Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Список документів для зарахування на навчання31.05.2022 10:39:00

Для вступу до закладу освіти іноземець особисто подає заяву в паперовому вигляді. До заяви іноземець додає:

1) оригінал та копію документа про попередню освіту;

2) оригінал та копію документа (додатка до документа про попередню освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 6 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця;

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Важливо! Дату в'їзду в Україну з метою навчання іноземні громадяни повинні попередньо погоджувати у відділі міжнародних зв'язків ЗНУ телефоном: +38(061)289-12-77, або електронною поштою: internationalstudents.znu@gmail.com 

 

Увага! Іноземним громадянам які навчаються в університеті на денній формі, органами Державної міграційної служби України видається посвідка на тимчасове проживання в Україні на період навчання.