Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Венгерська Наталя Сергіївна

Венгерська Наталя Сергіївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • П'ятниця, 11.25, аудиторія 119, 5 корпус

Дисципліни

  • Міжнародний бізнес,
  • Основи міжнародного бізнесу,
  • Ділові переговори та етика бізнесу,
  • Ділові культури в міжнародному бізнесі,
  • Економіка зарубіжних країн,
  • Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні ( Erasmus+ JMM DIRUT)

Біографія

Венгерська Наталя Сергіївна народилася 22 серпня 1986 року в смт. Комишуваха, Оріхівського району Запорізької області. У 2003 році стала студенткою економічного факультету Запорізького національного університету спеціальності «Облік і аудит», а у 2008 році закінчила економічний факультет та отримала диплом з відзнакою, звання магістра економіки. 

Свою трудову діяльність розпочала в 2007 році на посаді старшого лаборанта кафедри обліку та аудиту, а з 2008 року - асистента кафедри економічної теорії і підприємництва  й вступила до аспірантури Запорізького національного університету, спеціальність «Економіка та управління підприємствами». У 2009 році також вступила до Французького лінгвістичного центру ЗНУ на курси «Французька мова у спеціальних цілях», які успішно закінчила у 2011 році з отриманням міжнародного сертифікату DELF B1. У 2013 році Наталя Венгерська захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання розвитку сфери послуг регіонів України» зі спеціальності «розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»  в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Наталя Сергіївна має 12 років викладацького, наукового та організаційного досвіду. Викладає такі дисципліни як Міжнародний бізнес, Основи міжнародного бізнесу, Ділові переговори та етика бізнесу, Ділові культури в міжнародному бізнесі, Міжнародна торгівля, Економіка зарубіжних країн, Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні ( Erasmus+ JMM DIRUT) та ін. 

В рамках дисциплін міжнародна торгівля та економіка зарубіжних країн нею було організовано наукові дискусії «Міфи міжнародної торгівлі» (29.09.2015) та «Світовий лідер у 2030 році: США чи Китай? (08.12.2015), у яких брали участь студенти-міжнародники та викладачі кафедри. Також на рівні економічного факультету Наталя Сергіївна неодноразово проявила організаторські здібності. Зокрема, нею було розроблено Положення про проведення  Ректорського конкурсу есе з економіки (І - 20.03.2018; та ІІ - 12.06.2019) та Літньої школи для школярів «Я знаю своє професійне майбутнє (12.06.2019-19.06.2019; 05.06.2020-13.06.2020), здійснено координацію цих заходів  у 2018-2020 рр.  Також брала участь у підготовці та проведенні студентських науково-практичних конференцій ЗНУ та заходів для підвищення кваліфікації вчителів з економіки.

Працювала зі студентами з підготовки студентських наукових робіт. Під її керівництвом  студентка освітньої програми «міжнародна економіка»  Коваленко Інна  отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу у 2019 році. Наталя Сергіївна за підготовку отримала подяку від голови галузевої комісії конкурсу. Також вона є керівником студентської наукової проблемної групи «Економічні студії» кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму. Під її керівництвом здійснюється захист магістерських робіт студентів на  актуальні теми, наприклад: «Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку міжнародної креативної економіки» (2019), «Модифікація форм міжнародного бізнесу в умовах інноваційного розвитку» (2019), «Формування креативної економіки: міжнародний досвід та розвиток у Україна» (2020) та «Концептуальні принципи розвитку циркулярної економіки: досвід Німеччини та можливості його реалізації в Україні» (2020). Зокрема, як науковий керівник спільно зі студентами опублікувала понад 50 тез на конференціях, що проводилися на базі Запорізького національного університету та близько 50 виступів на конференціях, що проводилися на базі інших університетів України.  

Наталя Сергіївна у 2018 році підвищувала кваліфікацію на кафедрі економічно теорії та підприємництва Запорізького національного технічного університету та долучалася до неформальної освіти, зокрема успішно закінчила курс «Основи проєктного менеджмепнту: управління проєктами» від ГО «Українське жіноцтво», взяла участь у семінарі зі стратегії комплексної інтернаціоналізації в рамках Академії лідерства з інтернаціоналізації (11-12 грудня 2019 року, м. Київ), який був організований Education USA. Протягом 2018-2020 рр. вивчала англійську мову та отримала міжнародний сертифікат PTE рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Проходила наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Варшаві, Польща, 2 – 12 березня 2020 року. З метою вивчення специфіки організаційної структури, основних видів діяльності Запорізької торгово-промислової палати та умов проведення виробничої практики студентів успішно пройшла стажування в Запорізькій торгово-промисловій палаті з 14.06.2021 по 05.07.2021 р. (м. Запоріжжя, Україна)

У 2018-2020 рр. брала участь у журі обласного конкурсу “Мала академія наук України”, у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Міжнародні економічні відносини». У 2019-2020 рр. була членом Вченої ради економічного факультету та виконувала обов’язки заступника декана з міжнародної роботи економічного факультету. 

Наразі Наталя Сергіївна є координатором міжнародного проєкту «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» (DIRUT) за підтримки Програми Erasmus+: Jean Monnet Module Європейського Союзу (2020-2023). Важливо зазначити, що за останні чотири роки ЗНУ став платформою реалізації шести  проєктів з європейських студій за програмою «Erasmus+ Jean Monnet»,  одним з яких є проєкт «DIRUT».  У рамках проєкту Наталя Сергіївна разом з членами команди долучається до  різноманітних заходів, зокрема воркшопів, круглих столів, дискусій та міжнародних конференцій.

Має близько 20 методичних видань, 1 статтю в наукометричній базі Web of Science Core Collection, 100 наукових публікацій, зокрема наукових статей у фахових виданнях України, розділів колективних монографій,  тез доповідей.  У 2016 році виступала офіційним опонентом кандидатської дисертації з тематики розвитку сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів зі спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. З 2021 року є членом Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, Запорізької Обласної Туристичної Асоціації.

У квітні 2015 року отримала перемогу у конкурсі науково-педагогічних працівників «Кращий науковець року 2014» у категорії «доценти» Запорізького національного університету. У вересні 2020 року за високий рівень проведення ІX Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» нагороджено грамотою ректора Запорізького національного університету. У вересні 2021 року нагороджено грамотою Районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району. 

Наукова робота

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8171-8206

https://scholar.google.com/citations?user=GDHTKAgAAAAJ&hl=ru

Має 1 статтю в наукометричній базі Web of Science Core Collection, 100 наукових публікацій, зокрема наукових статей у фахових виданнях України, розділів колективних монографій,  тез доповідей.  У 2016 році виступала офіційним опонентом кандидатської дисертації з тематики розвитку сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів зі спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. З 2021 року є членом Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, Запорізької Обласної Туристичної Асоціації.

Працювала зі студентами з підготовки студентських наукових робіт. Під її керівництвом  студентка освітньої програми «міжнародна економіка»  Коваленко Інна  отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу у 2019 році. Наталя Сергіївна за підготовку отримала подяку від голови галузевої комісії конкурсу. Також вона є керівником студентської наукової проблемної групи «Економічні студії» кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму.

Інформація надана економічним факультетом

Венгерська Наталя Сергіївна