Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Про стан розвитку Торгового коледжу доповідав його директор

Про стан розвитку Торгового коледжу доповідав його директор

29.01.2016 13:37 Торговий коледж розвиток перспективи Вчена рада

Під час засідання Вченої ради директор Торгового коледжу Олександр Олійник виступив із доповіддю про стан та перспективи розвитку цього навчального закладу, який входить до структури Запорізького національного університету. У його виступі йшлося про чотири спеціальності, які акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; контингент студентів, матеріально-технічну базу, а також – тісні стосунки зі школами, професійними ліцеями, підприємствами торгівлі та ресторанного бізнесу.

Олександр Леонтійович відзначив, що до структури коледжу, який минулого року відзначив своє 75-ліття, входять: економіко-технологічне відділення, методична, психологічна, адміністративно-господарська, бухгалтерсько-фінансова служби, бібліотека. Станом на 1 січня 2015 року в коледжі ліцензовано 4 спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: товарознавство та комерційна діяльність, виробництво харчової продукції, маркетингова діяльність, бухгалтерський облік.
Контингент студентів на 1 січня 2016 року складає 341 особу в тому числі денної форми навчання – 294 особи, заочної – 47 осіб.
Навчально-методична структура коледжу включає 6 циклових комісій: товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів; технології та організації харчування і сервісу; обліково-економічних та комп’ютерних дисциплін; соціально-економічних та правових дисциплін; технології торговельних процесів, маркетингу та менеджменту; загальноосвітніх гуманітарних дисциплін.
Діяльність циклових комісій направлена на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, навчальних кабінетів, використання комп’ютерної техніки, самоконтролю за якістю викладання.
За словами директора коледжу, традиційним стало проведення в навчальному закладі тижнів циклових комісій, перелік заходів, який включає: відкриті заняття; олімпіади з фахових дисциплін; конкурс «Кращий за професією»; науково-теоретичні конференції; вікторини; тематичні вечори; зустрічі з випускниками коледжу; зустрічі з провідними спеціалістами торгівлі та ресторанного господарства.
До речі, кращий педагогічний досвід щодо формування професійних і креативних здібностей студентів був узагальнений і розповсюджений серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запорізької області. Крім того, один раз на рік проводиться рейтингова оцінка діяльності викладача, за підсумками якої визначається кращий досвід. На сьогодні в коледжі працює 66 співробітників, із них 39 викладачі.
Невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, забезпечення їхньої конкурентноспроможності та можливості вдалого працевлаштування є практика, яка проводиться з відривом від теоретичного навчання.
Основними базовими підприємствами для проходження практики є ТОВ «Фоззі-Фуд» – супермаркет «Сільпо»; ТОВ «Руш» – лінія магазинів «Єва»; ТОВ «Стиль» – лінія магазинів «Простір»; ПП «Бізон»; ТОВ «Такт»; ТОВ «Нова лінія»; Гіпермаркет «Ашан», АТ «Мотор Січ»; Державне підприємство «Дослідне господарство «Известие»; ВАТ «Запоріжкокс»; ВАТ «Україна»; Відділ освіти Жовтневого району; Обласна бібліотека ім. М. Горького, АТ «Мотор Січ» – комбінат харчування; ТОВ «Нодір» – піцерія «Пау-Вау»; ТОВ «Фоззі-Фуд» – кулінарні цехи, пекарні; ТОВ «Професійна система харчування»; ПП «Інтурист»; ПП «Капіталіст»; ТОВ «Алві» – ресторан «Сер Ланселот».
Також Олександр Олійник наголосив, що в 2015 році обсяг державного замовлення на підготовку молодших спеціалістів склав – 82 особи. План державного замовлення після відповідного корегування був виконаний. У 2015 році на навчання зараховано 2 дитини-сироти. Всього в коледжі навчається 16 студентів пільгових категорій, з них: 14 дітей-сиріт, 2 дитини-інваліда.
Цікаво, що Запорізькому національному університеті зараз навчається 75 вихованців Торгового коледжу, що становить 52 % від випуску.
Виховна робота зі студентами включає: роботу гуртків, клубів, секцій, творчих груп і забезпечує участь студентів у різних видах, формах виховної діяльності протягом усього часу навчання. Студенти беруть активну участь у волонтерському русі. У коледжі проходить безстрокова акція «Ми допомагаємо армії». Зібрані кошти, продукти харчування, медикаменти та власноруч зроблені подарунки на підтримку військових в зоні АТО передаються через волонтерську організацією «Хто, якщо не ми?» Також, 2015 року тривав збір літератури для військових шпиталів.
Протягом 2015 року студенти коледжу брали участь у змаганнях обласної першості з різних видів спорту серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та показали такі результати: ІІ місце (юнаки, дівчата) з шашок ОСК «Спартак»; ІІІ місце з волейболу (юнаки) ОСК «Гарт»; ІІ місце з настільного тенісу (юнаки) ОСК «Спартак»; ІV місце з мініфутболу ОСК «Гарт».
З 2014 року у коледжі відновили психологічну службу з метою створення та підтримання оптимальних умов, що сприяє повноцінному психічному та особистісному розвитку студентів, батьків та педагогічних працівників, а також у забезпеченні комплексного психолого-педагогічного супроводу студентів та педагогічного колективу коледжу.
Для підготовки студентів в коледжі діє: 13 аудиторій, 8 лабораторій. В комп’ютерних класах функціонують локальні мережі об’єднані в єдину корпоративну ланку з інтеграцією в інформаційний простір Internet. В коледжі функціонують спортивна, тренажерна та актова зали, бібліотека з читальною залою, медпункт, препараторські та інші службові приміщення.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є електронні засоби інформації та бібліотека, загальний книжковий фонд якої складає 40917 примірників. Співпраця з Науковою бібліотекою Запорізького національного університету суттєво допомагає в забезпеченні підручниками і навчальними посібниками студентів коледжу.
Таким чином, перспективи розвитку Торгового коледжу за словами його директора Олександра Олійника, в першу чергу, пов’язані на побутовому рівні з розв’язанням поточних матеріально-технічних моментів. Що ж до освітніх горизонтів, то ними були визначені збереження традицій навчального закладу, посилення профорієнтаційної роботи як найважливішого чиннику збереження контингенту студентів, а також докладання спільних зусиль усього колективу Торгового коледжу для реалізації планів на майбутнє.

Торговий коледж

Схожі новини