Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Завідувач відділу аспірантури і докторантури розповів про результати діяльності спеціалізованих вчених рад ЗНУ в 2015 році

Завідувач відділу аспірантури і докторантури розповів про результати діяльності спеціалізованих вчених рад ЗНУ в 2015 році

28.01.2016 16:02

Підсумки роботи сімох спеціалізованих вчених рад Запорізького національного університету за 2015 рік підбив на засіданні Вченої ради ЗНУ завідувач відділу аспірантури і докторантури, кандидат історичних наук, доцент Юрій Каганов. Відповідно до п. 4.11 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059 (зі змінами), спеціалізовані вчені ради подають щорічні звіти про свою роботу до Вченої ради вищого навчального закладу, в якому вони утворені. На основі аналізу цих звітів Юрій Олегович окреслив проблеми і перспективи діяльності спеціалізованих вчених рад нашого університету.

Сьогодні в Запорізькому національному університеті функціонують одна докторська (історичні науки) та шість кандидатських (філологічні, філософські, фізико-математичні, юридичні, економічні, педагогічні науки) спеціалізованих вчених рад. За рік, що минув, у цих радах науковці захистили 64 дисертації. Найбільша кількість кандидатських дисертацій була захищена за галузями знань «Юридичні науки» (24), «Філологічні науки» (15) та «Економічні науки» (10). За дорученням МОН України спецради нашого вишу проводили протягом року колективне рецензування (додатковий розгляд) дисертацій, захищених в інших установах.
Важливим показником ефективності роботи спецрад Юрій Каганов назвав той факт, що усі дисертації, захищені у спецрадах нашого вишу, затверджені МОН України. У той же час він наголосив на важливості підвищення рівня вимогливості під час підготовки авторефератів і проведення експертизи дисертацій.
Нагадав Юрій Олегович і про нараду-семінар, який на початку 2016 року провели відділ аспірантури і докторантури спільно з НДЧ, науковою бібліотекою під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Цей захід був присвячений питанням організаційного та нормативно-правового забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад.
Під час засідання було презентовано проект «Положення про порядок подання і розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах ЗНУ». Цей документ встановлює порядок проходження документів здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук. У Положенні прописані не лише алгоритм оформлення документів та процедурні моменти роботи спецрад, але й зафіксована відповідальність за наявність плагіату у дисертаціях, змістове наповнення автореферату, відповідність їх оформлення державним стандартам тощо. Понад 20 позицій присвячені персональній відповідальності усіх учасників атестаційного процесу. Водночас, враховуючи посилення вимогливості, ректорат університету ухвалив рішення матеріально заохочувати роботу голів спеціалізованих вчених рад.
Новацією в роботі спецрад є оприлюднення дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів, яке здійснюється відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про вищу освіту», на виконання наказу ректора ЗНУ від 17.08.2015 р. № 339, з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій.
Серед проблемних моментів завідувач відділу аспірантури і докторантури ЗНУ назвав правові колізії, пов’язані з імплементацією Закону України «Про вищу освіту», відсутністю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке мало б акредитовувати спецради та координувати їх роботу.
«Запорізький національний університет бере активну участь у підготовці зауважень і пропозицій до усіх проектів нормативно-правових документів щодо підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів. І від науковців університету, і від Миколи Фролова як народного депутата України в Міністерство освіти і науки України надіслана ціла низка пропозицій – і щодо спецрад, фахових видань, наукометричних баз, вчених звань, аспірантури і докторантури, – зазначив Юрій Каганов.
У найближчій перспективі академічна спільнота вишу очікує на підвищення статусу двох спецрад із наданням їм права проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та створення кандидатської спецради зі спеціальності «фізіологія людини і тварин». Готується перереєстрація на новий термін спецрад з філософських та фізико-математичних наук. Невдовзі розпочнеться обладнання окремої аудиторії для проведення засідань спецрад нашого вишу.
Загалом, на сьогодні діяльність спеціалізованих вчених рад є одним із пріоритетних напрямів розвитку університету, важливим інструментом підвищення його іміджевого, кадрового й наукового потенціалу.