Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Копійка Віра Вікторівна

Копійка Віра Вікторівна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини

Кандидат біологічних наук, доцент, експерт освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа 14:30 – 15:30 ауд. 102

Дисципліни

 • Імунологія
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Загальна цитологія
 • Імунологічні методи лабораторної діагностики
 • Великий практикум з імунології

Біографія

У 1997 році закінчила біологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю “Біологія”. У 1997-1998 р. р. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки та екології за сумісництвом (навчалась у магістратурі Запорізького державного університету за спеціальністю “Біологія”). У 1998-1999 р. р. працювала лаборантом, потім старшим лаборантом кафедри біохімії та імунології з курсом хімії. У 2000 – 2005 р. р. – асистент кафедри імунології та біохімії Запорізького національного університету. У 1998 р. вступила на заочне відділення аспірантури Запорізького національного університету за спеціальністю «Імунологія», яку закінчила у 2002 році. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему „Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці” за спеціальністю „імунологія – 03.00.09” у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2005-2006 р. р. старший викладач, з жовтня 2006 р. – в. о. доцента, а з 2009 р. - доцент кафедри імунології та біохімії. У 2009 р. призначена заступником декана біологічного факультету з наукової роботи. 2013-2016 р. р. - завідувач кафедри імунології та біохімії Запорізького національного університету, а з вересня 2016 р. після об'єднання кафедр – доцент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини.

Опубліковано більше 100 наукових праць, з яких 4 навчально-методичних посібника (1 з грифом МОН України: Практикум з імунології «Методологія імунної системи ссавців», лист №1/11-15015 від 26.09.2012 р.), статті у зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях, 12 патентів на корисну модель, 8 збірників методичних рекомендацій.

Наукова робота

Науковий напрям:

 1. розробка і впровадження імуногенезних методів аналізу стану імунітету у людини та інших ссавців, які передбачають визначення на циркулюючих лімфоцитах крові залишкових ознак попереднього імуногенезу:
  • цитоморфометричний метод - за гетерогенністю розмірних класів лімфоцитів;
  • авідний розетковий метод - за кількістю приєднаних маркерних структур, навантажених моноклональними антитілами до відповідних CD-структур лімфоцитів;
  • лектиновий тест - за приєднанням відповідних лектинів до кінцевих вуглеводів глікокаліксу лімфоцитів;
 2. оцінка стану клітинної ланки імунітету у жінок різних онтогенетичних груп класичними та розробленими імуногенезними методами;
 3. оцінка клініко-біохімічних та імунологічних показників при синдромі гіперстимуляції яєчників та невиношуванні вагітності. 

https://scholar.google.com/citations?user=THNmYBAAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219963283

https://orcid.org/0000-0003-1773-3844

Інформація надана біологічним факультетом

Копійка Віра Вікторівна