Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Підбиття підсумків практики на біологічному факультеті

Підбиття підсумків практики на біологічному факультеті

21.09.2006 10:00

Студентська практика є невід’ємною частиною навчання на кожному факультеті. Ось і біологи свій новий навчальний рік розпочали з підбиття підсумків того, що ж вони встигли зробити за літо на користь підвищення своєї кваліфікації на практиці.

Декан біологічного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор Людмила Омельянчик так говорить про значення практики для студентів-біологів:

- На нашому факультеті діє 4 спеціальності – «Біологія», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Хімія» і «Садово-паркове господарство». Їхні студенти проходять різноманітні практики: виробничу, наукову, асистентську та інші за такими напрямками, як екологія, зоологія, еколого-польова практика і ландшафтна практика. Звісно, завдання, що ставить ця форма навчання перед студентами різних курсів та спеціальностей, помітно відрізняються одне від одного. Об’єднує усіх прагнення виховати у студентів певні практичні навички, необхідні їм у дорослому трудовому житі, пов’язаному з обраним фахом. Водночас зміст практичної підготовки студентів визначається і сучасними потребами суспільства. Кожен із студентів повернувся після практики лише з позитивними враженнями, а також величезним багажем цікавої та корисної інформації. На їхню думку, вона ставатиме у нагоді не лише під час навчання, але й уже в роботі. Що ж стосується особливостей перебігу практик на різних курсах, то тут ми надаємо слово їхнім науковим керівникам.

Як розказав нам старший викладач кафедри мисливствознавства та іхтіології Володимир Вовченко, студенти третього курсу денного відділення та четвертого заочного спеціальності «Біологія» повернулися з практики, яку вони проходили на базі Азово-Сиваського природного Національного парку. До речі, ЗНУ – єдиний ВНЗ, що має перепустку в цю, закриту для інших, зону. «Наші ж біологи, окрім виконання практичних завдань передбачених навчальною програмою, тобто практичного опанування всіх теоретичних знань із моніторингу тварин і вивченням об'єктів рослинного світу, взяли участь і у великій програмі під назвою «Багатоцільовий моніторинг та оптимізація чисельності стану об'єктів мисливської фауни і покращення стану рослинних угрупувань», погоджену з Міністерством екології і керівництвом Державного управління справами Президента України. Студенти досліджували добову ситуацію переміщення тварин, стан популяцій, взаємодію між ними, а під кінець практики склали великий (десь сторінок на 100) звіт, що допоможе працівникам парку в охороні тварин, їхньому селекційному відборі та відлові. Самі студенти перебували у захопленні від того, що можуть на власні очі побачити аскакійських благородних оленів, європейських ланей і муфлонів і туркменських куленів. Наразі вирішується питання з фінансування такої практики за рахунок Міністерства екології та природних ресурсів». Що ж до вражень самих студентів від своєї практичної діяльності, то вони найяскравіші. Наприклад, студент четвертого курсу біологічного факультету Андрій Домнич говорить: «Природа була дуже гарною. Я бачив зовсім близько від себе багато ланей та оленів. Зустрілася на моєму шляху і велика кількість рослин, занесених до Червоної книги».

А от кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Людмила Фендюр розповіла наступне:

