Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Горбань Валерій Віталійович

Горбань Валерій Віталійович

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра загальної та прикладної екології і зоології

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри, експерт освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Контакти

Розклад консультацій

  • Середа 14.30-15.30

Дисципліни

  • Геологія з основами геоморфології
  • Екологічна безпека
  • Вступ до фаху
  • Моніторинг довкілля
  • Методи геоекологічних досліджень
  • Промислова екологія
  • Техноекологія

Біографія

Я, Горбань Валерій Віталійович маю базову спеціальну освіту диплом про вищу освіту АР № 11166173, спеціальність Біологія, присвоєна кваліфікація Біолог. Дисертацію захистив 2004 року у спеціалізованій раді Дніпропетровського національного університету за спеціальністю – “екологія” присуджено науковий ступень кандидата біологічних наук. У 2007 році отримав атестат доцента , присвоєно вченне звання доцента кафедри зоології.

Автор понад 100 науко-методичних праць (1 навчальний посібник, 1 патент на винахід та 3 монографії), серед яких за останні 5 років:

1. Воронова Н., Горбань В., Богаткіна В. А., Лугінін М. Effect of heavy metals accumulation on locomotor activity of Ixodid ticks. N.V. Voronova , V.V. Gorban , V.A. Bohatkina, M.S. Luginin. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Т. 10. № 6. C. 316-320. URL: https://www.ujecology.com/articles/effect-of-heavy-metals-accumulation-on-locomotor-activity-of-ixodid-ticks.pdf. (SCOPUS).

2. Воронова Н., Горбань В., Богаткіна В. А. Ефективність дії природних акарицидів на імаго іксодових кліщів (Ixodes ricinus). Вісник ЗНУ (біологічні науки). 2019. № 1. C. 1-17. (Index Copernicus).

3. Воронова Н., Горбань В., Богаткіна В. Трофічні зв’язки іксодових кліщів у природних і урбанізованих біогеоценозах Запорізької області. Питання біоіндикації та екології. 2017. Т. 2. № 22. C. 153-165. (Index Copernicus).

5. Зоологія безхребетних тварин. Методичні рекомендації до навчальної практики для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Біологія» освітньо-професійної програми «Біологія». За загальною редакцією Воронова Н., Горбань В. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 49 с.

6. Зоологія безхребетних тварин. Лабораторний практикум. За загальною редакцією Воронова Н., Горбань В. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 56 с.

Практичні знання втілюються у виконанні грантів, стипендій, госпдоговірних тем та науково-технічних послуг.

Співвиконавець теми «Екологія кровосисних членистоногих степової зони України». Державний реєстраційний номер 0112U001520.

Виконано НДР № GP/F26/0008 “Санітарно-епідеміологічне значення кровосисних членистоногих заплавних дібров степового Придніпров’я” у рамках гранту Президента України для молодих вчених державного фонду фундаментальних досліджень у 2008 році (Розпорядження Президента України від 26.06.08 № 207/2008-рп та Наказ МОН щодо фінансування зазначених грантів – від 17.07.08 № 660).

Грант Президента України для обдарованої молоді на 2009 рік за темою: “Оцінка санітарно–епідеміологічної та екологічної ситуації рекреаційних зон північно-західного Приазов’я” у рамках програм Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (Розпорядження Президента України від 17.11.2008 № 319).

Двічі був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2006–2008 та 2010-2012 роки.

За останні 5 років виконувались:

1) Науково-технічна послуга з написання звіту СЕО проекту Програми комплексного озеленення м. Запоріжжя на 2019-2020 роки «Зелене місто».

2) Науково-технічна послуга з оцінки впливу на наземних безхребетних реконструкції ЦПКВ «Дубовий Гай» в м. Запоріжжя. Звіт з оцінки впливу на довкілля реконструкції ЦПКВ «Дубовий Гай» в м. Запоріжжя.

3) Госпдоговірна тема № 10/20 від 03/07/2020 «Іхтіопаразитологічні та гідробіологічні дослідження ставків АРК «Придунайська нива» з метою їх рибогосподарської оцінки та сталого використання»

4) Госпдоговірна тема № 8/21 від 12/07/2021 «Іхтіопаразитологічна та гідробіологічна оцінка стану ставків АРК «Придунайська нива» з метою їх рибогосподарського використання».

Отримано сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи» 2020 р., що проводиться під егідою програми ЄС Еразмус+.

Горбань В.В. є членом проектної групи освітньої програми зі спеціальності 091 «Біологія», ступінь вищої освіти – бакалавр.

Горбань В.В. нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році (Розпорядження Президента України від 17.11.2008 № 319).

Науково-педагогічний досвід за вищою освітою понад 20 років у Запорізькому національному університеті, з них останні 15 років на посаді заступника декана з профорієнтаційної роботи біологічного факультету.

Наукова робота

Інформація надана біологічним факультетом

Горбань Валерій Віталійович