University Submission Studying Science International
relations
Student ?
ZNU Press Centre News / News / At ZNU continued a replacement of phone numbers in departments

At ZNU continued a replacement of phone numbers in departments

22.01.2016 10:33

On the territory of Zaporizhzhya National University, is continuing work on replacement phone numbers. As have informed employees of the university Maintenance and Supply Department, at the end of January all faculties and departments have to get new phone numbers.

The main changes have taken place in phone number that belong structural units located at 1st, 2nd and 6th educational buildings of the university. In less extent, changes concerning phone numbers that are in 3rd and 5th educational buildings. Here numbers that starts «228», remained unchanged, and numbers that were at the beginning «298», now also starting with «228». In addition, we announce that from now to dialing telephone numbers that starts «289» may need previous set of numbers «9».

Phone numbers that are valid on 20 of January 2016,

1 корпус

 

Старий номер

Корпус, аудиторія

Новий номер

1

228-75-00

1 к., 32 ауд. Ректор

228-75-00

2

764-45-46

1 к., 30 ауд. Приймальня ректора, секретар

764-45-46

3

228-75-01

1 к., 31 ауд. Перший проректор

228-75-01

4

228-75-02

1 к., 43 ауд. Проректор з науково-педагогічної та

                     навчальної роботи

289-12-40

5

228-75-03

1 к., 43 ауд. Проректор з науково-педагогічної роботи

228-75-03

6

228-75-10

1 к., 43 ауд. Приймальня проректорів, секретар

289-12-67

7

228-75-04

1 к., 27 ауд. Проректор з наукової роботи

289-12-04

8

764-47-28

1 к. Вахта

764-47-28

9

289-41-23

1 к. Вахта

289-41-23

10

228-75-06

1 к., 58 а ауд. Начальник відділу кадрів

228-75-06

11

228-75-12

1 к., 59 ауд. Відділ кадрів для співробітників

228-75-12

12

289-41-29

1 к., 58б ауд. Заст. нач. відділу кадрів по роботі зі

                       студентами                                  

289-41-29

13

228-75-13

1 к., 60 ауд. Відділ кадрів для студентів

289-12-37

14

228-75-14

1 к., 49 ауд Начальник загального відділу

289-12-32

15

228-75-08

1 к., 48 ауд. Загальний відділ

228-75-08

16

228-76-04

1 к. 26 ауд. Відділ міжнародних зв’язків та роботи з             

                    іноземними студентами

289-12-77

17

289-12-72

1 к.,  61 ауд. Наукова бібліотека: чит. зала фізико-

                      математичної літератури

289-12-72

18

228-75-91

1 к., 23 ауд. Деканат фізичного факультету

289-12-70

19

289-12-35

1 к., 51 ауд. Лаборат. каф. фізики напівпровідників

289-12-35

20

228-75-64

1 к., 10а  Завідувач каф. фізики металів

289-12-11

21

228-75-31

1 к., 47 ауд. Каф. прикладної фізики

289-12-06

22

228-75-92

289-12-51

1 к., 12, 13 ауд. Каф. фізики напівпровідників;

                          Лабораторія фізики поверхні

289-12-51

23

289-12-35

1 к., 51 ауд. Лаб. електрофізичних параметрів

                    матеріалів та структур

289-12-35

24

289-12-36

1 к., 63, 63а ауд. Каф. физики та методики її

                            викладання

289-12-36

25

228-75-26

1 к., 20б, 20в ауд. Декан математичного факультету;

завідувач кафедри прикладної математики і механіки

289-12-53

26

228-76-28

1 к., 21б ауд. Каф. прикладної математики

289-12-52

27

228-76-34 факс

1 к., 21а ауд. Каф. алгебри та геометрії

289-12-54

28

228-76-14 факс

1к., 19 ауд. Каф. математичного моделювання

289-12-55

29

228-76-48

1 к., 18 ауд. Деканат математичного факультету

289-12-60

30

228-75-38

1 к., 39 ауд. Каф. інформаційних технологій

289-12-57

31

228-76-36

1 к. 21 ауд. Каф. математичного аналізу

289-12-74

32

289-41-32

1 к., 40, 41 ауд. Комп'ютерний клас

289-41-32

33

228-75-44

1 к., 38 ауд. Комп'ютерний клас

14-13

34

289-12-14

1 к., 22 ауд. Відділ технічних засобів навчання, ремонту та їх обслуговування

289-12-14

35

 

1 к., 9 ауд. Лабораторія вакуумної техніки

12-61

 

2 корпус

 

 

