Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Лепська Наталія Володимирівна

Лепська Наталія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра політології

Кандидат політичних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • у Zoom-форматі – понеділок з 14:30 до 16:00 за попередньою домовленістю (ідентифікатор 630 921 3237, пароль LepskaN)
 • в університеті – п’ятниця з 13:00 до 14:30, ІV корпус, ауд. 310
 • Дисципліни

  • Основи геополітики
  • Політичне прогнозування та проектування
  • Міжнародні політичні організації та безпекові структури
  • Актуальні проблеми сучасної політичної науки
  • Міжнародні відносини
  • Інформаційна політика та аналітичні структури в сучасній світовій політиці
  • Експертно-аналітична діяльність в політичній сфері
  • Теорія політичних конфліктів
  • Технології PR

  Біографія та професійна діяльність

  Вищу освіту здобула у Запорізькому національному університеті (ЗНУ) на історичному факультеті за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільних дисциплін». У 2007 р. вступила до аспірантури Запорізького національного університету за спеціальністю «політологія». З 2007 р. працює на кафедрі політології факультету соціології та управління ЗНУ. У 2011 захистила дисертацію кандидата (PhD) політичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (м. Київ) за темою «Політична компетентність у програмуванні розвитку суспільства». Впродовж 2016 – 2018 р.р. навчалася у докторантурі Запорізького національного університету. Наразі працює над дисертацією за темою «Феномен «сили» в сучасному геополітичному просторі» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. Автор понад 100 наукових праць.

  Керує науково-пошуковою діяльністю студентів, які неодноразово брали участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, де посідали призові місця зі спеціальностей «Державне управління» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також здобували відзнаки в різних номінаціях студентських наукових досліджень. Бере участь у підготовці, організації та проведенні різноманітних студентських заходів із проблематики політичного сьогодення. З 2016 року організовує роботу наукової проблемної групи «Геополітичні студії» для студентів спеціальності політологія, на яку запрошуються цікаві спікери та фахівці з обговорюваної тематики зустрічей.

  Член проєктної групи з підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 «Політологія» за освітньо-науковою програмою третього рівня вищої освіти (PhD), здійснює наукове керівництво здобувачів за цією програмою.

  З 2020 р. виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету соціології та управління, бере активну участь у проведенні наукових заходів університету, а також факультету соціології та управління.

  Взяла участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, а також підвищенні професійної кваліфікації:

   - підвищення кваліфікації за програмою грантового проекту «Інтенсивний тренінговий інститут з методології медіадосліджень» Міжнародної ради досліджень і обмінів (IREX) та Запорізького національного університету, свідоцтво ПК №00210 (квітень – жовтень 2017 р.);
   - міжнародне стажування за Програмою U-LEAD в рамках інституційного партнерства між Європейським Університетом Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина) та Запорізьким Національним Університетом (липень 2018 р. – січень 2019 р.);
   - підвищення кваліфікації «Міжнародна школа фасилітаціі» в Університеті суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща, у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), сертифікат № 2021/05/822. (11.03 – 29.05. 2021);
   - тренінговий курс «Інноваційні підходи до викладання та навчання у закладах вищої освіти» ГО «Вище» та Саксонський центр дидактики вищої школи (04–07.05.2021, сертифікат № АТ 42080020/000011-217);
   - міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації м. Краків, Польща «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», сертифікат SZFL-000376 (12.06–18.07.2021);
   - підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності цифрових компетентностей «Цифрові технології Google в освітньому процесі» на базі ЗНУ, сертифікат № СС02125243/79-23 (23.02.23-16.05.23);
   - підвищення кваліфікації від ГО «Прогресильні» «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», сертифікат ПВ-0309 (15 березня 2023 – 19 квітня 2023 р.);
   - тренінговий навчальний курс з комунікативних навичок, ідентифікації та нейтралізації ІПСО «Сучасні ІПСО: зброя комунікації» Освітнього Центру Верховної Ради та Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, сертифікат № 05034 (07.03.2023 -25.04.2023);
   - тренінговий навчальний курс «ОЦе курс: ДезінFAKEція твого інфопростору» за освітнім напрямком «Інформаційна безпека» Освітнього Центру Верховної Ради, Центру протидії дезінформації та Ради національної безпеки і оборони України, сертифікат 07255 (04.05.2023 -31.05.2023);
   - підвищення кваліфікації на факультеті соціології Білефельдського університету (м. Білефельд, Німеччина) за програмою академічної мобільності Erasmus+ (01.06.2023 – 01.07.2023); тренінговий курс James Comey’s Ethical Leadership Course Київської Школи Публічного Управління ім. С. Ніжного (01.07.2023 – 05.08.2023).

