Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Рейтинг навчальних досягнень студентів ЗНУ – важлива складова системи управління якістю

Рейтинг навчальних досягнень студентів ЗНУ – важлива складова системи управління якістю

06.02.2015 13:42 Навчальний відділ рейтинг навчальних досягнень студентів

У ЗНУ вже п’ять років діє рейтингова система оцінки діяльності кафедр, факультетів, наукової діяльності викладачів. Наприкінці січня 2015 року рішенням Вченої ради ЗНУ рейтингова система буде стосуватися і студентів.

Безперечно, університет зацікавлений, з одного боку, у конкурентоспроможності своїх випускників на ринку праці, а з другого – у збереженні лідерства з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Рівень фахової підготовки випускників вищого навчального закладу повинен насамперед забезпечувати їм конкурентоспроможність на ринку праці, сприяти утриманню лідерських позицій на ринку послуг вищої освіти завдяки високій її якості.
Саме тому забезпечення якісної підготовки фахівців, формування особистостей, з урахуванням соціально-економічних потреб суспільства, вимагає реалізації цілого комплексу заходів, що включає в себе університетська Система управління якістю. Вона успішно впроваджується у ЗНУ вже тривалий час, її складові регулярно проходять відповідний моніторинг. І тепер серед них – рейтинг навчальних досягнень студента.
Він є інструментом управління освітнім процесом, який передбачає ранжування студентів за результатами оцінки їх персональних досягнень в навчальній діяльності щосеместрово. Проводиться ця оцінка студентів у ЗНУ за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, спеціаліст та ступенями освіти бакалавр і магістр.
Як зазначила керівник відділу з навчальної роботи Запорізького національного університету Людмила Нестеренко, метою рейтингової системи оцінювання є інтенсифікація освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців, їхньої мотивації до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи студентів протягом семестру та відповідальності за свої результати. Не менш важливим є забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні, підвищення об’єктивності рівня підготовки та зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період сесій.
Водночас рейтингова система дозволить студентам систематично контролювати свій рівень підготовки, вносити своєчасні корективи в навчальну роботу, обирати рівень навчання та спосіб одержання підсумкової оцінки з кожної навчальної дисципліни. Наразі майже на всіх факультетах оприлюднили рейтингові списки у паперовому вигляді. Найближчим часом вони стануть доступними й в електронному вигляді на веб-сторінках факультетів. У разі виявлення технічної помилки, студент може звернутися до деканату, щоб її усунути.
Варто відзначити, що основним методом оцінювання роботи студента в процесі вивчення дисципліни та рівня її засвоєння є система бальної оцінки. Вказаний навчальний рейтинг формується за 100-бальною системою, яка є основою переведення показників академічної успішності в систему оцінок за національною шкалою та здійснення ранжування за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade). Якщо студент на момент оприлюднення матиме заборгованості, то про це буде вказано в полі «Примітка».
Уже зараз базові семестрові рейтинги студентів за підсумками першої сесії можна знайти на інформаційних стендах факультетів. А текст тимчасового положення про рейтинг навчальних досягнень студентів Запорізького національного університету розміщений на веб-сторінці відділу з навчальної роботи за посиланням: http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/

Марія Канцелярист

Схожі новини