науково-технічна рада університету працювала згідно з планом роботи, затвердженим ректором університету.
2. Затверджено нове положення про науково-технічну раду ЗНУ, згідно з яким до компетенції НТР віднесено:
- контроль за виконанням міжнародних наукових угод та контрактів;
- аналіз і координація діяльності редакційних колегій наукових видань університету;
- аналіз стану та перспективи розвитку студентської наукової роботи й ефективності роботи Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ;
- контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад;
- висунення кандидатур на присвоєння державних нагород за наукові досягнення, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки;
- рекомендація наукових проектів до участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на участь у конкурсах, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Державним фондом фундаментальних досліджень тощо.
3. Протягом року розроблено та затверджено на засіданні НТР:
- Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ЗНУ;
- Положення про Раду молодих учених ЗНУ;
- план підготовки кандидатів і докторів наук на 2011 рік;
- перспективний план підготовки докторів і кандидатів наук на 2011-2015 рр.
4. На засіданнях науково-технічної ради звітували керівники держбюджетних науково-дослідних робіт, які закінчились у 2010 р. Так, у цьому році доповідали про результати наукових досліджень 7 керівників тем. Звіти затверджувались та приймалися рекомендації про закінчення роботи над темою.
5. Згідно з планом НТР на 2010-2011 н.р. було розглянуто такі питання:
- про результати студентської наукової роботи та ефективність діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів (голова НТСА С. Сириця);
- про ефективність та стимулювання діяльності спеціалізованих вчених рад університету(завідувач відділу аспірантури і докторантури Г.Васильчук);
- про результати конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок(начальник НДЧ В. Меняйло);
- про програму Чорноморського співробітництва і перспективи участі в ній для ЗНУ (начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами О. Тупахіна);
- про формування інформаційної культури користувачів електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки (директор наукової бібліотеки В. Герасимова);
- про результати прийому до аспірантури і докторантури ЗНУ в 2010-2011 навчальному році (завідувач відділу аспірантури і докторантури Г. Васильчук);
- про проблеми та перспективи видання наукових фахових збірників в університеті (заступник директора видавництва І. Ларкіна).
6. На виконання рішень НТР ведеться робота з укладання госпдоговорів університетом, активно йде підготовка науково-педагогічних кадрів, терміни підготовки до захисту кандидатських і докторських дисертацій контролюються. Зав. кафедрами і декани підвищили вимоги до якісного відбору в аспірантуру на конкурсній основі.
7. Затвердили кандидатуру Русудан Махачашвілі на призначення стипендії кабінету Міністрів України для молодих учених. Заслуховувалися та затверджувалися результати наукової та науково-методичної діяльності стипендіатів.
8. Цьогорічним нововведенням були презентації інноваційних розробок факультетів:
- біологічного (Л. Омельянчик, О. Фролов, В. Єщенко);
- фізичного (В. Гіржон, О. Багрійчук, О. Яновський);
- фізичного виховання (М. Маліков, Н. Богдановська);
- юридичного (Т. Коломоєць, П. Лютіков);
- економічного (Н. Максішко);
- соціології та управління (Є. Гугнін);
- математичного (В. Грищак, В. Леонтьєва);
- СПП (О. Пономаренко);
- іноземної філології (Т. Пахомова, О. Каніболоцька, В. Александров);
- філологічного (П. Білоусенко, І. Павленко);
- журналістики (Л. Чернявська);
- менеджменту (С. Григорьєв).
9. Наразі науково-дослідна частина завершує роботу щодо внесення всіх інноваційних розробок до електронної бази “Наукові розробки ЗНУ”.
10. На НТР ЗНУ у 2010-2011 навч.р. надано 3 рекомендації до вступу до докторантури, затверджені звіти щодо написання докторських дисертацій 11 докторантів, затверджено 9 тем докторських і 164 кандидатських дисертацій (затвердження, уточнення і зміна теми).
11. Розглядалися питання затвердження складу редакційних рад збірників наукових праць та рекомендації їх до друку, а також затверджено 12 випусків “Вісника ЗНУ” та 22 монографії.
12. Видано 3 дозволи на наукове керівництво аспірантами і здобувачами вченим ЗНУ:
- С. Сабліній - доценту кафедри української мови;
- Є. Клопоті - доценту кафедри педагогіки та психології;
- О. Гармаш - докторанту кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.
13. Порядок денний засідання НТР та інформація про проведені засідання систематично розміщувалися на сайті НДЧ та в газеті «Запорізький університет» (рубрика «НДЧ інформує»).