Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Хорішко Лілія Сергіївна

Хорішко Лілія Сергіївна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра політології

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології.

Розклад консультацій

 • понеділок 12.55-14.15 на кафедрі політології (310 каб, 4 корпус)
 • у ZOOM-форматі (Ідентифікатор конференції: 493 849 1831, Код доступу: verbinden)
 • Дисципліни

  • Вступ до спеціальності
  • Основи політичної демографії
  • Державна та військова політика країн світу
  • Політичні технології
  • Теорія політичної модернізації
  • Політичні еліти та лідерство
  • Політична система сучасної України
  • Стратегії розвитку України

  Біографія

  Освіта вища. Закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Соціологія» у 2004 р.

  Навчалася в аспірантурі ЗНУ за спеціальністю «Політологія». Захистила кандидатську дисертацію у 2007 р. Тема кандидатської дисертації «Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства».

  У 2015 році отримала вчена звання доцента.

  Навчалася в докторантурі ЗНУ. Захистила докторську дисертацію у 2019 році. Тема докторської дисертації «Інституціоналізація еліти в процесах модернізації політичної системи України».

  У 2023 році отримала вчене звання професора.

  Вся трудова біографія пов’язана з кафедрою політології ЗНУ: асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор.

  Наукова робота

  Автор 107 наукових та навчально-методичних праць за тематикою кафедри, зокрема: 93 наукового (із яких: 39 статей у наукових фахових виданнях України (14 включені до наукометричної бази Index Copernicus), 5 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Web of science, 5 статей в закордонних виданнях, 1 – у періодичних виданнях, 1 одноосібна монографія, 5 розділів у монографіях (2 видані зарубіжним видавництвом), 3 розділи у підручниках, гасла у 5 енциклопедичних словниках-довідниках, 31 тези доповідей на наукових конференціях) та 9 працях навчально-методичного характеру.

  Участь у міжнародних/вітчизняних наукових та/або освітніх проектах:

  • Virtuelle Hochschule Bayern. Сourse: «Institutions and Decision-Making in the European Migration and Asylum Policy: An Introduction into EU-Policy Making» (сертифікат від 05.11.2019).
  • Virtuelle Hochschule Bayern. Kurs: «Migrantengruppen und Integrationspraxis» (сертифікат від 08.02.2020).
  • НДР: Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересів держави: український та закордонний досвід (№ д/р 0121U107470), термін: 01.01.2021-31.12.2023 (керівник).
  • НДР: Стратегічні технології державотворення: внутрішньополітичний та зовнішньополітичний виміри (№ д/р 0121U111078), термін: 01.05.2021 - 31.12.2024.

  Підвищення кваліфікації та стажування:

  • Науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі. Тема: «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук», 15.02.2021–26.02.2021 р.  Сертифікат № FSI-81925-CaF. 
  • Підвищення кваліфікації на кафедрі загальноправових і політичних наук НУ «Запорізька політехніка». Тема: «Актуальні проблеми сучасної політичної науки», 2019, 11.11.2019-11.12.2019 рік. Свідоцтво № 00083.
  • Участь у науково-методичному семінарі-тренінгу. Тема: «Зовнішня політика та комунікації в ЄС» (у межах проєкту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+ ЄС № 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE),  «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід») 17.04.2021-24.04.2021 р. Сертифікат № 092/21. 
  • Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності. Тема: «Цифрові технології Google в освітньому процесі», 23.02.23-16.03.23. Сертифікат № СС02125243/129-23.
  • Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності. Тема: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі», 17.04.2023-30.04.2023. Сертифікат СС СС02125243/186-23.
  • Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності. Тема: «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти», 05.12.2022-23.12.2022. Сертифікат № СС02125243/142-22.
  • Зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій». Тема: «Соціальні виміри європейських політик», 16.01.2023-23.01.2023. Сертифікат № SDEPS-20230000226.
  • Зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій». Тема: «Європейські практики соціокультурного проєктування», 16.01.2023-23.01.2023. Сертифікат № EPSCP-20230000282.

  Інформація надана факультетом соціології та управління

  Хорішко Лілія Сергіївна