Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Захист дипломних робіт спеціалістів та кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі фінансів і кредиту ЗНУ

Захист дипломних робіт спеціалістів та кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі фінансів і кредиту ЗНУ

04.07.2013 09:23 Все Факультети Економічний економічний факультет

Протягом червня на кафедрі фінансів і кредиту ЗНУ відбулися захисти дипломних робіт випускників економічного факультету за спеціальністю «фінанси». Традиційно до складу державної екзаменаційної комісії економічний факультет залучає колег-науковців, провідних фахівців із управління, банкірів та податківців.

Кожна із захищених студентських робіт – це результат наполегливої сумлінної праці студентів та їх наукових керівників щодо дослідження актуальних питань у фінансово-банківській сфері. Теми дипломних робіт у цьому навчальному році були пов'язані з вирішенням найгостріших проблем сьогодення в галузі економіки України: уповільнення розвитку провідних галузей народного господарства, малого та середнього бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності фінансової системи держави, подолання загроз фінансово-економічній безпеці держави, існування тіньової економічної діяльності, проблеми формування і використання фінансових ресурсів в умовах реформування податкової системи, системи охорони здоров'я, галузі вищої освіти, та системи житлово-комунального господарства тощо. Це потребує формування у майбутніх фахівців підприємницького мислення, креативного підходу, інноваційних методів управління, нових стратегічних ідей щодо подолання негативних явищ у фінансово-економічній системі нашої держави. Зазначимо, що представлені роботи свідчили про те, що студенти володіють методами фінансово-економічного аналізу, фінансового планування та управління, виявляють креативний підхід при вирішенні фінансових проблем у межах тематики дослідження, прагнуть до вдосконалення. Дипломні та магістерські роботи відрізняються не тільки дослідницьким змістом, але й наукомісткістю завдяки написанню студентами авторефератів до дипломних та магістерських робіт. Усі студенти мають низку публікацій у фахових виданнях, виступи на наукових конференціях міжнародного, українського та університетського рівнів, посилання на які відображено у використаній літературі дипломних та магістерських робіт.
Серед позитивних моментів варто відзначити те, що всі дипломні роботи мають практичну спрямованість, що підтверджується актами впровадженнями та рецензіями керівників підприємств, організацій, установ. Серед них - АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ Запорізький кабельний завод, ПАТ «Укрграфіт», ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «Металхімбуд», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», Головне управління праці та соціального захисту населення Запорізької ОДА, Комунальна установа «Обласний методичний цент культури і мистецтва», Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня», Комунальне підприємство «Багатогалузеве госпрозрахункове сільське комунальне господарство «Струмок», Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд», ВАТ «ВТБ Банк», АТ «ТАСкомбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «ПриватБанк», АТ «Мета Банк», ПАТ «Банк Русский стандарт», ПАТ «Банк-ТРАСТ», АТ «Мета Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Альфа-Банк». Рецензентами в багатьох випадках відзначений і економічний ефект. Такий відкритий захист на базі профільних підприємств, організацій, установ та вдала презентація роботи дає можливість молодому науковцю отримати пропозиції від потенційного роботодавця. Під час захисту вже стало звичною практикою використання студентами мультимедійного ілюстративного матеріалу, який демонструється за допомогою мультимедійного проектора, що свідчить про володіння нашими студентами сучасними інформаційними технологіями. Підсумовуючи результати захисту дипломних та магістерських робіт студентів, можна зазначити, що рівень підготовки, виконання та захисту робіт на кафедрі дуже високий.
Хочемо побажати сьогоднішнім випускникам професійної реалізації, гідної та високооплачуваної роботи за обраною спеціальністю, а професорсько-викладацькому складу кафедри фінансів і кредиту висловити щиру вдячність за плідну та самовіддану працю з підготовки висококваліфікованих фахівців для фінансово-банківської системи!

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту Череп А.В.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Гельман В.М.

Схожі новини