Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ оновили нормативні документи, що регламентують навчальний процес

У ЗНУ оновили нормативні документи, що регламентують навчальний процес

01.10.2015 09:31 Університет Вчена рада навчальний процес

На виконання рішення науково-методичної ради Запорізького національного університету та з метою впорядкування нормативної бази освітнього процесу ЗНУ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в нашому ВНЗ провели декілька засідань робочих груп, створених для оновлення нормативної документації, пов’язаної з організацією навчання.

Члени цих груп під керівництвом проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, професора Олександра Гури у визначений керівництвом університету термін розглянули й оновили низку документів, які регламентують перебіг навчального процесу в ЗНУ. Так, серед університетських документів, які нещодавно були реформовані згідно з вимогами чинного законодавства України, є такі, як «Положення про організацію освітнього процесу у ЗНУ», «Положення про порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) рівнями у ЗНУ», «Положення про проведення практики студентів ЗНУ», «Положенням про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ». Також представники професорсько-викладацького колективу нашого вишу регламентували нововведення до навчального процесу, обговоривши «Порядок вибору навчальних дисциплін студентами ЗНУ».
Крім того, учасники робочих груп внесли відповідні зміни в документи, якими співробітники університету керуються при вирішенні поточних питань його діяльності. У тому числі були оновлені: «Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ», «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ЗНУ», «Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ЗНУ», «Положення про переведення студентів ЗНУ на бюджетну форму навчання, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб» і «Положення про науково-методичну раду ЗНУ». Серед модернізованих нормативних документів також були ті, відповідно до яких триває євроінтеграція освітньої діяльності нашого ВНЗ. Це, зокрема, – «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» та «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЗНУ».
До складу робочих груп увійшли представники кількох факультетів і структурних підрозділів нашого вишу. Зокрема, серед їхніх членів були декан біологічного факультету Людмила Омельянчик, декан факультету соціально педагогіки та психології Ольга Пономаренко, керівник відділу з навчальної роботи Людмила Нестеренко, начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами Вікторія Вертегел, голови науково-методичних рад усіх факультетів, представники відділу з навчальної роботи та бюро з інформаційного забезпечення навчального процесу тощо. Згідно з розпорядження за підписом проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, професора Олександра Гури контроль за цією ланкою роботи безпосередньо здійснювала керівник відділу з навчальної роботи Людмила Нестеренко.

Схожі новини