Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Вагіна Олена Миколаївна

Вагіна Олена Миколаївна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра політології

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа – 14.30-16.00
 • у ZOOM-форматі (Ідентифікатор конференції : 820 532 3132 Код доступу: VElena
 • Дисципліни

  • Політологія (для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей);
  • Загальна теорія політики;
  • Політична етика;
  • Моделі виборчих систем;
  • Теорія політичних систем;
  • Правове регулювання міжнародної політики та безпеки;
  • Державне управління в зарубіжних країнах.

  Біографія

  Народилася 3 квітня 1970 р. в м. Запоріжжя. У 1993 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет (ЗДУ, нині – Запорізький національний університет) за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства».

  З 1993 по 1999 р. навчалася в аспірантурі в ЗДУ. У 1999 р. захистила кандидатську (PhD) дисертацію на тему «Освітня діяльність української еміграції в країнах Європи (1918-1939 рр.)».

  У 2002 р. отримала кваліфікацію «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Протягом 1999-2003 рр. працювала юристом у комерційній установі.

  З 2003 по 2005 р. працювала на виборній посаді заступника голови профспілкового комітету ЗНУ, а також (за сумісництвом) на посаді старшого викладача кафедри історії й теорії держави та права юридичного факультету ЗНУ.

  З 2005 по 2009 р. виконувала обов’язки вченого секретаря Вченої ради ЗНУ.

  З 2009 р. і до сьогодні працює на факультеті соціології та управління на посадах: старшого викладача, з 2011 р. – доцента кафедри політології.

  У 2013 р. отримала вчене звання доцента.

  Автор 7 навчально-методичних видань.

  У 2021 р. проходила міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті» для науково-педагогічних працівників, організатор – ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія), загальний обсяг стажування 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

  Впродовж 2020-2023 рр. постійно вдосконалює цифровий компонент професійної компетентності, зокрема, пройшла курс підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою Школи педагогічної майстерності Запорізького національного університету з тем: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі» (листопад – грудень 2022 р.), «Підвищення цифрових компетентностей співробітників Запорізького національного університету» (лютий – березень 2023 р.), «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі» (квітень 2023 р.). За результатами навчання отримано сертифікати про підвищення кваліфікації.

  У травні 2023 р. пройшла навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, організованими ТОВ «Академія цифрового розвитку»: «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти. Базовий рівень», «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти. Середній рівень», «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти. Використання цифрових інструментів GOOGLE у викладацькій діяльності». Видано сертифікати про успішне проходження навчання.

  Має сертифікат рівня В2 з англійської мови (виданий Центром інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ) та сертифікат рівня В1 з польської мови (виданий Варшавським університетом, Республіка Польща).

  За час повномасштабного вторгнення підготувала й провела серію науково-просвітницьких лекцій для польської громадськості, зокрема, у лютому 2023 р. «Рік спротиву» та в квітні 2023 р. «Україна була, є і буде» (м.Жори, Республіка Польща). У вересні 2023 р. з нагоди Міжнародного дня миру виступила он-лайн з доповіддю про війну в Україні перед польсько-українською спільнотою.

  Наукова робота

  Сфера дослідницьких інтересів:

  • суспільно-політичний розвиток України в ХХ ст.;
  • проблеми історії української політичної еміграції;
  • вибори й виборчі системи;
  • політична етика.

  Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких:

  1. Вагіна О. М. Використання соціальних мереж як засобу комунікації під час президентських виборів 2019 р. в Україні (у співавторстві з Біналієвою Ш. М.). Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1-2 травня 2020 р. Київ, 2020. С.96-99.
  2. Вагіна О. М. Особливості моделі парламентсько-президентської республіки на сучасному етапі розвитку української державності (у співавторстві з Комаром А. Г.). Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU : International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, October 30-31, 2020. Wloclawek, 2020. P. 117-120.
  3. Вагіна О. М. Концепції ненасильницького протистояння: глобалізаційний аспект. Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення : матеріали ХІ міжнар. наук. конф., м. Запоріжжя, 12 берез. 2021 р. Запоріжжя, 2021. С. 59-62.
  4. Вагіна О. М. Тенденції розвитку україно-американських відносин на сучасному етапі (у співавторстві з Фатюхою Я. Ю.). History, political science, philosophy and sociology: revolutionary changes : International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, May 28-29, 2021. Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P. 37-40.
  5. Vahina O. The role of national style as the most important factor in political negotiations. European Political and Law Discourse, 2021, Volume 8, Issue 4. DOI: 10.46340/eppd.2021.8.4. P. 61-66.
  6. Вагіна О. М. Формування національного стилю політичного спілкування в Україні як виклик сучасної глобалізації. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2021. № 30. С. 78-82.
  7. Вагіна О. М. Пошук оптимальних способів голосування в умовах пандемії COVID-19. Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. Львів, 2021. № 37. С. 151-160.
  8. Вагіна О. М. Тенденції та перспективи розвитку україно-німецьких політичних відносин: 2020-2021 рр. (у співавторстві з Фатюхою Я. Ю.). Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 3-4 грудня 2021 р. Одеса, 2021. С. 74-78.
  9. Вагіна О. М. Вплив моральних орієнтирів суспільства на політичну сферу (у співавторстві з Арсенюк М. С.). Наукові дискусії в галузі філософії, соціології, політології та історії в епоху глобалізації та цифровізації : матеріали міжнар. наук. конф., м. Венеція, Італійська Республіка, 28-29 грудня 2021 р. Венеція, 2021. С.36-39.
  10. Вагіна О. М. Чинники та особливості процесу формування правосвідомості українського суспільства (у співавторстві з Васильченко А. П.). Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 11-12 груд. 2022 р. Львів, 2022. С.24-26.

   https://orcid.org/0000-0002-6526-9559

   

  Інформація надана факультетом соціології та управління

  Вагіна Олена Миколаївна