Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Горло Наталя Віталіївна

Горло Наталя Віталіївна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра політології

Доктор політичних наук, доцент, професор кафедри. Членкиня Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Контакти

Розклад консультацій

 • середа 14.30-16.05 на кафедрі політології (310 каб, 4 корпус)
 • у ZOOM-форматі (Ідентифікатор конференції: 411 856 0734, Код доступу: 0mHJ18

 

Дисципліни

 • Історія політичних вчень
 • Історія української політичної думки
 • Методика політичних досліджень
 • Політична культура
 • Основи політичної регіоналістики
 • Етнополітологія
 • Сучасна українська та зарубіжна політична думка
 • Провідні знання і компетентності, які здобувач освіти отримає, вивчаючи дані дисципліни

Біографія

Закінчила історичний факультет Запорізького державного університету у 1999 році, отримала кваліфікацію "Історик. Викладач історії та суспільствознавства"

Навчалася в аспірантурі ЗНУ; тема кандидатської дисертації «Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50–70-ті рр. ХХ ст.». Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбувся 2 березня 2007 р. у Запорізькому національному університеті

Навчалася в докторантурі ЗНУ; тема докторської дисертації «Функціональні та концептуальні моделі політики іредентизму». Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук відбувся 4 жовтня 2019 року у Львівському національному університеті ім. І. Франка

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі. Тема “Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук”. 15.02.2021-26.03.2021. Сертифікат № FSI-81908-CaF. 
 2. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації на тему “Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід” для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Фундація «Зустріч», м. Краків, Польща; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Луганськ, Україна.24.04.2021-30.05.2021. Сертифікат  SZFL-000066
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації. Вебінар на тему “Академічна доброчесність у країнах Європейського Союзу та Україні”. Громадська організація “Міжнародна фундація науковців та освітян” (м. Київ), Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку. 22.11.2021-29.11.2021. Сертифікат ES№8920/2021 (м. Люблін)
 4. Участь у науково-методичному семінарі-тренінгу на тему «Громадські організації у розвитку політичної, економічної, правової і комунікаційної систем ЄС та України» у межах проєкту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+ Європейського Союзу № 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід». 1.12.2021-8.12.2021. Сертифікат № 003-ГО/21.
 5. Онлайн-курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика». Prometheus. 03.01.2022-15.01.2022. Сертифікат від 16.01.2022
 6. Scientific and educational center of «Scientific Publications». International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science. 11.02.2022. Certificate №АА3304/11.02.2022
 7. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України. Тема “Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій”. 10.05.2022-21.06.2022. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ADV-100536-CUESC від 21.06.2022
 8. Тренінг. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Освітній центр Верховної Ради України, Центр демократії та верховенства права. Дезінформація в соціальних мережах. 27.10.2022. Сертифікат б/н
 9. Школа педагогічної майстерності Запорізького національного університету. Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 05.12.2022-23.12.2022. Сертифікат СС 02125243/116-22
 10. Зимова школа «Соціальні виміри Європейських Студій».  Jean Monnet Centre of Excellence, Jean Monnet Chair SCAES, Dragomanov Ukrainian State University). Intensive course “Social Dimensions of European Policies  Studies”. 16.01.2023-28.01.2023. Certificate № SDEPS-2023000043
 11. Школа педагогічної майстерності Запорізького національного університету. Підвищення цифрових компетентностей співробітників Запорізького національного університету. 23.02.2023-16.03.2023. Сертифікат СС 02125243 / 52-23
 12. Школа педагогічної майстерності Запорізького національного університету. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.17.04.2023-30.04.2023. Сертифікат СС 02125243 /148-23

Наукова робота

1 колективна монографія, одноосібна монографія, 4 гасла у словниках-довідниках, 50 статей у фахових виданнях України, 6 статей у зарубіжних виданнях, 4 навчально-методичні посібники, 6 методичних рекомендацій до семінарських занять, методичних вказівок до оформлення курсових і кваліфікаційних робіт, методичних вказівок до проходження практики, 50 тез доповідей на наукових конференціях

Коло наукових інтересів: історія політичної думки, історія України ХХ століття, регіональні політичні процеси, етнополітичні процеси, політична конфліктологія, міжнародні відносини

https://orcid.org/

0000-0003-0872-9333

Інформація надана факультетом соціології та управління

Горло Наталя Віталіївна