Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Корнет Марина Миколаївна

Корнет Марина Миколаївна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач навчально-науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин

Контакти

Розклад консультацій

  • Денне відділення Вт 9-30 - 11-00;
  • заочне відділення Пн 15-00 - 16-00.

Дисципліни

  • Вступ до спеціальності
  • Чинники успішного працевлаштування
  • Хімія з основами біохімії
  • Фізичні методи дослідження речовин
  • Методологія та організація наукових досліджень в хімії
  • Органічна та біоорганічна хімія

Біографія

Народилася у м. Запоріжжя.

У 2006 році закінчила Запорізький національний університет (ЗНУ) за спеціальністю «Біологія», отримавши диплом з відзнакою. Під час навчання в магістратурі отримувала стипендію мера.

У січні 2012 р. захистила дисертацію за темою: «Біологічна активність похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та їх структурних аналогів» у спеціалізованій вченій раді Д26.220.01 при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (науковий керівник проф., д.б.н. Бражко О.А.) Науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 02.00.10 – «Біоорганічна хімія». У лютому 2016 року отримала звання доцента кафедри хімії.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації 12 років.

Основні етапи професійної діяльності: 2005-2008 рр. – старший лаборант кафедри загальної та прикладної екології ЗНУ; 2008- 2012 рр. – асистент кафедри хімії ЗНУ; 2012-2014 рр. – старший викладач кафедри хімії ЗНУ; 2014 р. – до цього часу – доцент кафедри хімії ЗНУ.

2004-2019 рр. – науковий співробітник лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин ЗНУ; 2020 р. – до цього часу завідувач лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин ЗНУ.

2012 – 2015 рр. – спеціаліст волонтерської служби підтримки кар’єрного розвитку студентів біологічного факультету (Voluntary Сareer Development Service of students of Biology faculty).

З 2019 року член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». З лютого 2020 р. член Української Науково-Дослідницькій Асоціації. З 2019 року член редколегії фахового журналу «Acta Biologica Ukrainica», у 2020 р. запрошувалася до рецензування для топового європейського журналу з органічної хімії (Q2) – «Beilstein Journal of Organic Chemistry».

З 2017 р. Корнет М.М. експерт секції № 10 «Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології» конкурсу проектів наукових робіт молодих вчених, які працюють у ЗВО та НУ МОН. У листопаді 2019 року пройшла відбір до пулу експертів з акредитації освітніх програм при Національному Агентстві (НАЗЯВО).

Веде такі навчальні курси як «Органічна хімія», «Механізми органічних реакцій», «Методологія та організація наукових досліджень в хімії», «Фізичні методи дослідження речовин», «Вступ до спеціальності», «Чинники успішного працевлаштування», проводить лабораторні та практичні заняття з зазначених дисциплін, здійснює керівництво курсовими, випусковими та магістерськими роботами. Керує науково-дослідною роботою студентів з проблем дослідження за темою «Синтез, дослідження фізико-хімічних, біологічних властивостей новосинтезованих похідних хіноліну», бере участь у підготовці студентів до виступів на науково-практичних конференціях. Запрошується лектором на заходи, що направленні на популяризацію науки, зокрема «Дні науки в Запоріжжі». Була відповідальним виконавцем з підготовки документації до багатьох ліцензійних та акредитаційних справ (розширення магістратури зі спеціальності «Хімія» (2017 р.), отримання ліцензії на провадження діяльності пов’язаної з прекурсорами (2013, 2018 р.), акредитація магістрів, спеціалістів та бакалаврів, ліцензування магістрів та спеціалістів за спеціальностями «Хімія» і «Екологія» (2007-2010 р., 2019-2020).

У 2008 році за сумлінну працю нагороджена грамотою Жовтневої райдержадміністрації Запорізької міської ради. У 2011 р. визнана кращим аспірантом біологічного факультету; у 2012 р. визнана кращим молодим вченим біологічного факультету. У 2013 р. була висунута Вченою радою ЗНУ на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. У 2019 році відзначена почесною грамотою Запорізької Обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію, плідну науково-педагогічну діяльність. У 2020 році відзначена грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за багаторічну сумлінну працю, плідну та бездоганну діяльність у 2019-2020 навчальному році, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня науки. У 2021 році відзначена листом подяки виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Наукова робота

ResearcherID: G-4711-2016 http://www.researcherid.com/rid/G-4711-2016

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9251-5700

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55860458800

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marina_Kornet

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VOw53XQAAAAJ&hl=ru

LinkeIn: https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=ru_RU&trk=prof-0-sb-preview-primary-button

Корнет М.М. є автором понад 115 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 7 навчальних посібників, 20 статей у затверджених ВАК України фахових виданнях, 7 статей у виданнях Scopus та Web of Science, 2 патенти на винаходи та 1 на корисну модель, 3 монографії, з яких 2 опубліковані в закордонних видавництвах, індекс Гірша рівний 4 за базами Scopus та Web of Science. Зокрема є співавтором статей, що опубліковані у ведучих європейських журналах з хімії: Tetrahedron, European Journal of Organic Chemistry, The Beilstein Journal of Organic Chemistry та інші.

Сфера наукових інтересів: біоорганічна та медична хімія, розробка біорегуляторів з протимікробними, антиоксидантними, радіопротекторними та ін. властивостями на базі азагетероциклів та сірковмісних природніх структур. Розробка, синтез, фізико-хімічні та біологічні дослідження фізіологічно активних речовин для фармацевтичного та сільськогосподарського спрямування. Корнет М.М. виконано великий обсяг роботи, що присвячений дослідженню та аналізу впливу на рівень токсичності різних модифікацій похідних, що поєднують нітрогеновмісний гетероцикл та біогенні аміни. Нею виявлені нові перспективні біологічно активні сполуки для створення регуляторів росту рослин, лікарських і ветеринарних препаратів з аналгетичною, антиоксидантною дією, знайдено перспективні молекулярні каркаси для створення протипухлинних агентів.

Активно бере участь у роботі багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій, серед яких: XXIII, XXIV, XXV Українська конференція з органічної хімії (Чернівці, 2013, Полтава, 2016; Луцьк, 2019); 7th, 8th International conference «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles», CNCH (Kharkiv, 2015, 2018); IXth International chemistry conference «Kyiv-Toulouse» (Kyiv, 2017); International Scientific Conference Radiobiology: challenges of the XXI century: (Гомель, Білорусь, 2017, 2019); 2nd EastWest Chemistry Conference (Lviv, 2018); 7th International Conference on Multicomponent Reactions and Related Chemistry (D?sseldorf, Germany, 2018); The Proceedings of 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (Karab?k, Turkey, 2018), Ninth international conference on radiation in various fields of research, RAD2021 (Herceg Novi, Montenegro, 2021) та ін.

Пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи Корнет М.М. є грантова діяльність. Крім досвіду участі у виконанні держбюджетних тем (№ 0104U010164, № 0106U000585 та № 0112U003062) на базі науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин має досвід координатора міжнародних проєктів, який було отримано під час підготовки спільних запитів на україно-білоруський конкурс (Ф73, 2016, Ф85, 2018) та україно-німецька заявка для SPS Programme NATO (Emerging Security Challenges Division, 2017). Під керівництвом Корнет М.М. були успішними 2 заявки: а) «Раціональний дизайн S,N-модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів» (№ 0119U000226). Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (МОН України, 2018 р.). Термін реалізації 01.01.2019-31.12.2021 р.; б) «Open Air Lecture Hall». Проєкт соціальної дії (British Council, Active Citizens, 2018 р.).

Інформація надана біологічним факультетом

Корнет Марина Миколаївна