  Наукова діяльність

  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6010-423X

  Сфера наукових інтересів: геополітика, міжнародні відносини, політичне і геополітичне прогнозування, державний брендинг, інформаційна політика, теорія і практика рекламної діяльності, політичні комунікації. Є автором понад 100 публікацій, в тому числі 3 монографії (у співавторстві), 2 статті у журналах, що індексується у Scopus, 2 підручника (у співавторстві), 4 навчально-енциклопедичних словників-довідників, 5 навчальних посібників з проблем політології, політичної теорії, геополітики, політичного прогнозування, політичної модернізації, 3 хенд-буків з проблем місцевого самоврядування та геополітичних досліджень. Має свідоцтво про авторське право: Лепська Н. В., Лепський М. А., Кудінов І. О. Програма геополітичного дослідження «Метод GSP-Space» («Програма «Метод GSP-Space»), свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85424, дата реєстрації 06.02.2019.

  Останні публікації:

   1.Лепський М. А., Лепська Н. В. The War in Ukraine and its Challenge to NATO: Peacekeeping to Peace Engineering. American Behavioral Scientist. Volume 67, Issue 3, March 2023, Pages 402-425 (SCOPUS, Web of Science, Google Scholar).
   2.Лепська Н.В. Спін-докторінг як технологія інформаційного протиборства сучасних автократій та демократій. Науковий журнал «Politicus». 2023. № 2. С. 45 – 49.
   3.Лепська Н. В., Лепський М. А., Кудінов І. О., Yardimci N. Comparative Analysis of the Image of “Crime” (based on the Results of the Focus Group Study of Free Associations in Ukraine, Georgia, and Turkey). London Journal of Research in Humanities and Social Sciences. 2022. Т. London Journals Press Volume 22. № Issue 22. Compilation 1.0. C. P. 1-19. 
   4.Лепська Н. В. Геополітичний код держави у прогнозуванні світової політики. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2021. № 39. C. 110-116. 
   5.Лепська Н. В., Лепський М. А., Кудінов І. О., Яцина Ю. О. The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis). WISDOM. 2021. № 3 (19). C. 151 - 162. (Web of Science).
   6.Лепська Н. В., Parkhomenko M. The USA Presidentialism as the Representation of the American Political Culture Evolution. Fırat Üniversitesi. İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2021. Т. Cilt:5. № Sayı: 2. P. 23 – 44.
   7.Лепська Н. В. Геополітична маргіналізація держави в умовах трансформації світоустрою. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. № 33. C.161-170. 
   8.Лепська Н. В. Актуалізація прогностичного підходу в управлінні сучасною вищою освітою. Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження: збірник наукових праць. 2020. № 1. C. 95 - 99.
   9.Лепська Н.В. Баланс сил у геополітичному вимірі світоустрою. Гілея: науковий вісник. 2019. № Вип. 143 (3). C. 49-53. 
   10.Лепська Н.В. Аналіз рівневої організації геополітичного простору в умовах трансформації силового впорядкування світу. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. 2018. № 130. C. 322-327. Лепська Н.В. Диверсифікація геополітичного простору в умовах сучасної трансформації світоустрою. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. № 17. C. 201-209.
  Інформація надана факультетом соціології та управління

  Лепська Наталія Володимирівна