Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Омельянчик Людмила Олександрівна

Омельянчик Людмила Олександрівна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри, декан біологічного факультету, академік НАН ВО України

Контакти

Розклад консультацій

  • Понеділок, 14:30 - 16:00 ауд. 312-в (для очної форми здобуття освіти)
  • Понеділок, 14:30 - 16:00 ауд. 312-в (для заочної форми здобуття освіти)

Дисципліни

  • Біохімія
  • хімічні процеси в живих організмах
  • біохімія та молекулярна біологія

Біографія

Народилася на Вінниччині.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Житомирське фармацевтичне училище, а у 1982 р. з відзнакою – фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту (ЗДМІ). З 1982 по 1985 рік навчалася в аспірантурі при ЗДМІ. У 1985 році у спеціалізованій вченій раді при Всесоюзному науково-дослідному інституті хімії та технології лікарських засобів захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез и биологические свойства карбонилзамещенных 9-тиоакридона и его этокси-, нитропроизводных» за спеціальністю 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

З 1985 по 1989 рр. працювала асистентом кафедри фармакогнозії ЗДМІ. У 1989 р. перейшла до ЗДУ, де працювала на різних посадах: ст. науковим співробітником НДЧ ЗДУ (1989-1990 рр.), ст. викладачем, доцентом кафедри загальної та біологічної хімії (1991-1992 рр.). У 1992 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московської медичної академії ім. Сеченова на тему: «Синтез, свойства и биологическая активность S- и N- производных акридина, хинолина, пиридина». З 1992 по 2001 рр. керувала кафедрою біохімії та імунології з курсом хімії ЗДУ. З 1994 по 1997 рр. була деканом біологічного факультету, а з 1997 по 2000 рр. ? проректор з навчальної роботи ЗДУ. З 2003 р. завідувач кафедри хімії та декан біологічного факультету Запорізького національного університету (ЗНУ), з 2007 р. Академік Національної Академії наук вищої освіти України.

Науково-педагогічний стаж – 39 років.

Наукова робота

Під її керівництвом проведено ряд всеукраїнських та міжнародних конференцій. Керує науковою школою за напрямом «Біоорганічна хімія». Науковий напрям школи: «Пошук біологічно активних речовин синтетичного та рослинного походження, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності». Результатом діяльності школи є створення біологічно активних субстанцій синтетичного походження на основі азото- та сірко похідних азагетероциклів, дослідження в галузі органічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії. Під її керівництвом підготовлено ряд дипломних, магістерських робіт, захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Автор більш як 500 наукових праць, з яких 25 авторських свідоцтв, 45 патентів, 10 монографій, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 350 статей у фахових виданнях з них 25 в Scopus та Web of Science, 85 методичних праць.

Головний редактор фахових журналів «Вісник ЗНУ», «Питання біоіндикації та екології» до 2019 року та електронного видання «Актуальні питання біології, екології та хімії», голова журі МАН з хімії, член журі обласної олімпіади з хімії, член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, незалежний експерт з рецензування шкільних підручників з хімії, член спеціалізованої вченої ради Д 17.600.03 при ЗДМУ, член одноразових спеціалізованих вчених рад. Член експертної ради МОН України, секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» та експерт по рецензуванню шкільних підручників при МОН України.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю отримала Подяку Кабінету міністрів України (2006 р.) та нагороджена Почесними Грамотами МОН України (2004 р., 2008 р., 2015 р.); ювілейною медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2007 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1995 р.), грамотами та подяками облдержадміністрації, облради, ректора, академічними нагородами: орденами Святого Володимира (2017 р.), Ярослава Мудрого (2016 р.), за наукові досягнення (2018 р.).

Посилання у SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506246582

URL-посилання в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g5XHhuoAAAAJ&hl=ru

Інформація надана біологічним факультетом

Омельянчик Людмила Олександрівна