Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ підбили підсумки фінансової діяльності університету за минулий рік

У ЗНУ підбили підсумки фінансової діяльності університету за минулий рік

25.02.2015 12:40 Кошторис бюджет

Вчора, 24 лютого, на засіданні Вченої ради університету головний бухгалтер ЗНУ Василь Тимошик виступив із доповіддю про фінансовий звіт вишу за 2014 рік та кошторис на 2015 рік. Василь Федорович закцентував свою увагу на питаннях доходів від додаткових освітніх послуг, гнучкій ціновій політиці ЗНУ, видатках на сплату за комунальні послуги та ремонти тощо.

Системна організаційна та економічна робота ректорату щодо належного фінансового забезпечення навчально–виховного процесу, дотримання рівня соціальних стандартів, зміцнення матеріально–технічної бази були і є головним і визначальним пріоритетом його управлінської діяльності.
Підсумки послідовної реалізації заходів на підвищення ефективності управлінських рішень є прогнозовано результативними, про що свідчать вартісні показники господарювання. За минулий рік до університетської скарбниці надійшло 62,1 млн.грн. власних доходів, що майже на 4 млн.грн. перевищує планові.
Найважливішим чинником збільшення власного фінансового ресурсу був, як і у минулі роки, вчасно реалізований комплекс профорієнтаційної роботи і всієї прийомної кампанії. Контингент прийнятих на платне навчання студентів у звітному навчальному році за всіма освітньо–кваліфікаційними рівнями (а надто за освітньо – кваліфікаційнем рівнем «бакалавр») значно перевершує їх кількість, прийнятих у минулих навчальних роках. Реальні доходи від освітніх послуг, що сплачуються студентами, прийнятими за контрактом у нинішньому навчальному році, становлять понад 11,5 млн.грн.
Необхідно привернути увагу, що найпершими у переліку переваг нашого університету щодо вибору навчання, є високий науково–педагогічний потенціал його кадрів, а також гнучка цінова політика. Четвертий рік поспіль ціни за навчання у нас є незмінними.
Активно використовуються можливості наповнення доходів університету за рахунок впровадження додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством, використання майна. Зокрема, Центр післядипломної освіти отримав за рік майже 2,5 млн.грн. доходів, довузівська підготовка до вступу абітурієнтів принесла університету 0,6 млн.грн., аспірантура та докторантура - 1,2 млн.грн., центри з вивчення іноземних мов, бізнес – освіти – 90 тис.грн. Заробили 400 та 100 тис.грн. відповідно Спортклуб за надання послуг і Інформаційно–виробничий вузол за виконання замовлень з виготовлення студентських квитків, 300 тис.грн. надійшло від оренди майна. Загалом від додаткової діяльності та оренди майна надійшло 6,9 млн.грн., що становить 11 відсотків фактичного обсягу власних надходжень.
Зростання власних надходжень коштів не є самоціллю, а засобом найбільш повного задоволення потреб колективу університету. Основними завданнями керівництва університету були і є соціальні питання.
Відповідно до регулятора соціально–економічних, виробничих та трудових відносин в університеті – Колективного договору – заробітна плата виплачується переважно дочасно. У повному обсязі виплачені відпускні і матеріальна допомога до відпустки. Стимулюється якісна та сумлінна праця, виробничі досягнення, плідні наукові і творчі надбання, зростання інтелектуального потенціалу фахівців. За звітний період 2014 року виплачено надбавок за складність і напруженість у роботі, за високі досягнення у праці, виконання важливих завдань 3 млн. 780 тис.грн. Понад 1,9 млн.грн. виплачено у якості премій.
Джерелом виплати винагороди за захист докторських дисертацій є наявність економії коштів на фонд оплати праці. Минулого року було виплачено 325 тис.грн. такої винагороди.
Необхідно акцентувати увагу, що університет ретельно відстежує інфляційні процеси і дещо компенсує втрати доходів. За 2014 рік на індексацію заробітної плати спрямовано 1318 тис.грн. власних коштів. Така послідовна цілеспрямована університетська соціальна політика позначається на збільшені розміру середньої заробітної плати членів трудового колективу.
Водночас не можна не оминути тенденцію домінування питомої ваги видатків на фонд оплати праці, що у загальному обсязі видатків університету сягає 72 відсотки. Якщо врахувати, що на сплату коштів за спожиті енергоносії використовується 8 відсотків видатків кошторису, то на всі інші потреби залишається лише 20 відсотків коштів.
Усі стимулюючі надбавки необов’язкового характеру науково – педагогічним працівникам та фахівцям, які утримуються за кошти держбюджету, здійснюються виключно за рахунок власних коштів університету. Ця цифра становить 3,5 млн. з розрахунку на рік.
За таких пропорцій стає проблематичною оновлення матеріально– технічної бази сучасним обладнанням. Але і за цих обставин немало зроблено для подальшого університетського розвитку, що свідчить про уміле використання коштів. Парк обладнання та електронних машин у звітному періоді поповнився на 500 тис.грн. На ремонт навчальних корпусів, гуртожитків, об’єктів благоустрою використано понад 500 тис.грн. Придбані ліжка та матраци для гуртожитків, що коштують майже 600 тис.грн.
