Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Вступ до аспірантури19.08.2022 10:47:00

До аспірантури на конкурсній основі приймаються іноземні громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заява на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників – відділом аспірантури і докторантури ЗНУ);

3) автобіографія;

4) ксерокопія диплому про вищу освіту (магістра).

5) ксерокопія додатку до диплому про вищу освіту;

6) ксерокопія паспорту (2 прим.);

7) документ про проходження флюорографії;

8) список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений вченим секретарем університету;

9) посвідчення про складені кандидатські іспити (якщо складені);

10) згода на збір та обробку персональних даних;

11) дві фотокартки 3 х 4.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада відповідного вищого навчального закладу має перед зарахуванням вступника прийняти рішення про визнання його диплома або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні.

Вступники до аспірантури складають вступні випробування:

- іспит зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності)

- іспит з однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

- співбесіда зі вступником.

Вартість навчання – денна форма за 1 рік 1500$.; заочна форма за 1 рік 1500$.

Період навчання – 4 роки

Більш докладну інформацію ви можете знайти на сайті Відділу аспіратнури і докторантури: http://phd.znu.edu.ua