Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ затверджено типовий договір про надання освітніх послуг

У ЗНУ затверджено типовий договір про надання освітніх послуг

29.01.2016 09:41

Відповідно до Наказу ректора № 564 від 30.12.15 «Про затвердження типового договору про надання освітніх послуг», в Запорізькому національному університеті з 1 січня 2016 року укладаються нові договори на навчання.

В умовах цих договорів передбачається, що у разі відрахування студента за власним бажанням, переведення до іншого навчального закладу, переведення на бюджетну форму навчання, кошти повертаються за перерахунком на дату відрахування студента.
У разі відрахування студента через порушення ним договірних зобов’язань або невиконанням обов’язків, встановлених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту», кошти, що були внесені як плата за навчання, йому не повертаються, а залишаються на рахунку університету і використовуються для виконання статутних завдань ЗНУ.
Під порушенням договірних зобов’язань та невиконанням обов’язків студентом розуміється наступне:
- порушення Студентом навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку ЗНУ;
- невиконання Студентом навчальної програми;
- порушення Студентом умов контракту (договору);
- якщо Студент не приступив до занять протягом 10 днів з початку навчального року;
- якщо Студент не приступив до занять після академічної відпустки;
- Студент не з’явився для складання підсумкового кваліфікаційного іспиту або захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи без поважних причин;
- Студент отримав незадовільну оцінку на підсумковому кваліфікаційному іспиті або захисті дипломної (кваліфікаційної) роботи;
- в інших випадках, передбачених законодавством (у разі набрання законної сили обвинувального вироку та ін.).
pro_zatverdzhennya_tipovogo_dogovoru_pro_nadannya_osvitnikh_poslug_.pdf