Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Колпаков Валерій Костянтинович

Колпаков Валерій Костянтинович

ЗНУ Викладачі Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного права

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Вівторок,
 • четверг
 • Дисципліни

  • Адміністративне право

  Біографія

  Колпаков Валерій Костянтинович народився 15 серпня 1948 року у м. Миколаїв. Має вищу педагогічну і юридичну освіту. У 1970 р. закінчив філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту, а у 1977 р. Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство". Успішно пройшов підготовку в ад''юнктурі (1984) і докторантурі (2005) Київського національного університету внутрішніх справ.

  Після проходження строкової військової служби з 1972 по 1981 рік працював в органах внутрішніх справ на Придніпровській залізниці, міста Севастополя і Кримської області. Має спеціальне звання "полковник".

  З 1981 року на науково-педагогічній роботі у Київській вищій школі Міністерства внутрішніх справ, Національній академії внутрішніх справ, Київському національному університеті внутрішніх справ, Національному авіаційному університеті, Запорізькому національному університеті.

  У цих закладах обіймав посади викладача, доцента і професора кафедр державно-правових дисциплін, оперативної роботі та адміністративного права, начальника кафедри адміністративного права Київського національного університету внутрішніх справ, завідувача кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету і завідувача кафедри адміністративного і господарського права Запорізького національного університету. Загальний трудовий стаж 55 років. Науково-педагогічний стаж 40 років.

  У 1984 році захистив дисертацію "Профілактика адміністративних правопорушень громадськими пунктами охорони порядку" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.02. У 1991 році отримав вчене звання "доцент" по кафедрі оперативної роботи. У 2002 році – вчене звання "професор" по кафедрі адміністративного права. У 2005 році захистив дисертацію "Деліктний феномен в адміністративному праві України" на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право".

  Основні науково-дослідницькі інтереси сконцентровані на філософських і теоретичних проблемах адміністративно-правових відносин, предмета і метода адміністративного права, адміністративно-деліктного права, адміністративного процесу.

  Підготував низку докторів і кандидата юридичних наук. Є автором і співавтором 450 публікацій (15 підручників, 25 монографій, 42 посібника).

  За індексацією наукометричнї системи scholar google citations, його роботи процитовано більш ніж у 5280 публікаціях вітчизняних і зарубіжних вчених (поточний h-index (індекс Хірша) – 24; поточний i10-index – 45).

  В. К. Колпаков є одноосібним автором першого у новітній історії української держави підручника "Адміністративне право України", який витримав три видання (1999, 2000, 2001) і багато років використовувався як базовий у всіх навчальних закладах, які здійснювали підготовку фахівців юридичного профілю. За цю працю у 1999 році отримав премію Спілки юристів України і Диплом лауреата конкурсу на краще юридичне видання 1998–1999 років, а також Диплом "Кращого автора публікації 1999 року" від Міністерства освіти України.

  Крім цього, навчальний посібник "Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право)" відзначено дипломом МВС України за краще навчально-методичне видання 2008 року; монографії "Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми" та "Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією" у 2004 і 2007 роках отримали грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України у конкурсах на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання.

  Наукові здобутки викладені також у роботах: Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2-х томах, 2004 (у складі авторського колективу); Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія, 2004; Юрисдикція адміністративних судів: монографія у 2-х книгах, 2011 (у співавторстві); Курс адміністративного права України: підручник, 2013 (у складі авторського колективу); Теорія адміністративного проступку: монографія, 2016 (у співавторстві); Курс адміністративного права України: підручник, 2018 (у складі авторського колективу); Патронатна служба: підручник, 2018 (у складі авторського колективу); Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції", 2019 (у складі авторського колективу); Proportionality test” as a prerequisite for the effective use of the resource of “anti-corruption” limitations (у співавторстві розділ монографії "Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law", Riga 2020); Феноменология доктрины административного права (розділ у роботі Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends, V.11, Dublin,2021); Regulatory support of counteraction corruption in Ukraine (Studia Universitatis Moldaviae, 2021); Феноменология административного проступка (розділ монографії "Modern? aspekty v?dy: Svazek X mezin?rodn? kolektivn? monografie", ?esk? republika, 2021); Категории "сущность" и "содержание" в административном праве (розділ у роботі "Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends" V.12, Lisbon, 2021); Адміністративно-правова доктрина на просторі правових оновлень (розділ монографії "Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку", 2021) та інших.

  Колпаков В.К. є одним з керівників наукової школи з дослідження актуальних проблем адміністративного права та процесу, експертом з підготовки висновків щодо нормативно-правових актів та їх проектів, спеціальних науково-дослідних тем, здійснює наукове керівництво здобувачами докторських і кандидатських ступенів.

  В. К. Колпаков неодноразово залучався до діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, консультативних і дорадчих структур органів влади, редакційних колегій наукових фахових видань тощо. Має низку державних, відомчих і громадських нагород, відзнак, подяк, заохочень.

  Наукова робота

  Інформація надана юридичним факультетом

  Колпаков Валерій Костянтинович