Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Засідання Вченої Ради

Засідання Вченої Ради

30.06.2006 17:52

30 червня у Запорізькому національному університеті пройшло чергове засідання Вченої Ради ЗНУ. На ньому науковці обговорили ефективність та перспективи міжнародної діяльності університету, стан підготовки звітної та планової документації в університеті та інші питання.

А почалося засідання, яке відкрив ректор ЗНУ, професор Сергій ТИМЧЕНКО, з урочистих моментів. Присутнім оголосили кілька приємних новин. Вченою Радою історичного факультету було обрано нового декана, ним став кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Віктор ТКАЧЕНКО. Доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Петра БІЛОУСЕНКА привітали з почесною нагородою, яку йому присудили на сонові Наказу Президента України, - орденом „ЗА ЗАСЛУГИ” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у державне будівництво, утвердження конституційних прав і свобод громадян, соціально-економічний і духовний розвиток України. Завідувачу кафедри загальної та прикладної екології ЗНУ Олександру РИЛЬСЬКОМУ вручили деклараційний патент на винахід – «Спосіб визначення забруднення оточуючого середовища металами» (його співавтори Петро ГВОЗДЯК та Ірина ШЕВЧУК). А от деклараційний патент на корисну модель – пристрій для збору фітофільних безхребетних – вручили асистенту кафедри загальної та прикладної екології ЗНУ Костянтину ДОМБРОВСЬКОМУ. Власне пристрій розроблявся і за авторства таких вчених: Тараса ХАРЧЕНКА, Катерини ЗОРІНОЇ-САХАРОВОЇ та Юрія ВОЛІКОВА. Крім того, ректор проінформував присутніх, що до складу Вченої Ради було включено в.о проректора з навчальної роботи, кандидата юридичних наук Олександра БОНДАРА.

З доповіддю про «Ефективність та перспективи міжнародної діяльності університету» виступив проректор ЗНУ з наукової роботи Віктор ГРИЩАК. При обговоренні цієї теми вчених найбільше зацікавило питання більш активного залучення до навчання у ЗНУ іноземних громадян. Науковці пропонували власні методи динамізації цього процесу, наприклад, залучення Інтернет-ресурсів, читання у ЗНУ лекцій іноземними мовами тощо. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо розвитку міжнародної діяльності університету, розглянувши її основні форми за критеріями ефективності та перспективи розвитку Вчена рада постановила надати аналіз щодо реалізації головних принципів Болонського процесу в ЗНУ на базі узагальненої інформації за чинними міжнародними проектами в університеті; створити робочу групу для реалізації у ЗНУ нових проектів програми «Темпус» на наступний навчальний рік: «Європейський досвід університетського фандрайзингу для України» та «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних відділів ЕСТS»; узгодити з МОН України питання щодо видачі сертифікатів, які передбачаються в рамках міжнародних проектів; надати пропозиції з написання заявок на міжнародні проекти 2007-2008 навчального року за програмами «Темпу», «ІНТАС», «НАТО, Фонду «Відродження» та іншими; здійснити набір іноземних студентів у ЗНУ; підписати угоди про співробітництво ЗНУ з туристичним агентством Вільгельма Шмідта (Німеччина) в галузі менеджменту туризму та з німецьким журналом «Економіка та ринок» щодо співпраці в напрямку журналістики»; визначити конкретні шляхи реалізації, об’єми фінансування та терміни створення студентської міні-фабрики у ЗНУ шляхом переговорів з керівництвом Торговельно-промислової палати міста Магдебург; залучити до співробітництва з німецьким благодійним фондом «Марга та Курт Мелльгаард» фахівців та студентів економічного та юридичного факультетів.

Також Вчена рада ЗНУ рекомендувала до присвоєння вченого звання «доцент» кандидатів наук: філософських – Олену АЛЕКСАНДРОВУ (кафедра філософії ЗНУ), педагогічних – Юліану МАЦКЕВІЧ (кафедра проблем керування та соціальної педагогіки), біологічних – Володимира САРАБЄЄВА (кафедра мисливствознавства та іхтіології) та педагогічних – Тетяну ШАБАТУРУ (кафедра ділової іноземної мови).  

Про стан підготовки звітної та планової документації в університеті доповіла керівник відділу з навчальної роботи Людмила НЕСТЕРЕНКО. В результаті Вчена Рада ухвалила наступне: деканатам та кафедрам завершити підготовку та надати звітну річну документацію у повному комплекті за результатами роботи останнього навчального року; підбити підсумки роботи ДЕК та заслухати звіти голів ДЕК на радах факультетів; надати інформацію проректору з навчальної роботи для узагальнення результатів роботи ДЕК  в ЗНУ 2006 року; деканатам та кафедрам підготувати комплект планової документації до нового навчального року; деканатам надати акти у 3-х примірниках про використання дипломів за підписом декана і печаткою факультету та отримати оригінали дипломів; відповідальним особам на факультетах поновити базу даних на студентські квитки (вилучити відрахованих, внести поновлених та зарахованих на 1-й та старші курси); для забезпечення студентів заочного відділення всіх курсів студентськими квитками виготовленими друкарським способом деканатам надати до відділу з навчальної роботи інформацію про  кількість необхідних бланків для студентів-заочників на наступний навчальний рік; здійснити перевірку готовності деканатів та кафедр до нового навчального року.

Вчені також ухвалили наступні пункти порядку денного: рекомендація до друку навчально-методичної та наукової літератури; розформування кафедри корекційної педагогіки та адаптивного фізичного виховання; затвердження кандидатур ста студентів ЗНУ та кандидатури молодого вченого (йдеться про Ганну КОЛІНЬКО з біологічного факультету) на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді у другому  півріччі 2006 року згідно з Міською комплексною програмою соціального захисту населення міста Запоріжжя, а також кандидатур студентів на отримання  у другому півріччі 2006 року стипендії Кабінету Міністрів України (її отримуватиме четвертокурсниця факультету менеджменту Яна КИСЛЯК, стипендії Президента України (претенденти на неї четвертокурсники: економфаку – Ганна БЄЛЕНЬКА та математичного – Сергій ЧОПОРОВ та стипендії Верховної Ради (її отримуватимуть четвертокурсник факультету іноземної філології Михайло БАКАЛІНСЬКИЙ та третьокурсниця фізичного факультету Олена П’ЯНКОВА; зміну назви спеціалізації “Медична психологія” на “Консультативна психологія та психотерапія” освітнього напрямку підготовки – “Психологія”; затвердження варіативної частини освітньо-професійної програми бакалавра за професійним спрямуванням “Екологія”.