Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вартість навчання за семестр (у дол. США)

Відділ міжнародних зв’язків / Всі новини сайта «Відділ міжнародних зв’язків» / Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вартість навчання за семестр (у дол. США)


23.06.2022 10:50:00

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вартість навчання за семестр (у дол. США) 2022-2023 н.р.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

750$ - для абітурієнтів які самостійно вступають на навчання до ЗНУ

600$ - для абітурієнтів, які вступають за допомогою конрактерів ЗНУ

Aceredited specialities  - https://pk.znu.edu.ua/mydocs/normatyvni_dokumenty/2022/dodatok_13_do_pp.pdf?v=1654067800

 Перелік акредитованих  спеціальностей - perel__k_akreditovanikh_osv__tn__kh_program.pdf 

 

Перший (бакалаврський ) рівень вищої освіти 

Термін навчання на денній формі здобуття освіти: 4 роки.

Термін навчання на заочній формі здобуття освіти: 4 роки.

 

 

Спеціальність 

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання –контрактерів ЗНУ

 

 Для інших абітурієнтів

Денна форма

(семестр)

Заочна форма

(семестр)

Денна форма

(семестр)

Заочна форма

(семестр)

Всі спеціальності (окрім 191 "Архітектура та містобудування")

560$

560$

635$

635$

281 "Публічне управління та адміністрування (мова навчання: англійська)

750$

750$

825$

825$

191 "Архітектура та містобудування"

600$ 600$ 635$ 635$

 

Другий (магістерський ) рівень вищої освіти

            Термін навчання на денній формі здобуття освіти: 1 рік 4 місяця

            Термін навчання на заочній формі здобуття освіти: 1 рік 4 місяця 

 

 

Спеціальність

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання – контрактерів ЗНУ

Для інших абітурієнтів

Денна форма
(семестр)

Заочна форма
(семестр)

Денна форма
(семестр)

Заочна форма
(семестр)

Всі спеціальності

675$

675$

750$

750$ 


Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчій)  рівень вищої освіти


         Доктор філософії (аспірантура)4 роки.

 Доктор наук (докторантура): 2 роки   

 

 

Спеціальність

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання – контрактерів ЗНУ

Для інших абітурієнтів

Денна форма
(рік)

Заочна форма
(рік)

Денна форма
(рік)

Заочна форма
(рік)

Аспірантура (всі спеціальності)

1500$

1500$

1500$

1500$ 

Докторантура (всі спеціальності)

1500$

1500$

1500$

1500$