Старий номер

 

Корпус, аудиторія

 

Новий номер

 

1

764-67-53

764-18-75

2 к. 115 ауд. Приймальна комісія

764-67-53

764-18-75

2

228-75-15

2к. 223 ауд. Відділ організаційної

         роботи контролю та режиму;

          Архів університету  

289-41-07

3

228-75-17

2к. 108 ауд. Центр вивчення

                    іноземних мов

289-12-95

4

228-75-88

2к. 215 ауд Наукова бібліотека,

                   директор

289-12-42

5

289-12-03

2к. 134 ауд. Наукова бібліотека,

            Відділ наукової інформації

289-12-03

6

41-53

2к. 139 ауд. Наукова бібліотека,

Читальна зала філологічних наук

41-53

7

14-74

2к. 126 ауд. Наукова бібліотека,

                  Відділ автоматизації

14-74

8

228-75-67

2к 131 ауд. Наукова бібліотека,

                  Відділ комплектування

                  документів        

289-41-13

9

289-12-01

2к 132 ауд. Наукова бібліотека,

Відділ науково-технічної обробки документів та організації каталогів

289-12-01

10

228-76-19

2к 136 ауд. Наукова бібліотека,

Довідково-бібліографічний відділ

289-12-87

11

289-12-79

2к.140 ауд Наукова бібліотека,

Абонемент наукової літератури

289-12-79

12

289-12-20

2к.14 ауд. Наукова бібліотека,

Абонемент навчальної літератури

289-12-20

13

289-12-62

2к. 18 ауд Наукова бібліотека,

Абонемент художньої літератури

289-12-62

14

289-12-25

2к. 138 ауд Заступник директора

                    Наукової бібліотеки     

289-12-25

15

289-12-72

2к. 137 ауд Наукова бібліотека,

Зала суспільної літератури та наукової періодики

289-12-72

16

289-12-91

289-12-88

2к. 237 ауд Кафедра української мови; Навчально-наукова лабораторія українознавчих студій

289-12-88

17

289-12-86

2к. 220, 225 ауд Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

289-12-86

18

14-68

2к. 241 ауд. Комп’ютерний клас

14-68

19

14-67

2к. 330 ауд. Комп’ютерний клас

14-67

20

228-75-48

2к. 3 ауд Директор; Редакційно-

                видавничий відділ   

289-12-73

21

228-75-47

2к. 13 ауд Редакційно-видавничий

                   відділ

289-12-98

22

289-41-05

2к. 426, 426а Кафедра російської

                      філології

289-41-05

23

289-41-11

2к. 242 ауд. Декан факультету

                     журналістики

289-41-11

24

289-41-12

2к. 245 ауд Заступники декана

             факультету журналістики

289-41-12

25

289-12-24

2к. 207ауд Кафедра журналістики

289-12-24

26

289-12-17

2к. 218 ауд. Кафедра теорії

                     журналістики

289-12-17

27

289-12-80

2к. 243 ауд. Кафедра видавничої

                  справи та редагування

289-12-80

28

289-12-84

2к. 329 ауд. Лабораторія мультимедійних засобів навчання

289-12-84

29

228-75-58

2к. 308 ауд. Деканат факудьтету

                     іноземної філології

289-12-09

30

289-12-51

2к. 305,306 ауд. Декан факультету іноземної філології; заступники

289-12-51

31

289-12-27

2к. 322 ауд. Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

289-12-27

32

289-12-49

2к. 315, 411 ауд. Кафедра другої

                             іноземної мови

289-12-49

33

289-12-69

2к. 101 ауд. Кафедра іноземних мов професійного спрямування

289-12-69

34

289-12-71

2к.307ауд. Кафедра німецької

                  філології та перекладу

289-12-71

35

289-12-56

2к. 304 ауд. Кафедра романської

                   філології та перекладу

289-12-56

36

228-75-39

2к. 217а,б ауд. Економіко-правничий коледж ЗНУ; директор

228-75-39

37

289-12-29

2к. 213 ауд. ЕПК, застуапники

                    директора

289-12-29

38

228-76-00

289-12-83

289-12-90

2к. 401 ауд. АТС

289-12-90

39

228-75-50

2к. 208, 210 ауд. Деканат філологічного факультету; декан

289-12-94

40

289-12-16

2к. 212 ауд. Заступники декана філологічного факультету

289-12-16

41

228-75-30

2к. 204 ауд. Відділ доуніверситетської підготовки та працевлаштування студентів

289-12-96

42

228-76-01

2к. 209 ауд. Начальник відділу доуніверситетської підготовки та працевлаштування студентів

