Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Бехтер Лілія Анатоліївна

Бехтер Лілія Анатоліївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра управління персоналом і маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри

Розклад консультацій

  • п’ятниця 12:00-12:55

Дисципліни

  • «Логістика»,
  • «Основи кадрової політики та кадрового планування»,
  • «Управлінська діяльність підприємства»,
  • «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

Біографія

Бехтер Лілія Анатоліївна народилася у 1986 році. У 2009 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.

З лютого 2010 року – асистент кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету.

У 2010 році вступила до аспірантури Запорізького національного університету.

З вересня 2013 року – асистент кафедри управління фінансово-економічною безпекою та проектами Запорізького національного університету.

У травні 2014 року за перемогу у конкурсі науково-педагогічних працівників «Кращий науковець року – 2013» нагороджена дипломом.

У червні 2014 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств».

У січні-червні 2018 року пройшла підвищення кваліфікації у Школі педагогічної майстерності Запорізького національного університету (свідоцтво № 09/18, програма «Психолого-педагогічні засади викладацької майстерності у вищій школі»). 

З вересня 2018 року – доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою та проектами Запорізького національного університету.

У 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування на тему  «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження  у підготовку фахівців з економіки та управління» (Польща).

Пройшла підвищення кваліфікації в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на кафедрі маркетингу терміном з 10 травня 2021 року по 10 червня 2021 року в обсязі 69 годин. Тема: «Сучасні дослідження маркетингу і логістичні зв’язки» (Довідка 498/1), та на ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ» з «22» листопада 2021 року по «24» грудня 2021 року,  в обсязі 144 годин. Тема підвищення кваліфікації: «Дослідження особливостей формування кадрової політики та планування на ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ» та умов проведення виробничої практики студентів» (Свідоцтво 016).

З жовтня 2020 року – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

В липні 2021 року отримала вчене звання доцента.

 

Наукова робота

Активно займається науковою та навчально-методичною роботою. Виступила науковим керівником близько 50 наукових публікацій студентів.

Автор близько 30 наукових статей опублікованих у фахових виданнях та понад 10 навчально-методичних видань, серед них: конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи, за якими навчаються студенти економічних спеціальностей. Опубліковано статті у виданнях включених до наукометричної бази SCOPUS.

Вагомими виданнями є монографії: «Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств», «Теоретико-прикладні аспекти управління економічною безпекою підприємств», «Управління фінансово-економічною безпекою підприємств на засадах інноваційного розвитку».

Постійно підвищує свій професійний рівень.

Має грамоти за активну участь в наукових конференціях.

Scopus: https://cutt.ly/ZPYGUtr

Google scholar: https://cutt.ly/EPYGPCG

ORCID ID: 0000-0001-9931-9780

 

Інформація надана економічним факультетом

Бехтер Лілія Анатоліївна