Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Конкурс спільних українсько – французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2015 – 2016 рр.

Конкурс спільних українсько – французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2015 – 2016 рр.

13.02.2015 13:56

Відповідно до Угоди про культурне, науково-технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Французької Республіки від 19.10.1995 р., Програми спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» від 10.10.2001 р., Протоколу Шостого засідання українсько-французького Змішаного Комітету з науково-технічного співробітництва від 27.11.2012 р., Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку, Міністерство національної освіти, вищої освіти та досліджень Франції та Campus France оголошують конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2015‑2016 рр.

Мета конкурсу

Cприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Пріоритетні напрями:

Всі наукові галузі, у тому числі гуманітарні та соціальні науки, зокрема:

1) дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

2) інформаційні та комунікаційні технології;

3) енергетика та енергоефективність;

4) раціональне природокористування;

5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

6) нові речовини і матеріали;

7) фізика високих енергій.

Особлива увага надаватиметься також проектам, тематики яких будуть співпадати із визначеними у Рамковій програмі з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Конкурс відкрито з 13 лютого по 31 березня 2015 року 

Критерії відбору

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього Змішана Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку, Міністерства національної освіти, вищої освіти та досліджень Франції, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

  • компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;

  • наявність співвиконавця в країні-партнера;

  • необхідність для української групи співпрацювати з визначеним французьким партнером;

  • взаємний обмін досвідом;

  • наукова та промислова цінність очікувані від проекту;

  • перспективність співробітництва;

  • участь докторів наук та/або молодих вчених. 

МОН не прийматиме нових заявок від українських керівників та учасників проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою.

Наукові колективи, які вже отримували фінансування в рамках цієї програми, можуть подавати проекти на конкурс тільки після того, як мине 1 рік з моменту закінчення терміну отримання останнього фінансування за цією програмою.

Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.

Крім того, до керівництва процесом реалізації проектів запрошуються молоді вчені, викладачі та дослідники.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.

Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Французька сторона оплачує:

- транспортні витрати французьких вчених до України і назад;

- перебування у Франції українських вчених.

Українська сторона оплачує:

- транспортні витрати українських вчених до Франції і назад;

- перебування в Україні французьких вчених згідно з нормами, визначеними відповідним розпорядженням Міністерства освіти і науки України на зазначений період.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс

- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви програми за конкурсом якої подаються документи;

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);

-лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установи-заявника;

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту –1 прим.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії:

- у разі надсилання поштою - кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 31 серпня 2015 р.);

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН.

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їх французькі партнери подали відповідну заявку до Campus France.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

Міжнародний відділ