Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чайка Ірина Юріївна

Чайка Ірина Юріївна

ЗНУ Викладачі Факультет соціології та управління Кафедра філософії, публічного управління та соціальної роботи

Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • Субота 9:00-11:00

Дисципліни

  • Антична філософія,
  • Філософська аналітика інформаційного простору,
  • Проєктування організацій соціальної сфери,
  • Бенчмаркінг в публічному управлінні,
  • Основи етики,
  • Німецька класична філософія,
  • Синергетика,
  • Сучасна філософська антропологія,
  • PR у публічній службі

Біографія

Народилася 24 червня 1980 р.

У 1997 р. закінчила Запорізьку середню школу № 15 із золотою медаллю.

У 1997 р. вступила на історичний факультет Запорізького державного університету (спеціальність «Соціальна робота»).

У 2001 р. отримала диплом третього ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з політичної тематики і Подяку Президента України.

У 2002 році закінчила Запорізький державний університет (диплом спеціаліста з відзнакою), здобувши кваліфікацію соціолога.

У 2002 році вступила до аспірантури Запорізького державного університету, яку достроково закінчила у вересні 2005 року у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Тема дисертації: «Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку».

Науковий ступінь кандидата філософських наук присвоєно у грудні 2005 р.

У 2010 р. вступила до докторантури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, яку закінчила у 2013 р.

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: «Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-методологічний аналіз».

Доктор філософських наук з 2015 р.

Дисертації захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ).

У 2020 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Філологія» (Англійська мова і література), отримавши диплом з відзнакою.

Вчене звання доцента по кафедрі соціальної філософії та управління присвоєно у 2015 р.

У 2002 р. працювала на посаді методиста заочного відділення деканату факультету соціології та управління ЗДУ.

З 2003 р. працює на кафедрі соціальної філософії та управління ЗНУ (до 2008 р. кафедра теорії та практики управління) на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора.

Наукова робота

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2315-7724

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософська антропологія, теорія самоорганізації, теорія систем, проблеми інформаційного суспільства, інформаційна єдність світової спільноти, гендерні дослідження, проблеми розвитку інклюзивної освіти, теорії етики, етичні аспекти публічної служби.

Є автором понад 60 наукових публікацій (в тому числі 37 у фахових виданнях).

1.Чайка І.Ю. Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз : Монографія. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2013. 330 с.

2.Чайка І.Ю. Етичні засади креативної діяльності. Філософські студії і креативні індустрії: монографія / За заг. ред. Бутченка Т.І., Чайки І.Ю. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. С.75-87.

3.Чайка І.Ю. Діахронічний аналіз формування концепту «цілісність»: від античності до сучасної філософії холізму. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.193-209.

4. Чайка І.Ю. Цілісність як феномен соціального буття. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.209-240.

5. Чайка І.Ю., Цокур Є.Г. Від цілісності суспільного буття до цілісності суспільної свідомості: народження холістичної світоглядної парадигми. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.240-272.

6. Чайка І.Ю. Інформаційна єдність як умова формування цілісності суспільної свідомості глобального соціуму. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.273-293.

7. Чайка І.Ю. Інноваційні та традиційні інститути формування глобального світогляду. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.294-329.

8. Чайка І.Ю., Дьомочка Г.В. Особливості світоглядної рецепції в процесі формування особистості епохи пост-сучасності. Світоглядний дрейф: погляд у холістичне майбутнє світової спільноти : колективна монографія / за наук. ред. Є. Г. Цокура. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.329-351.

9.Чайка І. Ю. Реалізація функцій соціальної роботи в системі інклюзивної освіти України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. . 2017. Т. 2. № 3. C. 195-199.

10.Чайка І. Ю. Волонтерство: сутність феномену та особливості його функціонування в сучасній Україні. Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2017. № 7. C. 72-79.

11.Чайка І. Ю. Особливості інформаційної діяльності з виробництва консолідованої інформації в Україні. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини . 2018. № 39. C. 28-33.

12. Чайка І. Ю. Особливості реалізації технологій партисипативного бюджетування в практиці діяльності органів місцевого самоврядування. Право та державне управління. 2019. Т. 2. № 1. C. 146-151.

13. Чайка І. Ю., Хакімова М. Р. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. № 1 (44). C. 198-203.

14. Чайка І. Ю., Цокур Є. Г. Діти-комбатанти у постконфліктному періоді: проблема відповідальності і захисту прав дитини (зарубіжний досвід для України). Політичне життя. 2019. № 2. C. 15-21.

15. Чайка І. Ю., Бондаренко І. Ю. Особливості соціальної роботи з ветеранами Антитерористичної операції в Україні в державних організаціях соціальної сфери. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. 2019. Т. 1. № 2. C. 177-183.

16.Чайка І. Ю., Дьомочка Г. В. Феномен лобізму у сучасному світі: проблема законності і етичності. Право та державне управління. 2020. № 3. C. 90-94.

17. Чайка І. Ю., Дьомочка Г. В. Феномен корупції : особливості міждисциплінарного аналізу. Право та державне управління. 2021. № 1. С. 154–160

18.Чайка І. Ю. Рефлексія як комунікативний процес. Київські філософські студії [Текст]: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. C. 135-138.

19.Чайка І. Ю. Ритуальні комунікації: структура, функції, особливості смислопородження. Київські філософські студії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.) Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. C. 271-276.

20.Чайка І. Ю. Процес міжкультурних комунікацій: проблеми ефективності. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019. Т. 2 C. 410-413.

Постійно бере участь в роботі наукових конференцій різного рівня.

У 2013 р. опублікувала монографію «Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз».Є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.05 із захисту дисертацій за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Інформація надана факультетом соціології та управління

Чайка Ірина Юріївна