228-76-01

 

 

3 корпус

 

Старий номер

Корпус, аудиторія

Новий номер

1

289-12-76

3к. 217 ауд. Кафедра мисливствознавства та іхтіології

228-76-19

2

289-12-52

3к. 201 ауд. Кафедра імунології та

                     біохімії

228-76-28

3

289-12-53

3к. 213в ауд. Кафедра загальної та прикладної екології та зоології

228-76-34

4

289-12-12

3к. 102а, 104 ауд. НДЛ клітинної та організменної біотехнології

228-76-12

5

289-12-78

3к. 301 ауд. Кафедра хімії

228-75-32

6

289-12-06

3к. 312а, б, в Деканат біологічного факультету; декан

228-75-37

228-75-78

7

289-41-25

3к. Вахта; комендант

228-75-67

8

289-12-31

3к. 209 ауд. Кафедра загальної та прикладної екології та зоології

228-76-36

9

228-75-79

3к. 208 ауд. Кафедра мисливствознавства та іхтіології; завідувач

228-75-79

 

5 корпус

 

Старий номер

Корпус, аудиторія

Новий номер

1

289-12-98

5к. 101ауд. Навчальна лабораторія нормотворчої діяльності та правозастосування

228-75-26

2

14-53

5к. 125, 204 ауд. Комп’ютерний клас

228-76-14

3

228-76-16

228-76-17

5к. 210 ауд. Деканат юридичного факультету; декан

228-76-16

228-76-17

4

228-76-22

5к. 202а,б Кафедра кримінального права та правосуддя; методисти денного і заочного відділення юридичного факультету

228-76-22

9

228-76-33

5к. 108 ауд. Кафедра цивільного права

228-76-33

6

228-76-40

5к. 104 ауд. Кафедра конституційного та трудового права

228-76-40

7

228-76-23

5к. 102 ауд. Лабораторія криміналістики

228-76-23

8

228-76-37

5к. 116 ауд. Деканат економічного факультету

228-76-37

9

228-76-13

5к. 113 Декан економ. Факультету

228-76-13

10

228-76-29

5к. 119 ауд. Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

228-76-29

11

228-76-41

5к. 113, 113а ауд. Кафедра економічної кібернетики

228-76-41

11-41

12

228-76-42

5к. 118, 121ауд. Кафедра обліку і

                           аудиту

228-76-42

13

228-76-31

5к. 320, 323 ауд. Кафедра новітньої історії України; завідувач кафедри

228-76-31

14

228-76-32

5к. 314, 315, 319 Кафедра історії України; завідувач кафедри; Лабораторія археологічних досліджень

228-76-32

15

228-76-39

5к. 304 ауд. Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

228-76-39

16

228-76-38

5к. 309а, 305 ауд. Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

228-76-38

17

228-76-43

5к. 312 ауд. Деканат історичного факультету, декан

228-76-43

 

6 корпус

 

Старий номер

Корпус, аудиторія

Новий номер

1

289-12-99

6к. 222 ауд. Відділ моніторингу якості освіти та ліцензування

289-12-99

3

228-75-18

6к. 109 ауд. Центр післядипломної освіти

289-41-35

2

289-41-44

6к. 110 ауд . Центр післядипломної освіти

289-41-44

289-41-46

4

14-92

6к. 305 ауд. Комп’ютерний клас

14-92

5

14-85

6к. 404 ауд. Комп’ютерний клас

14-85

6

228-75-80

289-41-02

6к. 309 ауд . Деканат факультету соціології та управління, декан, заступники декана

289-41-04

289-41-02

8

228-76-20

6к. 407 ауд. Декан факультету

                      менеджменту

289-41-36, 14-15

9

228-75-55

6к. 407а, 408 ауд. Заступники декана факультету менеджменту

289-41-10

10

228-75-52

6к. 108 ауд. Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

289-41-39, 14-29

11

289-41-06

6к. 409 ауд. Кафедра ділової комунікації

289-41-06

12

228-75-60

6к. 415 ауд. Кафедра менеджменту організацій і логістики

289-41-15

 

Студентський гуртожиток

Старий номер

Підрозділ

Новий номер

1

228-75-32

228-75-33

12-66

Прес-центр; редакція обласної академічної газети

289-12-78

12-66

2

289-12-22

Інтернет-радіо «Юніверс»; портал «Пороги»

289-12-22

3

289-76-35

Директор радіо «Юніверс»

289-12-02

4

289-12-47

Навчальна лабораторія телевізійної журналістики

289-12-47