Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Бутченко Тарас Іванович

Бутченко Тарас Іванович

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра соціальної філософії та управління

Доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціальної філософії та управління

Контакти

Розклад консультацій

 • Вівторок, 10:00 - 12:00

Дисципліни

 • Вступ до спеціальності (ОПП "Європейські філософські студії і креативні індустрії");
 • Соціальне проєктування;
 • Гносеологія та епістемологія;
 • Філософія наукової свідомості 

Біографія

Народився 13 грудня 1977 року у м. Кишинів.

Освіта:

 • 2018 – стажування в Європейському університеті Віадрина (м. Франкфурт-на-Одері, ФРН);
 • 2012 р. - присуджено вчене звання доцента кафедри соціальної філософії та управління;
 • 2011 р. - захистив дисертацію «Соціальне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів» в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, присуджено науковий ступень доктора філософських наук;
 • 2008 р. – стажування в Інституті політики, політичних процесів і політичної філософії Масачусетського університету (м. Амхерст, США);
 • 2007 р. – стажування в Готландському університеті (м. Вісбю, Королівство Швеція) за програмою «Міжнародні комунікації в контексті глобалізації»;
 • 2004 р. – захистив дисертацію «Еволюція договірної концепції походження держави: соціально-філософський аналіз» в Запорізькому національному університеті, присуджено науковий ступень кандидата філософських наук;
 • 2000 р. – закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету, спеціальність – правознавство.

Професійна діяльність:

 • 2012 – до сьогодні – завідувач кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 • 2010 – 2012 – доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 • 2007 – 2010 – докторант Запорізького національного університету;
 • 2006 – 2007 – доцент кафедри євроінтеграції, соціології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ);
 • 2005 – 2006 – заступник декана факультету соціології та управління Запорізького національного університету;
 • 2004 – 2005 – старший викладач кафедри теорії та практики управління Запорізького національного університету;
 • 2000 – 2003 – аспірант Запорізького державного університету;
 • 2000 – 2001 – економіст з претензійно-договірної роботи ЗАТ «Головне підприємство теплових мереж», м. Запоріжжя;
 • 1998 – 2000 – юрисконсульт ВТ «УкрНДІ «Перетворювач», м. Запоріжжя

Професійні навики та відзнаки

Має досвід науково-педагогічної, громадської та правничої роботи. Загальний трудовий стаж – 23 роки. Стаж викладацької роботи – 16 років.

З 2016 року є головою громадської організації «Український центр соціального проектування».

У 2017 р. включений до складу Координаційної ради Запорізької обласної державної адміністрації з патріотичного виховання молоді. З 2019 р. працює у складі робочої групи Запорізької обласної державної адміністрації з розробки Стратегії регіонального розвитку Запорізької області до 2027 року. З 2019 р. є експертом Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України.

Має досвід роботи у журі секції з філософії II етапу щорічного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2012 – до сьогодні). Відзначений подяками ректора, грамотами Запорізької міської ради, Запорізької обласної державної адміністрації.

Переможець грантових конкурсів публічної агенції «Шведський інститут» (2015 р.) та Інноваційної фундації для випускників американських програм (AEIF, 2016 р.).

У грудні 2020 р. склав міжнародний екзамен на знання англійської мови на рівні B2 «Pearson Edexcel Level Test I Certificate in ESOL International (CEF B2) (English International Certificate). 

Наукова робота

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0671-1500Scopus ID: 57222611358

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t319LHcAAAAJ&hl=ru

Сфера наукових інтересів: європейська філософська освіта, методологічні засади соціального проєктування, філософія наукової свідомості, філософсько-етичні засади публічного управління.

Координує дослідницьку роботу кафедри за науково-дослідної теми («Європейська філософська освіта як чинник інституційного дизайну креативних індустрій у сучасній Україні», державний реєстраційний номер 0121U112228 від 20.07.2021 р).

З 2018 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 17.051.05 за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У 2008 – 2013 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 17.051.05.

З 2018. – заступник головного редактору наукового видання («Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижнього Придніпров'я»).

Має досвід участі у міжнародних наукових проєктах, у тому числі:

 • «Соціальне планування у волонтерській діяльності» за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (2015 р.);
 • дослідження механізмів залучення мешканців до громадських інституцій у проєкті «Історичні локації» за сприяння USAID (2016 р.);
 • розробка методології освіти через участь і дію у рамках проєктів «Залучення молоді до муніципального планування» випускників американських освітніх програм за підтримки Інноваційної фундації «AEIF» та Відділу освіти, преси та культури Посольства США в Україні та «Згуртуй громаду» в рамках Української ініціативи з підвищення впевненості (UCB) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2016 – 2017 рр.);
 • зовнішній науковий експерт міжнародної грантової програми МЗС ФРН «Простір підтримки», що реалізується БФ «Запоріжжя-Карітас» (2020 р.);
 • «Соціальне дослідження для підтримки процесу стратегічного планування у м. Херсон (Стратегія 2022-2030)» за програмою USAID (2021).

У 2016 р. взяв участь у науковій конференції міжнародного товариства досліджень третього сектору (ISTR, м. Стокгольм).Має публікації у наукових періодичних фахових виданнях, зокрема:

 1. Бутченко Т. І., Унікайте-Якунтависейн І. Philosophical and Ethical Controversies of Contractualism. Skhid. 2021. № Vol. 1 No. 1 (2021): Philosophical sciences. C. 5-10. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/225763. (Index Copernicus та ін.);
 2. Бутченко Т. І. Капріцин І. І. Ягодзінський С. М. Кургузенкова Л. А. The formation algorithm of social-projected competences of experts in ecology. E3S Web of Conference. 2021. № 244, 11050 (2021) URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/20/e3sconf_emmft2020_11050/e3sconf_emmft2020_11050.html. (Scopus).

Має опубліковану одноосібну монографію (Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів : монографія. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. 279 с.).

Брав участь у підготовці колективних монографій

 • (Філософські студії і креативні індустрії : монографія / за заг. ред. Бутченка Т. І., Чайки І. Ю. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2021. 158 с.;
 • Воловик В.И., Бутченко Т.И. Философия научного сознания. Монография. Запорожье : КСК-Альянс, 2017. 180 с.;
 • Воловик В. І., Лепський М. А., Бутченко Т. І., Краснокутський О. В. Соціальна філософія : монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2011. 376с.).
Інформація надана факультетом соціології та управління

Бутченко Тарас Іванович