Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Рильський Олександр Федорович

Рильський Олександр Федорович

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра загальної та прикладної екології і зоології

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології

Розклад консультацій

  • Середа - ІІІ корпус, ауд. 219, 13.00-14.00

Дисципліни

  • "Екологія людини"
  • "Фізика біологічних систем"
  • "Біосферологія"
  • "Екологічна біотехнологія"
  • "Загальна мікробіологія"
  • "Мікробіологія та вірусологія"

Біографія

Народився в місті Запоріжжі. У 1969 році закінчив середню школу № 70, далі вступив до авіаційного технікуму в м. Запоріжжі на спеціальність технік-механік по двигунам та літаку. Після закінчення технікуму служив у спецпідрозділах Військово-Повітряних сил СРСР. З 1974 по 1979 роки навчався в Харківському державному університеті, який закінчив за фахом «Біофізик, викладач».

Деякий час працював молодшим науковим співробітником у Спеціальному Конструкторському бюро з підводних досліджень у м. Клайпеда (Литва). З кінця 1979 року по 1983 рік працював молодшим науковим співробітником на кафедрі Охорони навколишнього середовища Запорізького індустріального інституту. Рік працював мікробіологом у лабораторії Запорізького гідролізно-дріжджового заводу.

У 1984-1986 роках був аспірантом в школі відомого вченого професора П.І. Гвоздяка в Інституті Колоїдної хімії та хімії води АН України в м. Києві. В червні 1986 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Мікробіологія» в Інституті мікробіології АН Білорусії в м. Мінськ.

З вересня 1986 року почав працювати в Запорізькому державному університеті. В грудні 1986 року очолив наукову лабораторію «Екологія». З 1988 року – викладач кафедри біохімії та фізіології. В 2000 році був на стажуванні в Німеччині, працював у сучасних фізико-хімічних, мікробіологічних лабораторіях; вивчав питання, пов''язані з розробкою енергозберігаючих технологій, методів захисту оточуючого середовища від антропогенного впливу, біотехнологічними аспектами захисту природного середовища.

З 2001 по 2002 роки був заступником зав. кафедри мікробіології та імунології. З 2002 року брав активну участь у підготовці кафедри загальної та прикладної екології, а з 2004 року очолив цю кафедру. З 2006 року – член науково-методичної комісії з екології при МОН України.

В 2007 році був науковим керівником регіональної програми по написанню підручників для 1-11 класів середньої школи – «Екологія рідного краю».

З 2008 року – доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології.

З 2009 по 2011 рр. – докторант Інституту Аграрної екології НААН України. У грудні 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування прокаріотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

З вересня 2012 р. знову виконую обов’язки завідувача кафедри загальної та прикладної екології і зоології.

В квітні 2014 р. отримав вчене звання професора.

Виконую обов’язки члена всеукраїнського журі з проведення олімпіад з екології серед учнів шкіл, члена обласного журі з проведення олімпіад з екології серед учнів шкіл, члена всеукраїнського журі з конкурсу студентських наукових робіт.

Веду активну громадську діяльність, зокрема є членом Басейнової ради нижнього Дніпра, а також багаторазово брав участь у телепередачах на ТРК «Запоріжжя», ТВ-5 й телеканалі «Z» щодо екологічної ситуації в м. Запоріжжі та країни в цілому.

Наукова робота

Є автором та співавтором більше 155 наукових публікацій, з них 1 монографія, 1 підручник, 1 збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 10 патентів на винахід, 4 курси лекцій, 2 навчальних посібника, 2 матеріалів для самостійної роботи, 9 методичних рекомендацій, більше 60 статей у наукових виданнях та матеріали конференцій.

Наукові інтереси спрямовані на пошук ефективних методів мікробіологічної біоіндикації забруднення довкілля важкими металами в умовах антропогенного впливу. Веду пошукову науково-дослідну тему «Біоіндикація забруднення довкілля важкими металами». Багато років займаюсь розробкою сучасних біотехнологій очищення стічної та природної води. Проявляю глибокий інтерес до дослідження впливу активованої води на життєдіяльність мікроорганізмів, рослин і людини. Маю диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2015» у номінації «Кращий винахід року у Запорізькій області» від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (22 квітня 2016 р.).

Нагороджений: Почесною грамотою ЗНУ за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність (2012 р.), Почесними грамотами Запорізької міської ради (2012 р., 2015 р.), Почесною грамотою Запорізької облдержадміністрації (2012 р.), Грамотою від Державної обласної інспекції з екології в Запорізькій області (2013 р.), Грамотою від Міністерства екології та природних ресурсів України (2013 р.), Грамотою Ректора ЗНУ (2014 р.), Грамотою ЗНУ за результатами конкурсу «Кращий науковець року – 2014», Подякою Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2015 р.), Грамотою ЗНУ за вагомий внесок у розвиток національної освіти (2016 р.), Подякою від Інституту зоології Університету м. Грац, Австрія (2016 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2017 р.), Подякою галузевої конкурсної комісії зі спеціальності «Екологія» (2019 р.), Почесною грамотою Виконавчого комітету Запорізької міської ради (2019 р.), Подякою ректора ЗНУ за активну участь у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт "Інноваційні технології адаптації промислових регіонів до змін клімату" (2020 р.), Почесною грамотою Виконавчого комітету Запорізької міської ради за багаторічну сумлінну працю (2020 р.), Подякою Голови галузевої конкурсної комісії конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища" (2021 р.).

Приймаю активну участь у виконанні госпдоговорів, наукових проєктів та НДР, що мають номер державного реєстру в УкрІНТЕІ.

Індекс Гірша дорівнює 2.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190975702

http://www.researcherid.com/rid/H-8820-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9HdiUf0AAAAJ&hl=uk

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9631-1828

Інформація надана біологічним факультетом

Рильський Олександр Федорович