Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Полякова Ірина Олексіївна

Полякова Ірина Олексіївна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра генетики та рослинних ресурсів

Кандидат біологічних наук за спеціальністю «Генетика», доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю «Селекція та насінництво», професор, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • П’ятниця 13.00 – 15.00

Дисципліни

  • Традиційний та спрямований мутагенез (PhD)
  • Генетична трансформація рослин і тварин
  • Основи класичної генетики
  • Ґрунтознавство
  • Лісова селекція
  • Лісові культури

Біографія

Полякова Ірина Олексіївна народилась у 1966 році. Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.15 – генетика. Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.  Закінчила Московську сільськогосподарську академію ім. К.А. Тімірязєва у 1989 році.

Тема дисертаційної роботи кандидата наук – «Спадкова мінливість у льону олійного, індукована гамма-променями» (науковий керівник д.б.н., проф. Лях В.О.). Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин та генетики НАН України.

Старший науковий співробітник зі спеціальності 03.00.15 – генетика.

Тема дисертаційної роботи доктора наук – «Теоретичні основи створення високопродуктивних сортів льону олійного в умовах Степу України». Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур НААН України.

Вчене звання професора присвоєне у 2024 році.

Наукова робота

Наукові інтереси: генетика олійних культур; генетичні ресурси олійних культур; селекція рослин; екологія рослин і ґрунту.

Під її керівництвом у 2013 р. захищено кандидатську дисертацію за темою «Ідентифікація селекційного та колекційного матеріалу льону олійного з використанням електрофорезу запасних білків насіння».

Має більше 190 друкованих робіт, серед яких монографія «Индуцированный мутагенез масличных культур» у співавторстві.

Є автором 7 сортів льону олійного (Золотистий, Ківіка, Водограй, Світлозір, Патрицій, Вогні Дніпрогесу, Запорізький богатир) та 2 сортів льону великоквіткового (Вогник, Першокурсник).

Отримала у співавторстві патент «Спосіб оцінки та прогнозування продуктивності рослин» та патенти на корисну модель з електрофорезу запасних білків насіння льону та про спосіб визначення морфології пластидного апарату рослин.

Має 9 свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин, виданих Національним центром генетичних ресурсів рослин України.

Підготувала та видала 10 методичних посібників для студентів біологічного факультету різних спеціальностей.

Є членом Запорізького відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів та Українського товариства фізіологів рослин.

Плідна наукова та викладацька робота відзначена грамотами.

Наукові профілі

Інформація надана біологічним факультетом

Полякова Ірина Олексіївна