Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті відбувся захист магістерських робіт з «Міжнародної економіки»

На економічному факультеті відбувся захист магістерських робіт з «Міжнародної економіки»

11.02.2015 11:59 Все Факультети Економічний Економічний факультет Міжнародна економіка

Випускники магістратури економічного факультету, які здобувають кваліфікацію за спеціальністю «Міжнародна економіка», представили на публічний захист свої роботи. Вони продемонстрували як набуті під час навчання теоретичні знання, так і вміння використовувати їх у практичній діяльності при розв’язанні конкретних фахових завдань – у ході аналізу та узагальнення результатів новітніх наукових досліджень у галузі міжнародної економіки, а також відповідне застосовуваня їх для вирішення прикладних проблем.

Урочиста для випускників магістратури та для викладачів економічного факультету подія - захист магістерських робіт - розпочалася із звернення членів державної екзаменаційної комісії до магістрів зі словами привітання. Успішного захисту наукових розвідок та професійного зростання побажали присутнім декан економічного факультету, професор Алла Череп, голова державної екзаменаційної комісії, професор кафедри міжнародних відносин Запорізького національного технічного університету Олена Сущенко, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, професор Дмитро Бабміндра, доцент цієї кафедри Іван Колобердянко і професор Володимир Вишняков.
При оцінюванні дипломних робіт члени державної екзаменаційної комісії керувались низкою показників, які передбачені вимогами до написання магістерської дипломної роботи. Під час захисту випускники мали підтвердити здатність виконувати самостійні наукові дослідження, які ґрунтуються на здобутих теоретичних знаннях, практичних уміннях та навичках. Представники комісії враховували актуальність обраної теми дослідження, наявність реальних практичних рекомендацій або запровадження результатів дослідження у практику, загальну та професійну грамотність, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням, різноманітність та адекватність методів дослідження у рамках обраної теми, вміння використовувати науковий апарат, врахування альтернативних підходів до вирішення визначених проблем, власні розробки та пропозиції магістранта, рівень обґрунтування запропонованих рішень, самостійність у проведенні дослідження, культуру письмового викладу та усного виступу, а також загальний рівень оформлення роботи. Всі ці показники стали визначальними для виведення загальної оцінки робіт.
За словами членів ДЕК, усі випускники під час захисту своїх підсумкових наукових розвідок продемонстрували високий рівень вмінь та навичок дослідницької роботи за обраним фахом і отримали високі бали.

Схожі новини