Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Список документів для отримання запрошення на навчання

Відділ міжнародних зв’язків / Всі новини сайта «Відділ міжнародних зв’язків» / Список документів для отримання запрошення на навчання


31.05.2022 09:52:00

Для отримання запрошення на навчання іноземний громадянин повинен надіслати на електронну пошту працівників Відділу міжнародних звязків:  internationalstudents.znu@gmail.com

скановані копії документів, а саме:

1) паспортний документ іноземця;

2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмова згода на обробку персональних даних.

Увага! Вищезазначені документи подаються англійською, французькою, російською або українською мовою.

Важливо! Запрошення діє протягом шести місяців з дати його видачі (це необхідно враховувати при поданні документів для видачі запрошення та визначення терміну прибуття на навчання).