Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гельман Валентина Миколаївна

Гельман Валентина Миколаївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра управління персоналом і маркетингу

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • Понеділок 14:30-15:50, ауд. 218 (V)
  • Засоби зв’язку: E-mail, Zoom

Дисципліни

  • Організація праці менеджера
  • Соціально-економічна ефективність систем управління персоналом

Біографія

З 1998 по 2003 рр. навчалась на спеціальності «Економічна кібернетика» у Запорізькому державному університеті, з 2003 по 2006 рр. – в аспірантурі Запорізького національного університету, з 2016 по 2018 рр. – докторантурі Запорізького національного університету

З 2006 по 2013 рр. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри фінансів та кредиту ЗНУ, з 2013 по 2021 рр. – доцентом кафедри управління персоналом і маркетингу ЗНУ, з 2022 р. по сьогоднішній день - професор кафедри управління персоналом і маркетингу ЗНУ.

Нагороджена численними грамотами університетського та обласного рівнів за високі досягнення у науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів у фінансово-економічній сфері.

Наукова робота

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2227-3865

Google Scholar

Web of Science

СИНАП ЗНУ

Коло наукових інтересів – області фінансів, менеджменту та управління людськими ресурсами, в яких викладач веде активну діяльність. У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк). У 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою «Забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя). У 2019 р. за рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі управління персоналом і маркетингу.

Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Пройдено стажування у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на кафедрі управління персоналом, економіки праці та економічної теорії (2019) та Хмельницькому національному університеті на кафедрі маркетингу і торговельного підприємництва (2019). Відвідала тренінг з «Використання інтерактивного обладнання та комп’ютерної техніки в освітньому процесі» у Школі педмайстерності Запорізького національного університету (2019). Викладачем пройдено міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) в Інституті Науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародній фундацї науковців та освітян за темою: «Інноваційні форми он-лайн навчання з використанням платформ Microsoft Teams та Office 36» (2022), також підвищено кваліфікацію (пройдено курс) на Платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за темою: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (2022).

Керує постійно діючою студентською проблемною групою (науковим гуртком): «Теоретичні та практичні проблеми у сфері економіки праці та управління персоналом». Викладач є переможцем регіонального конкурсу «Фестиваль реклами» (2020), лектором міського он-лайн семінару вчителів економіки на тему «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентністного підходу» (2020), тренером школи економічного факультету «Я в курсі професійного майбутнього» для школярів м. Запоріжжя (2020-2022). В рамках наукового і професійного розвитку має членство у громадській організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (2021-2023).

Має особистий профіль вченого у Google Академії (Google Scholar), відкритий ідентифікатор дослідника та учасника ORCID (Open Researcher and Contributor ID), профіль Web of Science, також є учасником системи наукових публікацій Запорізького національного університету (СИНАП ЗНУ).

Успішно займається науковою роботою: має більше 100 наукових та навчально-методичних праць: навчальний посібник, монографії, статті в монографіях, статті у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав (в тому числі у виданні наукометричної бази даних Web of Science), численні тези доповідей за матеріалами конференцій.

Відповідальний виконавець НДР «Удосконалення розробки посадових інструкцій та пріоритетного напряму покращення організаційно-управлінської роботи кадрової служби підприємства» (2016-2017), керівник НДР «Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та організацій регіону» (2016-2020), виконавець НДР «Стратегічне управління маркетинговими технологіями вітчизняних підприємств» (2019-2022), керівник НДР «Соціально-економічні передумови, використання та розвиток практик, інструментів та методів ефективного управління людськими ресурсами вітчизняних підприємств з урахуванням сучасних глобалізаційних процесів» (2021-2026) у Запорізькому національному університеті. З 2022 року викладач приймає участь у міжнародному проєкті ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH GAP: «Digitalization of the economy in the context of the Covid-19 pandemic as a strategic platform for economic development of the state» / «Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави».

Систематично займається навчально-методичною роботою на факультеті, є автором методичних рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за освітньо-професійними програмами «Маркетинг» та «Управління персоналом та економіка праці» (2018), методичних рекомендацій до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за освітньо-професійними програмами «Маркетинг» та «Управління персоналом та економіка праці» (2018), методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Ринок праці» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (2021), методичних рекомендацій до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (2022).

Інформація надана економічним факультетом

Гельман Валентина Миколаївна