Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Представники ЗНУ долучилися до створення освітньої програми галузі «Права»

Представники ЗНУ долучилися до створення освітньої програми галузі «Права»

10.11.2015 16:31 Все Факультети Юридичний Юридичний факультет Стандарт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «Право»

Вчора, 9 листопада, у Міністерстві освіти і науки України відбулася презентація проекту Стандарту вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Участь у заході взяли представники МОН України, ОБСЄ та USAID, а також фахівці у галузі права з провідних ВНЗ України, де проводиться підготовка правників. Крім того, на засідання проекту завітала декан юридичного факультету ЗНУ, професор, Заслужений юрист України Тетяна Коломоєць.

Під час засідання робочої групи та експертів був представлений проект Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі «Права». Українські та іноземні фахівці обговорили основні пунктів цього документу, а також отримали змогу зробити зауваження та внести пропозиції щодо його вдосконалення.
Шановне зібрання привітали: перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун, координатор проектів ОБСЄ в Україні Посол Вайдотас Верба та заступник керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Наталія Петрова. Інна Совсун відзначила важливість проведення реформи юридичної освіти, оскільки вона безпосередньо пов’язана з судовою та реформою правоохоронних органів. Зокрема заступник Міністра повідомила присутнім, що триває робота зі створення науково-методичної ради при Міністерстві. Надалі будуть створюватися науково-методичні комісії, які затверджуватимуть стандарти, зокрема, з юридичної освіти. Склад ради та комісій формуватиметься на конкурсній основі. Міністерство планує ввести також стандарти з інших спеціальностей. Інна Романівна наголосила на важливому для освітян пункті: «Стандарт описуватиме компетенції, якими повинен володіти випускник, але не вказуватиме університетам, які предмети викладати».
Посол Вайдотас Верба, координатор проектів ОБСЄ в Україні, з 2006 року ОБСЄ працює над вдосконаленням української юридичної освіти. Під час засідання він також наголосив: «Важливо, щоб усі країни ОБСЄ створювали демократичні інституції. Тому ми тісно співпрацюємо з українським Урядом та провідними університетами в розробці стандартів правової освіти».
Заступник керівника проекту USAID «Справедливе правосуддя» Наталія Петрова, у свою чергу, зазначила, що сучасні умови економіки та потреби правової держави потребують нової якості підготовки юристів: «В умовах верховенства права країні потрібні юристи, які знають і поважають моральні цінності та ідеали демократії».
Проект Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «Право» зі спеціальності «081 Право» презентував присутнім член Вищої ради юстиції, декан юридичного факультету Львівського національного університету Андрій Бойко. Результати аналізу цього проекту, який був проведений Інститутом права і суспільства (Польща) представила експерт від Координаторів проекту ОБСЄ, доцент факультету права та адміністрації Варшавського університету, юридичний радник Катажина Фурман.
Також на заході відбулося обговорення положень проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої юридичної освіти з боку представників вищої освіти України та міжнародних експертів, у числі яких були: професор факультету права Католицького університету ім. Йоана Павла ІІ (Польща), завідувач кафедри міжнародного та американського права, директор та засновник Центру покращення юридичних навичок Делейн Свенсон, професор юридичного факультету Тюбінгенського університету (Німеччина) Бернд Хайнріх та асистент юридичного факультету Університету ім. Гумбольдта (Берлін, Німеччина) Дмитро Кесслер, а також національний фахівець з проектів у галузі верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні Ірина Іванків.
Під час дискусії обговорили питання доцільності введення єдиних національних стандартів у галузі правової освіти, складання єдиного державного тестового екзамену для випускників бакалаврату, який водночас стане підставою для вступу до магістратури. При цьому заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун наголосила, що з наступного навчального року Міністерство планує зробити обов’язковим тестування бакалаврів-юристів при вступі на магістратуру. На її думку, це дозволить не тільки більш об’єктивно оцінювати рівень знань бакалаврів, а й покращити якість юридичної освіти в цілому.
Позитивними і важливими моментами, які передбачені у проекті Стандарту, як відмічають вітчизняні та іноземні фахівці, є збільшення обсягів вивчення дисциплін професійного спрямування, годин навчально-виробничої практики, а також обов’язкове вивчення всіх фундаментальних галузей права. Це дозволить формувати фундаментальні компетенції фахівця правничої галузі, відшліфовувати такі вміння як написання доповідей, промов, вдосконалювати усне ораторське мистецтво тощо. Проект також пропонує зробити фіксованими терміни навчання: чотири роки для бакалаврів та п’ять – для магістрів, у тому числі визначається загальна кількість кредитів – 240, які враховують не тільки дисципліни спеціалізації, а й предмети соціально-гуманітарного циклу, самостійну роботу тощо. Окремим пунктом в проекті визначено знання англійської мови на рівні не нижчому за В2. Таким чином, вимоги Стандарту передбачають не тільки формування компетенцій молодого правника, що відповідає міжнародному рівню (з урахуванням національних особливостей галузі права), а й вимагає постійного вдосконалення від професорського-викладацького складу вишів: викладачі мають тримати доволі високу динаміку розвитку власного рівня знань та викладацьких компетенцій, а також взаємодіяти з колегами (у тому числі з іноземними) у галузі впровадження інновацій.
Сьогодні вже близько 30 вищих навчальних закладів виявили бажання долучитися до проекту. Зокрема, як повідомила декан юридичного факультету ЗНУ Тетяна Коломоєць, і в ЗНУ буде сформована робоча група, яка пройде спеціальні тренінги, а потім буде залучена до розробки алгоритму і самих тестових завдань нового зразка – згідно до вимог МОН України.

Олена Хлистун

Схожі новини