І це далеко не повний перелік виконаного. Заслуговує всілякого схвалення робота щодо розв’язання нагальних проблем за рахунок перезавантаження видатків. Наприклад, завдяки реалізації заходів заощадження, основні завдання якої були визначені у попередні роки і засвідчили правильність обраного шляху, економляться значні кошти на закупівлю енергоносіїв, що дає можливість спрямовувати їх на інші потреби складного університетського господарства. Фахівці адміністративно–господарської частини щорічно ініціюють впровадження кращих наукових розробок з технологій заощадження енергії.
Переконливим фактором є скорочення натуральних і фінансових показників споживання теплової енергії. За останні 3 роки зменшено споживання теплоенергії на 580 г/Кал, що у вартісному обчислені становить економію майже 400 тис.грн. (за умови, коли тарифи на тепло невпинно зростають). На 129 тис. кВт/год. зменшено споживання електроенергії, хоча значно збільшився парк електрообладнання (комп’ютерів, кондиціонерів і т.і.).
Високорезультативною є робота створеного із 4 фахівців підрозділу АГР з виготовлення металопластикових вікон та дверей. У поточному році ними виготовлено 340 кв.м. вікон та дверей, вартість виробництва вдвоє нижча, ніж у сторонніх виробників та постачальників.
Хочу наголосити, що в університеті на високому рівні проводиться робота зі студентським загалом. Особливо у царині дотримання стандартів соціального забезпечення, задоволення запитів студентів щодо умов мешкання у гуртожитках, дозвілля, відпочинку тощо. Стипендії та їх індексація, компенсаційні виплати студентам із числа дітей–сиріт, виплачуються своєчасно і у розмірах, визначених чинним законодавством.
За успіхи у навчанні, участь у науковій роботі, громадському житті премійовано 241 студентів, яким виплачено 213 305 грн. премій. Понад 150 студентам надано 132 227грн. матеріальної допомоги. В університетському санаторії – профілакторії оздоровлено 1100 студентів.
Одним із головних напрямків роботи залишається створення належних умов для відпочинку та оздоровлення співробітників університету, членів їх сімей. У 2014 році відпочили у спортивно – оздоровчому таборі «Славутич» 450 співробітників та членів їх сімей і 72 студенти. А утримання спортивно – оздоровчого табору «Славутич» і біостанції – профілакторію вартує понад 1 млн.грн. на рік.
Деякі урядовці вважають затратною освітянську галузь, переконуючи парламент обмежувати видатки на її розвиток. Але таке твердження оманливе і переконатися у цьому можна, оцінюючи фінансові внески нашого університету до Державного бюджету, Пенсійного фонду. За минулий рік перераховано до бюджету 8,9 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб, 0,6 млн.грн. податку на додану вартість, 26,1 млн.грн. єдиного внеску до Пенсійного фонду.
Загалом податки та внески університету майже тотожні обсягу видатків на оплату праці по загальному фонду і складають 38,2 млн.грн. Ці показники переконливо свідчать про надзвичайно високу рентабельність науки і вищої школи.
Обсяги власного кошторису університету на поточний рік зберігаються на рівні минулорічного. За загальним фондом передбачається 66,3 млн.грн., з них на оплату праці (заробітну плату та нарахування на заробітну плату) – 39,4 млн.грн. або 59 відсотків, стипендії та харчування студентів із числа дітей – сиріт – 25,9 млн.грн. або 39 відсотків.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» індексації грошових доходів населення та виплати надбавок проводиться, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету.
Фінансові реалії ставлять складне завдання виплачувати доплати за вчене звання, науковий ступінь, почесні, спортивні звання тощо у тих розмірах, на що вистачить коштів. Водночас ситуація змушує переглянути розміри заохочувальних надбавок необов’язкового характеру.
Фінансове становище університету далеке від критичного, але ускладнення відчуваються. По – перше, ми у спадок отримали майже 2,5 млн.грн. кредиторської заборгованості, за що розрахувались у січні 2015 року за рахунок цьогорічних кошторисних призначень. По – друге, обвал гривні, падіння курсу якої продовжується, спровокувало стрімке зростання цін на усі товари, роботи та послуги. І наші заощадження («вільний» залишок коштів на реєстраційному рахунку спецфонду в управлінні Держказначейської служби на 1 січня 2015 року – 7,3 млн.грн.), та й поточні власні надходження не є вже надійною запорукою протистояння викликам.
Тарифи на енергоносії постійно зростають. Одиниця тепла зросла вдвічі, а електроенергії - у півтора рази. Якщо за спожиту у січні минулого року теплову енергію університет сплатив 600 тис.грн., то за січень 2015 року - 1,1 млн.грн. На 35 тис.грн. збільшилися видатки на оплату за спожиту в січні електроенергію.
Тож, очевидно, що усі сторони учасників навчально – виховного процесу повинні усвідомити необхідність та дотримуватись режиму економії матеріальних ресурсів та грошових коштів, шляхи якої будуть запропоновані керівництву університету відповідними структурними підрозділами.
Виконання кошторису 2014

Схожі новини