Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті менеджменту відкрито новий напрям підготовки

На факультеті менеджменту відкрито новий напрям підготовки

14.03.2012 12:19 Все Факультети Менеджменту

Тепер у ЗНУ можна отримати кваліфікацію магістра зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Відбір слухачів на магістерську програму «Бізнес-адміністрування» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробування. На навчання за магістерською програмою «Бізнес-адміністрування» приймаються громадяни України, які мають базову (рівень бакалавра) або повну вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

Термін навчання - 1,5 роки.
ЗНУ - єдиний в регіоні державний ВНЗ, що здійснює підготовку фахівців з бізнес-адміністрування!
Магістр з бізнес-адміністрування – це фахівець вищої ланки управління, який вміє виконувати наступні виробничі функції та типові завдання діяльності:
-проведення системного аналізу макро- і мікросередовища організації, моніторингу основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому;
-формулювання місії та цілей організації на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та факторів зовнішнього середовища;
-розробка стратегічних цілей функціонування організації в умовах конкуренції;
-забезпечення формування фінансової, цінової, кредитно-банківської та соціальної політики;
-здійснення прогнозування та сценарного бізнес-планування, використовуючи висновки з аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження, обрану стратегію розвитку;
-прогнозування перспектив діяльності та динаміку розвитку підприємства на основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку;
-розробка ідей нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів;
-здійснення заходів щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій;
-забезпечення захисту інтересів підприємства у взаємовідносинах із суб’єктами зовнішнього середовища.
Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» випускники програми можуть займати такі посади:
• Голова правління
• Генеральний директор (голова, президент) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.)
• Директор (начальник, інший керівник) підприємства
• Директор представництва
• Директор технічний
• Директор філіалу
• Директор центру
• Директор-розпорядник
• Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту
• Директор з економіки
• Начальник управління
• Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
• Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності
• Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
Професійна діяльність магістра з бізнес-адміністрування полягає у:
– підготовці та прийнятті стратегічних рішень у межах своєї компетенції;
– стратегічному управлінні організацією в цілому та її структурними підрозділами;
– реалізації функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних та координаційних операцій управлінської діяльності;
– керівництві підлеглими нижчих посадових рівнів.
Фахівець з бізнес-адміністрування може адаптуватися до таких напрямів функціонального управління, як: економічний; техніко-технологічний; маркетинговий; обліково-контрольний; зовнішньоекономічний; науково-дослідницький; навчально-методичний.

Адреса факультету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55-а (VI корпус, к.к. 407, 408)
Телефони для довідок: (061)2287555.
Електронна пошта: fm@znu.edu.ua