- Навчально-польова практика з ботаніки для студентів другого курсу була присвячена проблемам систематизації рослин. Тобто, якщо першокурсники вивчають, в основному, морфологічні особливості, то другокурсники переходять вже на більш високий рівень дослідження рослин. Студенти вивчають флористичний склад фітоцинозів, екологічні особливості, виявляють рослини, які внесені до Червоної книги України, що, крім пізнавального, має значний виховний ефект, адже ми спрямовуємо їх на збереження рослин і пропаганду цього захисту серед свого оточення. До завдань практики входить також знайомство з різними типами фітоценозів. У нашому регіоні найбільш представлений степний фітоценоз, а лісовий студенти детально досліджують на прикладі Хортиці. Як результат, кожен складає систематичний список рослин, які було вивчено протягом практики, звіт з індивідуальним завданням і відповідний гербарій.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Наталя Воронова поділилася інформацією про особливості проходження практики студентами-першокурсниками: - Студенти-зоологи першого курсу пройшли практику на базі біостанції-профілакторію ЗНУ. І хоча це перший досвід знайомства з польовими умовами, але насправді їхнє життя при цьому залишалося досить комфортним: самі практиканти говорили про смачну їжу та про те, як їм сподобалися масажі та інші процедури, бо під час цієї практики вони мали змогу оздоровитися на базі біостанції-профілакторію ЗНУ. Крім того, у вільний час для них організовувалися цікаві конкурси і дискотеки. У программу проходження ними практики включено цілий спектр різних екскурсій, серед яких вивчення різних типів біоценозів і комах, що тут мешкають, водних біоценозів, грунтових бесхребетних, тобто всього того, що рухається навколо. Крім спостережень, студенту також вчаться самостійно робити обладнання і працювати з ним. Варто зазначити, що після практики вони стають більш дружніми, та й взагалі зі студентами-першокурсниками приємно працювати, адже у переважній більшості вони дуже слухняні й організовані.

А кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Ірина Приступа додає:

- Наші першокурсники приходять загально-екологічну практику з метою знайомства з флорою та фауною обраної місцевості. У цьому році вони вивчали місто та його околиці. Першу частину практики студенти пройшли весною без відриву від навчального процесу, спостерігаючи за появою комах, за першими птахами, рослинами на північно-східній Хортиці та у Дитячому міському ботанічному саду. А ось друга її половина тривала влітку. Вона складається з двох основних етапів: екскурсій та камеральної обробки отриманого матеріалу в лабораторії. Студенти збирали рослини і комах визначеного району, засвоювали різні польові методики (опис лісового та степового фітоценозів, маршрутний облік комах), спостерігали за впливом екологічних факторів на рослини і тварин, за відповідною зміною біорозмаїття. Важливим елементом такої практики є порівняльний аналіз флори і фауни різних місцевостей, з чим студенти у цьому році впоралися блискуче.

Цього ж року водночас із нашими біологами на Хортиці проходили практику гості із Санкт-Петербурзького інституту. Крім численних екскурсій, організованих для гостей, для них організовували і цікаве дозвілля: дискотеки, конкурси тощо, адже керівництво факультету серед інших завдань, поставлених перед студентами практикою, виділяє і спробу згуртувати їх у міцний колектив, дати їм можливість розширити коло своїх знайомств та розвинути певні риси характеру, зокрема, здатність знаходити спільну мову зі своїм оточуючими. Єдиним «мінусом» цієї форми роботи, та й то напівжартома, студенти вважають комарів. Наприклад, студенту другого курсу Віталію Панкратову, запам’яталися, крім власне навчальних завдань, «добре, навіть дуже харчування і масажі у біостанції-профілакторії на острові Хортиця».

Наталя Костюченко, асистент кафедри загальної та прикладної екології розповіла, що ті, хто обрав своєю спеціальністю: «Екологію та охорону навколишнього середовища», на третьому курсі проходили так звану «ландшафтну» практику, що триває 5 тижнів і проходить у 3 етапи. Підготовчий етап відбувається весною, коли студенти працюють із документацією, картами, вихідним матеріалом, тобто знайомляться з історією появи рельєфа, флори і фауни міста, відвідуючи музеї козацтва та краєзнавства. Другою частиною практики є власне польові дослідження, під час яких студенти збирають фактичний матеріал з метою уточнення написаних так званих карт-легенд. На основі своїх спостережень практиканти створюють вже ландшафтні карти відповідної місцевості (місто та приміська зона). На заключному ж, камеральному етапі ці карти остаточно монтуються і до них складаються легенди. Причому, вдале виконання цієї практики дозволить студентам у майбутньому використати отримані результати під час написання дипломної роботи.

Студенти ж спеціальності «Хімія», що існує лише другий рік уже мали змогу пройти ознайомлювальну й обчислювальну практики, а в наступному році на них чекає виробнича практика за вибором.

Як бачимо, на біофаці після виконання подібних форм роботи, передбачених навчальною програмою, мають всі підстави ще раз переконатися у правильності свого рішення обрати для навчання саме цей фах і саме у Запорізькому національному.

Денис Чорний, Анастасія Кондрико